Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty

Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: Współczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości. -Stefan Wyszyński kard


współczesnemu-światu-potrzeba-mądroś-kontemplacji-śli-ę-uratować-a-nie-zginąć-w-szumie-liś-sezonowych-mądroś
Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: A słowa, ja­kie mi naon­czas rzekł, brzmiały niepos­po­licie; oto bo mię upew­niał, iż w mym po­godze­niu się z bólem jes­tem Pa­nem Bo­giem praw­dzi­wym, ja­ko że nie ma in­ne­go niźli Ten, który jest cier­pieniem i który wstąpił we mnie. W co ja z niew­czesną ra­dością za­raz uwierzyłem. -Kazimierz Brandys


Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: Nie gną się wichrom krzep­kie dęby i zginąć wolą niż się skłonić. Trze­ba mi je­no ścisnąć zęby i ser­ce w dumną pieśń rozdzwonić. -Julian Tuwim


nie-gną ę-wichrom-krzep­kie-dęby-i zginąć-wolą-ż ę-skłonić-trze­ba mi ­no-ścisnąć-zęby-i ser­-w dumną-pieśń-rozdzwonić
Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: Nie możesz uciec przed słabościami, mu­sisz je zwal­czyć lub zginąć. I jeśli tak ma być, cze­mu nie te­raz, tam gdzie stoisz?  -Robert Louis Stevenson


nie-możesz-uciec-przed-słabościami-mu­sisz- zwal­czyć-lub-zginąć-i śli-tak- być-cze­mu-nie te­raz-tam-gdzie-stoisz 
Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: Można popełnić podłość nie będąc łajdakiem. -Fiodor Dostojewski


można-popełć-podłość-nie-będąc-łajdakiem
Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: Spaść można nie będąc na­wet na górze. -Bogusław Wojnar


spaść-można-nie będąc-na­wet-na górze
Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: Można doznać szczęścia nie będąc szczęśliwym. -Wolter


można-doznać-szczęścia-nie-będąc-szczęśliwym
Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: Można doz­nać szczęścia, nie będąc szczęśliwym. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy. -Martin Luther King


musimy-nauczyć-ę-żyć-razem-jak-bracia-śli-nie-chcemy-zginąć-razem-jak-szaleńcy
Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: Mu­simy nau­czyć się żyć ra­zem jak bra­cia, jeśli nie chce­my zginąć ra­zem jak szaleńcy. -Martin Luther King


mu­simy-nau­czyć ę-żyć-ra­zem-jak bra­cia-śli-nie chce­my-zginąć-ra­zem-jak szaleńcy
Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: Można mieć hu­mor, nie będąc w dob­rym humorze. -Tadeusz Kotarbiński


można-mieć-hu­mor-nie będąc-w dob­rym-humorze
Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: Skar­by dzieciństwa nies­te­ty do­cenia się będąc już w dorosłości. -Papużka


skar­by-dzieciństwa-nies­te­ty-do­cenia ę-będąc-już-w dorosłoś
Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: będąc 5 kołem mu­simy być przy­goto­wani na wykorzystywanie  -badtomek


będąc-5 kołem-mu­simy-być-przy­goto­wani-na wykorzystywanie 
Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: Podejmować odpowiedzialność można tylko będąc wolnym. Dlatego człowieczeństwo to wolność. -Anna Pogonowska


podejmować-odpowiedzialność-można-tylko-będąc-wolnym-dlatego-człowieczeństwo-to-wolność
Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: Lepiej ponieść porażkę, będąc oryginalnym, niż osiągnąć sukces dzięki imitacji. -Hermann Melville


lepiej-ponieść-porażkę-będąc-oryginalnym-ż-osiągnąć-sukces-dzięki-imitacji
Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: W chorobie zwykle człowiek zaniedbuje te obowiązki, które zdrowym będąc, ściśle wypełnia. -William Shakespeare


w-chorobie-zwykle-człowiek-zaniedbuje-te-obowiązki-które-zdrowym-będąc-śś-wypełnia
Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: Kiedy w mężczyznach widzimy rozum i rozsądek, są oni formą; a kobiety, będąc sercem, są materią. -Johann Wolfgang Goethe


kiedy-w-mężczyznach-widzimy-rozum-i-rozsądek-są-oni-formą-a-kobiety-będąc-sercem-są-materią
Wo­licie Zginąć Będąc Cytaty: Ludzie zawsze są niewdzięczni, a sami będąc winni, grzech swój na cudze radzi zwalają barki... -Józef Ignacy Kraszewski


ludzie-zawsze-są-niewdzięczni-a-sami-będąc-winni-grzech-swój-na-cudze-radzi-zwalają-barki