Wo­li Z naszym Cytaty

Wo­li Z naszym Cytaty: Podwójne zabezpieczenie sukcesu: dotrzymywanie kroku naszym słowom i słowa naszym krokom. -Władysław Grzeszczyk


podwójne-zabezpieczenie-sukcesu-dotrzymywanie-kroku-naszym-słowom-i-słowa-naszym-krokom
Wo­li Z naszym Cytaty: Naszym obowiązkiem jest kształtowanie charakteru. Godne życie jest naszym wielkim i wspaniałym arcydziełem. -Michel de Montaigne


naszym-obowiązkiem-jest-kształtowanie-charakteru-godne-życie-jest-naszym-wielkim-i-wspaniałym-arcydziełem
Wo­li Z naszym Cytaty: Cierpienie nie jest naszym celem ostatecznym. Szczęście jest naszym przeznaczeniem. -Leon Bloy


cierpienie-nie-jest-naszym-celem-ostatecznym-szczęście-jest-naszym-przeznaczeniem
Wo­li Z naszym Cytaty: Ten co jest naszym panem, jest i wrogiem naszym. -Jean De La Fontaine


ten-co-jest-naszym-panem-jest-i-wrogiem-naszym
Wo­li Z naszym Cytaty: Technika jest naszym mundurem. -Ernst Junger


Wo­li Z naszym Cytaty: Działacz: On w naszym imieniu klepie po ramieniu. -Józef Bułatowicz


działacz-on-w-naszym-imieniu-klepie-po-ramieniu
Wo­li Z naszym Cytaty: Miłość jest naszym codziennym egzaminem. -Edward Estlin


miłość-jest-naszym-codziennym-egzaminem
Wo­li Z naszym Cytaty: Miłość jest naszym osobistym dziełem. -Marcel Proust


miłość-jest-naszym-osobistym-dziełem
Wo­li Z naszym Cytaty: I ziemia naszym kosztem się kręci. -Elitis Odisseas


Wo­li Z naszym Cytaty: Cel to zadanie jakie wyznaczamy naszym marzeniom. -Ambrose Bierce


cel-to-zadanie-jakie-wyznaczamy-naszym-marzeniom
Wo­li Z naszym Cytaty: Szczęście to ra­dość z te­go, co stało się naszym udziałem. -Małgorzata Stolarska


szczęście-to ra­dość-z te­go-co stało ę-naszym-udziałem
Wo­li Z naszym Cytaty: Doświadczenie – nazwa jaką dajemy naszym błędom -Oscar Wilde


doświadczenie-nazwa-jaką-dajemy-naszym-błędom
Wo­li Z naszym Cytaty: Nasze namiętności często stają się naszym nieszczęściem. -Zygmunt Freud


nasze-namiętnoś-często-stają-ę-naszym-nieszczęściem
Wo­li Z naszym Cytaty: Cel to za­danie ja­kie wyz­nacza­my naszym marzeniom. -Ambrose Bierce


cel-to za­danie-ja­kie-wyz­nacza­my-naszym-marzeniom
Wo­li Z naszym Cytaty: Prawda jest naszym największym skarbem, musimy ją oszczędzać. -Mark Twain


prawda-jest-naszym-największym-skarbem-musimy-ją-oszczędzać
Wo­li Z naszym Cytaty: Często dajemy naszym dzieciom to, czego nam brakowało. -Kirk Douglas


często-dajemy-naszym-dzieciom-to-czego-nam-brakowało
Wo­li Z naszym Cytaty: Naszym czasom przypadło odkrycie, że słowo jest rodzajem hałasu. -Thornton Niven Wilder


naszym-czasom-przypadło-odkrycie-że-słowo-jest-rodzajem-hałasu
Wo­li Z naszym Cytaty: Kobietę ubóstwiamy za to, że sprawuje władzę nad naszym marzeniem o ideale. -Iwan Bunin


kobietę-ubóstwiamy-za-to-że-sprawuje-władzę-nad-naszym-marzeniem-o-ideale