Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty

Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada:


Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: słowa mają w so­bie pus­te miejsca  -szpulka


słowa-mają-w so­bie-pus­te-miejsca 
Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: W me­nu zaz­drości są tyl­ko pus­te kalorie. -Feliks Rajczak


w me­nu-zaz­droś-są tyl­ko-pus­te-kalorie
Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: Cor­pus de­lic­ta - roz­koszne ciało. -Julian Tuwim


cor­pus-de­lic­- roz­koszne-ciało
Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: pus­ta ulica sa­mi a nie sa­mot­ni - czas idealny  -Maverick123


Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: Czy­je ser­ce jest pus­te, te­go us­ta słów pełne. -Karl Kraus


czy­-ser­-jest pus­te-te­go-us­-słów-pełne
Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: Do pus­tej głowy wchodzi niewiele wiedzy. -Karl Kraus


do pus­tej-głowy-wchodzi-niewiele-wiedzy
Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: pus­te kalorie cechują war­tości fi bier­ny budulec  -Cykam


pus­te-kalorie-cechują-war­toś-fi-bier­ny-budulec 
Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: Młode: ziemniaki, Ko­per, mar­chew, ka­pus­tka -  Wniebowstąpienie. -fyrfle


młode-ziemniaki-ko­per-mar­chew-ka­pus­tka- -wniebowstąpienie
Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: Wzniesienia są pus­te o per­spek­tywę i pełniej­sze o ho­ry­zont. -Starlight


wzniesienia-są pus­te-o per­spek­tywę-i pełniej­sze-o ho­ry­zont
Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: Tęsknie za Tobą tak jak pus­ty­nia za wodą. -tkaczu32


tęsknie-za tobą-tak-jak pus­ty­nia-za wodą
Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: Marze­nia wy­pełniają pus­tkę nasze­go życia ... -Rafik


marze­nia-wy­pełniają-pus­tkę-nasze­go-życia
Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: Naj­cięższą rzeczą na świecie jest pus­ta kieszeń. -Janusz Białecki


naj­ęższą-rzeczą-na świecie-jest pus­-kieszeń
Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: ni­cość jest przytłaczająca, wiel­ka pus­tka od początku, aż do końca.. -AmaRathXxX


­cość-jest przytłaczająca-wiel­ka-pus­tka-od początku-aż do końca
Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: Pus­ty­nia serc, jak na cmen­tarzu życie - grawerowane. -Papużka


pus­ty­nia-serc-jak na cmen­tarzu-życie- grawerowane
Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: Zapracowani Sy­cimy wciąż pus­tkę kont Umy­ka życie  -fyrfle


zapracowani-sy­cimy-wciąż-pus­tkę-kont-umy­ka-życie 
Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: Za ok­nem - sza­ro. W ser­cu - pus­to. Nadziei - nie ma. Wrak człowieka. -Bogdański


za ok­nem- sza­ro-w ser­cu- pus­to-nadziei - nie -wrak człowieka
Wo­dy Na pus­ty­ni Cytaty: Pus­te wor­ki na­dyma wiatr, bez­myślnych ludzi - próżność. -Sokrates


pus­te-wor­ki-na­dyma-wiatr-bez­myślnych-ludzi- próżność