Wolę Cytaty

Wolę Cytaty: A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem. -natalia(__ups


Wolę Cytaty: Wolę um­rzeć niż być trendy. -Kurt Cobain


Wolę Cytaty: Wolę błąd entuzjasty od obojętności mędrca -Anatole France


wolę-błąd-entuzjasty-od-obojętnoś-mędrca
Wolę Cytaty: Wolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca. -Anatol France


wolę-błędy-entuzjasty-od-obojętnoś-mędrca
Wolę Cytaty: Wolę błąd en­tuzjas­ty od obojętności mędrca. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Wolę Cytaty: Wolę odczuwać skruchę, niż umieć ją zdefiniować. -Anonim


wolę-odczuwać-skruchę-ż-umieć-ją-zdefiniować
Wolę Cytaty: Determinacja jest wezwaniem budzącym ludzką wolę. -Anthony Robbins


determinacja-jest-wezwaniem-budzącym-ludzką-wolę
Wolę Cytaty: Wolę polskie gówno w polu, niż fijołki w Neapolu. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Wolę Cytaty: Wolę być wie­rzy­cielem niż dłużnikiem. -Neil Gaiman


wolę-być-wie­rzy­cielem-ż-dłużnikiem
Wolę Cytaty: Wolę napis:


Wolę Cytaty: Wolę znać prawdę, niż kłam­li­wy ob­raz rzeczywistości. -opuszczona


wolę-znać-prawdę-ż-kłam­li­wy-ob­raz-rzeczywistoś
Wolę Cytaty: Jeśli chodzi o śmietankę towarzyską, to wolę szumowiny ludzkości. -Anonim


jeśli-chodzi-o-śmietankę-towarzyską-to-wolę-szumowiny-ludzkoś
Wolę Cytaty: Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać. -Cyceron


ludzie-mówią-że-życie-to-jest-to-ale-ja-wolę-sobie-poczytać
Wolę Cytaty: Ktoś, kto przyjmuje cudze dobro, sprzedaje własną wolę. -Seneka


ktoś-kto-przyjmuje-cudze-dobro-sprzedaje-własną-wolę
Wolę Cytaty: `Wolę żebyś mnie mi­le zas­koczył niż niemi­le rozczarował. -bluecaffe


`wolę-żebyś-mnie-mi­-zas­koczył-ż-niemi­-rozczarował
Wolę Cytaty: Tym wściekłość losów na siebie kruszę, że zawsze wolę to - co muszę. -Jan Sztaudynger


tym-wściekłość-losów-na-siebie-kruszę-że-zawsze-wolę-to-co-muszę
Wolę Cytaty: Miłość powiadacie? Wolę wódkę, po wódce kac mi­ja o wiele szybciej... -cala_ja


miłość-powiadacie-wolę-wódkę-po wódce-kac-mi­ja-o wiele-szybciej
Wolę Cytaty: Jeśli idzie o większość ludzi, wolę ich chwalić niż wysłuchiwać. -Montesquieu


jeśli-idzie-o-większość-ludzi-wolę-ich-chwalić-ż-wysłuchiwać