Wnb  Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wnb  Cytaty: Dob­rych ludzi czes­to gu­bi ich naiwnosc. wnb  -klemens
dob­rych-ludzi-czes­to-gu­bi-ich-naiwnosc-wnb 
Wnb  Cytaty: Cha­rak­te­ru wyg­la­dem nie nadrobisz. Wnb  -klemens
cha­rak­te­ru-wyg­­dem-nie nadrobisz-wnb 
Wnb  Cytaty: Mi­losc parzy wte­dy, gdy kochasz nieod­po­wied­nich ludzi. wnb  -klemens
mi­losc-parzy-wte­dy-gdy-kochasz-nieod­po­wied­nich-ludzi-wnb 
Wnb  Cytaty: ... Cza­sem mie­rzysz zbyt wy­soko, spoko Le­piej spaść z wy­soka niż stać Jak in­ni stoją w miej­scu obok... Wnb  -klemens
cza­sem mie­rzysz-zbyt-wy­soko-spoko-le­piej-spaść-z wy­soka-ż-stać-jak-in­-stoją-w miej­scu-obok-wnb