Wodzem Cytaty

Wodzem Cytaty: Gdyby było łatwo być wodzem, każdy by nim był. -Attila the Hun


gdyby-było-łatwo-być-wodzem-każdy-by-nim-był
Wodzem Cytaty: Być nie męczennikiem, tylko pobitym wodzem ludu to rzecz niemal śmieszna. -Emil Ludwig


być-nie-męczennikiem-tylko-pobitym-wodzem-ludu-to-rzecz-niemal-śmieszna
Wodzem Cytaty: Nie można być dla kogoś na tyle wodzem, aby kierować jego sumieniem. -Włodzimierz Pietrzak


nie-można-być-dla-kogoś-na-tyle-wodzem-aby-kierować-jego-sumieniem
Wodzem Cytaty: Spójrz na mnie, jes­tem bied­ny i na­gi, ale jes­tem wodzem me­go na­rodu. My nie chce­my bo­gac­tw, chce­my dob­rze uczyć nasze dzieci. Bo­gac­twa nie dadzą nam nic dob­re­go. Nie będziemy ich mog­li zab­rać ze sobą na dru­gi świat. Nie chce­my bo­gac­tw, chce­my po­koju i miłości. -Czerwona Chmura