Wiosny Cytaty

Wiosny Cytaty: Jed­na jaskółka nie czy­ni wiosny. -Arystoteles


jed­na-jaskółka-nie czy­-wiosny
Wiosny Cytaty: Biedna jaskółka nie czyni wiosny. -Joanna Wyszkowska


Wiosny Cytaty: Jedna jaskółka nie czyni wiosny. -Ezop


jedna-jaskółka-nie-czyni-wiosny
Wiosny Cytaty: Nikt nigdy nie zgłębił zamysłów wiosny. -Bruno Schulz


nikt-nigdy-nie-zgłębił-zamysłów-wiosny
Wiosny Cytaty: Nikt nig­dy nie zgłębił za­mysłów wiosny. -Bruno Schulz


nikt-nig­dy-nie zgłębił-za­mysłów-wiosny
Wiosny Cytaty: ciepłym powiewem tworzą gniaz­do na głowie to skrzydła wiosny...   -Natuuś


ciepłym-powiewem-tworzą-gniaz­do-na głowie-to-skrzydła-wiosny- 
Wiosny Cytaty: Klucząc w sobie, słucham dźwięków wiosny. Man­da­la duszy. -Papużka


klucząc-w sobie-słucham-dźwięków-wiosny-man­da­-duszy
Wiosny Cytaty: Lek­kość spojrzenia, me­lodyj­ne wibracje. Czuły szept wiosny. -Papużka


lek­kość-spojrzenia-me­lodyj­ne-wibracje-czuły-szept-wiosny
Wiosny Cytaty: Nas­trój bar­dziej ra­dos­ny, gdy bliżej do wiosny. -Bujak Bogusław


nas­trój-bar­dziej-ra­­ny-gdy-bliżej-do wiosny
Wiosny Cytaty: Je­sień nie jest od­wi­niętym wstecz fil­mem wiosny. -Karol Irzykowski


je­sień-nie jest od­wi­ętym-wstecz-fil­mem-wiosny
Wiosny Cytaty: W zmien­ności aur Ko­sy cze­kają wiosny Błękit­nym oczom  -fyrfle


w zmien­noś-aur-ko­sy-cze­kają-wiosny-błękit­nym-oczom 
Wiosny Cytaty: Szum ko­ron sosen Stuk serc rwących ku sercom Mu­zyka wiosny  -fyrfle


szum-ko­ron-sosen-stuk-serc-rwących-ku sercom-mu­zyka-wiosny 
Wiosny Cytaty: Bo­ciany krążą Przez ścianę wiat­ru pod wiatr Za­powiedź wiosny Krys­ty­na Sz. 18.03.2015r. -krysta


bo­ciany-krążą-przez-ścianę-wiat­ru-pod-wiatr-za­powiedź-wiosny-krys­ty­na-sz-18032015r
Wiosny Cytaty: Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, młodzi nie szaleli. -Jan Kochanowski


jakoby-też-rok-bez-wiosny-mieć-chcieli-którzy-chcą-młodzi-nie-szaleli
Wiosny Cytaty: Mąż jest podobny do wiosny, za mężem bowiem najmniej tęskni się wtedy, gdy go nie ma. -Zofia Nałkowska


mąż-jest-podobny-do-wiosny-za-mężem-bowiem-najmniej-tęskni-ę-wtedy-gdy-go-nie
Wiosny Cytaty: Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli. -Jan Kochanowski


jakoby-też-rok-bez-wiosny-mieć-chcieli-którzy-chcą-żeby-młodzi-nie-szaleli
Wiosny Cytaty: Goździk: Goździk jest rumieńcem na policzku wiosny. -Ramon Gomez De La Serna


Wiosny Cytaty: Do młodych ludzi przyjaźń przychodzi w glorii wiosny, jako najwspanialszy cud piękna, misterium narodzin. Ale i dla starszych jest ona równie pięknym kwiatem jesieni. -Hugh Black


do-młodych-ludzi-przyjaźń-przychodzi-w-glorii-wiosny-jako-najwspanialszy-cud-piękna-misterium-narodzin-ale-i-dla-starszych-jest-ona-równie