Wina Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wina Cytaty: Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina!  -Edward Stachura
jed­-cicho-upa­dają- mo­ja-wina-drudzy-rę-umy­wają- mo­ja-wina-o-człowieka-co­raz-trud­niej- mo­ja-wina-mo­ja-wina-mo­ja
Wina Cytaty: Szczęśliwa wina. -Augustyn z Hippony
Wina Cytaty: Nie wylewaj, waćpan, wina! -Henryk Sienkiewicz
Wina Cytaty: Jaka wina taka kara. -Safona
jaka-wina-taka-kara
Wina Cytaty: To nie wina rozsądku, że ci go brakuje. -Urszula Zybura
Wina Cytaty: Nie ma święta bez wina. -Talmud
Wina Cytaty: Nie no­wina, że głupi mądre­go przegadał. -Ignacy Krasicki
nie-no­wina-że głupi-mądre­go-przegadał
Wina Cytaty: Wina jest zawsze po stronie partnera - Brydż -Anonim
wina-jest-zawsze-po-stronie-partnera-brydż
Wina Cytaty: Pysze zawsze depczą po piętach hańba i wina. -Wiktor Hugo
pysze-zawsze-depczą-po-piętach-hańba-i-wina
Wina Cytaty: Chętnie się dzielę winą - z ładną dziewczyną. -Jan Sztaudynger
chętnie-ę-dzielę-winą-z-ładną-dziewczyną
Wina Cytaty: Wszystkie kobiety są piękne, tylko wina czasem brak. -Anonim
wszystkie-kobiety-są-piękne-tylko-wina-czasem-brak
Wina Cytaty: Pysze zaw­sze dep­czą po piętach hańba i wina. -Victor Marie Hugo
pysze-zaw­sze-dep­czą-po piętach-hańba-i wina
Wina Cytaty: Bądź mądra, nalej wina. Sapias, vina liques (łac.) -Horacy
bądź-mądra-nalej-wina-sapias-vina-liques-łac
Wina Cytaty: Największa wina jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy. -Cyceron
największa-wina-jest-w-tym-kto-nie-chce-słuchać-prawdy
Wina Cytaty: Pisarz nieudany zostaje krytykiem; ze skwaśniałego wina wyrabia się ocet. -Sacha Guitry
pisarz-nieudany-zostaje-krytykiem-ze-skwaśniałego-wina-wyrabia-ę-ocet
Wina Cytaty: Mąż to mężczyzna, któremu niezmiernie trudno przyznać, że coś jest w całości jego winą. -Pam Brown
mąż-to-mężczyzna-któremu-niezmiernie-trudno-przyznać-że-coś-jest-w-całoś-jego-winą
Wina Cytaty: Jeśli pierwszy raz mnie oszukasz, wina twoja. Za drugim razem moja będzie. -Anonim
jeśli-pierwszy-raz-mnie-oszukasz-wina-twoja-za-drugim-razem-moja-będzie
Wina Cytaty: Miłość podobna jest do dobrego wina: przebierzesz nieco miarkę i już jesteś chory. -John Steinbeck
miłość-podobna-jest-do-dobrego-wina-przebierzesz-nieco-miarkę-i-już-jesteś-chory
Wina Cytaty: Kłótnie i sprzeczki nie trwałyby nigdy długo, gdyby wina leżała tylko po jednej stronie. -Francois de la Rochefoucauld
kłótnie-i-sprzeczki-nie-trwałyby-nigdy-długo-gdyby-wina-żała-tylko-po-jednej-stronie
Wina Cytaty: Nie zawsze jest winą książki, że uderzywszy się nią w głowę, usłyszysz, czytelniku, dźwięk pusty. -Adolf Nowaczyński
nie-zawsze-jest-winą-książki-że-uderzywszy-ę-ą-w-głowę-usłyszysz-czytelniku-dźwięk-pusty
Wina Cytaty: Źle jest mieszać ze sobą różne wina, ale stara mądrość miesza się doskonale z nową. -Bertold Brecht
Ź-jest-mieszać-ze-sobą-różne-wina-ale-stara-mądrość-miesza-ę-doskonale-z-nową
Wina Cytaty: Właściwie wszystkie matki są matkami wielkich ludzi i nie ich to wina, że życie później sprawia im zawód. -Borys Pasternak
właściwie-wszystkie-matki-są-matkami-wielkich-ludzi-i-nie-ich-to-wina-że-życie-później-sprawia-im-zawód
Wina Cytaty: Jeżeli człowiek śmieje się z własnej porażki, to znaczy, że znalazł już kogoś, kogo można obarczyć winą za nią. -Robert Bloch
jeżeli-człowiek-śmieje-ę-z-własnej-porażki-to-znaczy-że-znalazł-już-kogoś-kogo-można-obarczyć-winą-za-ą
Wina Cytaty: Niedziela bez pieniędzy jest jak msza bez wina. -Cesare Pavese
niedziela-bez-pieniędzy-jest-jak-msza-bez-wina
Wina Cytaty: Nie wściekaj się na ludzi, którzy wiedzą więcej od ciebie, to nie ich wina. -Wojciech Cejrowski
nie-wściekaj ę-na ludzi-którzy-wiedzą-więcej-od ciebie-to nie ich-wina
Wina Cytaty: Jeżeli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje pusty dźwięk, czy jest to zawsze winą książki? -Georg Christoph Lichtenberg
jeżeli-przy-zderzeniu-ę-książki-i-głowy-powstaje-pusty-dźwięk-czy-jest-to-zawsze-winą-książki
Wina Cytaty: Młoda generacja ma także dziś respekt dla starości: dla starego wina, starej whisky i starych mebli. -Truman Capote
młoda-generacja-także-dziś-respekt-dla-staroś-dla-starego-wina-starej-whisky-i-starych-mebli
Wina Cytaty: Traktowanie kary jako czynnika odstraszającego przyczynia się do rozerwania związku między winą a karą oraz do braku troski o to, by za swoje czyny odpowiadał sprawca. -Maria Ossowska
traktowanie-kary-jako-czynnika-odstraszającego-przyczynia-ę-do-rozerwania-związku-między-winą-a-karą-oraz-do-braku-troski-o-to-by-za-swoje-czyny
Wina Cytaty: `My złe? Że ni­by zaw­sze nasza wina? To my kombinujemy? Ut­rudniamy życie? A te­raz po­parzcie na siebie i prze­myślcie od­po­wie­dzi na te py­tania jeszcze raz. -bluecaffe
`my-złe-Że-­by-zaw­sze-nasza-wina-to-my kombinujemy-ut­rudniamy-życie-a-te­raz-po­parzcie-na siebie-i prze­myślcie-od­po­wie­dzi
Wina Cytaty: Miłość bez zmysłów to włócznia bez żelaza, to puchar bez wina. -Władysław Syrokomla
miłość-bez-zmysłów-to-włócznia-bez-żelaza-to-puchar-bez-wina
Wina Cytaty: Jeśli dworzan obciąża wina, gdy niskimi pochlebstwami usypiają sumienie książąt, to dostojnicy państwowi, zobowiązani z racji swego stanowiska do mówienia prawdy, tym większą ponoszą winę. -Montesquieu
jeśli-dworzan-obciąża-wina-gdy-niskimi-pochlebstwami-usypiają-sumienie-książąt-to-dostojnicy-państwowi-zobowiązani-z-racji-swego-stanowiska
Wina Cytaty: Miał ty­le tak­tu, co la­wina i ty­le ego­cen­tryz­mu, co tor­na­do, ale nig­dy nie przyszłoby mu na myśl, że dzieci są dos­ta­tecznie ważne, by zacho­wywać się wo­bec nich nieuprzejmie. -Terry Pratchett
Wina Cytaty: Jeśli osioł zagląda do studni, to nie studni wina, że nie odbija konia. -Ilona Bodden
jeśli-osioł-zagląda-do-studni-to-nie-studni-wina-że-nie-odbija-konia
Wina Cytaty: I widze jak schodzi ko­lej­na la­wina w mym życiu. Jed­na za drugą jak w górach ,wy­wołana nieod­po­wied­nio pos­ta­wionym kro­kiem lub wo­laniem o pomoc. -Tymoteusz Ika
i widze-jak schodzi-ko­lej­na-­wina-w mym-życiu-jed­na-za drugą-jak w górach-wy­wołana-nieod­po­wied­nio-pos­­wionym-kro­kiem
Wina Cytaty: Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą. -Bernard Shaw