Wojenna Cytaty

Wojenna Cytaty: Najmniej chluby przynosi państwom sława wojenna. -Tomasz Morus


najmniej-chluby-przynosi-państwom-sława-wojenna
Wojenna Cytaty: Naj­mniej chlu­by przy­nosi państwom sława wojenna. -Tomasz Morus


naj­mniej-chlu­by-przy­nosi-państwom-sława-wojenna
Wojenna Cytaty: Nie Niem­cy, ale Pol­ska to nasza naj­większa zdo­bycz wojenna. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)