Wody Lecz Cytaty

Wody Lecz Cytaty: wskoczyła do wody z wdziękiem łabędzia i ser­cem cięzkim przy­wiąza­nym do żeber opadła na dno z różańcem w dłoni zaczer­pnęła haust śmier­cionośnej wody  -Angel Des Penseurs


wskoczyła-do wody-z-wdziękiem-łabędzia-i-ser­cem-ęzkim-przy­wiąza­nym-do-żeber-opadła-na dno-z-różańcem-w dłoni-zaczer­pnęła
Wody Lecz Cytaty: We­na już nie ta z Dziado­wej Kłody Mo­je li­mery­ki nie pier­wszej wody Lecz nic mi spra­wy talentu Wyr­wałaś mnie z zamętu Poezją są Two­je pełne wersów lody  -fyrfle


we­na-już-nie  z dziado­wej-kłody-mo­-li­mery­ki-nie pier­wszej-wody-lecz-nic-mi spra­wy-talentu-wyr­wałaś-mnie-z zamę-poezją
Wody Lecz Cytaty: Wchodząc do wody, wychodzisz z powietrza. -Stanisław Tym


wchodząc-do-wody-wychodzisz-z-powietrza
Wody Lecz Cytaty: Wychwalamy cnotę, lecz nienawidzimy jej, lecz uciekamy przed nią, lecz ona marznie, a na tym świecie trzeba mieć ciepło w nogi. -Denis Diderot


wychwalamy-cnotę-lecz-nienawidzimy-jej-lecz-uciekamy-przed-ą-lecz-ona-marznie-a-na-tym-świecie-trzeba-mieć-ciepło-w-nogi
Wody Lecz Cytaty: Basen kąpielowy - trochę wody w tłumie. -Krecia Pataczkówna


Wody Lecz Cytaty: Szczęście to tyl­ko garść pełna wody. -Janusz Leon Wiśniewski


Wody Lecz Cytaty: Prawdziwy aforyzm jest uniwersum w kropli wody -Martin Kessel


prawdziwy-aforyzm-jest-uniwersum-w-kropli-wody
Wody Lecz Cytaty: Wrzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach. -Anonim


wrzuć-szczęściarza-do-wody-a-wypłynie-z-rybą-w-zębach
Wody Lecz Cytaty: ...taf­la wody...niezmarszczona... ...inaczej jak ona!  -poeta wyklęty


Wody Lecz Cytaty: Wy­sokie wody Rzępoląc pędzą z gór Ri­fy przedwiośnia  -fyrfle


wy­sokie-wody-rzępoląc-pędzą-z gór-ri­fy-przedwiośnia 
Wody Lecz Cytaty: Mętnej wody i głupca lepiej nie ruszać. -Sokrates


mętnej-wody-i-głupca-lepiej-nie-ruszać
Wody Lecz Cytaty: Niejedną iskrę talentu gasi lanie wody. -Antoni Regulski


niejedną-iskrę-talentu-gasi-lanie-wody
Wody Lecz Cytaty: Nowi poeci zbyt wiele wody wlewają do atramentu. -Johann Wolfgang Goethe


Wody Lecz Cytaty: Nie pokładaj swych nadziei w szklan­ce wody. 011  -wdech


nie-pokładaj-swych-nadziei-w-szklan­-wody-011 
Wody Lecz Cytaty: Kto sięga głęboko, zawsze musi dojść do mętnej wody. -Anonim


kto-ęga-głęboko-zawsze-musi-dojść-do-mętnej-wody
Wody Lecz Cytaty: Papieru do wody, pióra do ognia, księdza do żony - nie przytykaj. -Jan Żabczyc


papieru-do-wody-pióra-do-ognia-księdza-do-żony-nie-przytykaj
Wody Lecz Cytaty: Człowiek potrzebuje drugiego człowieka więcej niż chleba i wody. -Josef Rattner


człowiek-potrzebuje-drugiego-człowieka-więcej-ż-chleba-i-wody
Wody Lecz Cytaty: Czy istnieje coś ładniejszego od zimnej wody w czystej szklance? -Dina Kalinowska


czy-istnieje-coś-ładniejszego-od-zimnej-wody-w-czystej-szklance