Wnętrzu Jest źródło Cytaty

Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać -Marek Aureliusz


zajrzyj-w-siebie-w-twoim-wnętrzu-jest-źródło-które-nigdy-nie-wyschnie-śli-potrafisz-odszukać
Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać. -Marek Aureliusz


zajrzyj-w-siebie-w-twoim-wnętrzu-jest-źródło-które-nigdy-nie-wyschnie-śli-potrafisz-odszukać
Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli tylko potrafisz je odszukać -Marek Aureliusz


zajrzyj-w-siebie-w-twoim-wnętrzu-jest-źródło-które-nigdy-nie-wyschnie-śli-tylko-potrafisz-odszukać
Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Cie­szmy się czer­pać ze stud­ni życia, kiedy jeszcze ma­my siłę by na­bierać źródło szczęścia, bo kiedy sił zab­raknie i źródło niep­rzy­dat­nym się stanie. -kamilka_509


cie­szmy ę-czer­pać-ze stud­-życia-kiedy-jeszcze-­my-łę-by na­bierać-źródło-szczęścia-bo kiedy-ł-zab­raknie-i źródło
Wnętrzu Jest źródło Cytaty: We wnętrzu zwalcza Miłość trójca wrogów cicha, to jest: Złośliwość, Niestałość i Pycha. -Abraham Cowley


we-wnętrzu-zwalcza-miłość-trójca-wrogów-cicha-to-jest-złośliwość-niestałość-i-pycha
Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Jest jak nat­chniona pat­riotyz­mem prelekcja, Dwu­godzin­na w twoim wnętrzu erekcja. -fyrfle


jest-jak nat­chniona-pat­riotyz­mem-prelekcja-dwu­godzin­na-w twoim-wnętrzu-erekcja
Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Miłości nig­dy nie zab­raknie, bo jej źródło jest wieczne. -Starlight


miłoś-nig­dy-nie zab­raknie-bo jej-źródło-jest wieczne
Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Nikt nie jest większym przyjacielem niż Bóg, źródło samej przyjaźni. -David Maria Turoldo


nikt-nie-jest-większym-przyjacielem-ż-bóg-źródło-samej-przyjaź
Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Wejdź w samego siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda. -Augustyn Św


wejdź-w-samego-siebie-we-wnętrzu-człowieka-mieszka-prawda
Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Kobieta promieniuje niewinnością i prostotą, jeśli ma je w swoim wnętrzu. -Zofia Loren


kobieta-promieniuje-niewinnośą-i-prostotą-śli-w-swoim-wnętrzu
Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Miłość jest jak światło, które oświeca świat. Nie można jednak spojrzeć w źródło światła. -Soren Aabye Kierkegaard


miłość-jest-jak-światło-które-oświeca-świat-nie-można-jednak-spojrzeć-w-źródło-światła
Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Nie chodź na rynek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda. -Augustyn Św


nie-chodź-na-rynek-wejdź-w-siebie-we-wnętrzu-człowieka-mieszka-prawda
Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Nie chodź na ry­nek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mie­szka prawda. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Ko­bieta pro­mieniuje niewin­nością i pros­totą – jeśli ma je w swoim wnętrzu. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Wiara jest źródłem mod­litwy. Jeżeli źródło wiary wys­chnie, nie może płynąć po­tok modlitwy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


wiara-jest źródłem-mod­litwy-jeżeli źródło-wiary-wys­chnie-nie może-płynąć-po­tok-modlitwy
Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Koncepcja małżeństwa rozumianego jako źródło utrzymania i licencja na kopulację - poprzedzona krótkim okresem euforycznego romansu - jest w stadium zaniku. -James Hemingway


koncepcja-łżeństwa-rozumianego-jako-źródło-utrzymania-i-licencja-na-kopulację-poprzedzona-krótkim-okresem-euforycznego-romansu-jest-w
Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Cierpienie jest istotą życia i wobec tego nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz jego niewysychające źródło tkwi w każdym. -Arthur Schopenhauer


cierpienie-jest-istotą-życia-i-wobec-tego-nie-przychodzi-do-nas-z-zewnątrz-lecz-jego-niewysychają-źródło-tkwi-w-każdym
Wnętrzu Jest źródło Cytaty: Cier­pienie jest is­totą życia i wo­bec te­go nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz je­go niewy­sychające źródło tkwi w każdym. -Arthur Schopenhauer


cier­pienie-jest is­totą-życia-i wo­bec-te­go-nie przychodzi-do nas-z zewnątrz-lecz-­go-niewy­sychają-źródło-tkwi-w każdym