Wolną Cytaty

Wolną Cytaty: Ojczyzna moja wolna, wolna... więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada... -Antoni Słonimski


ojczyzna-moja-wolna-wolna-więc-zrzucam-z-ramion-płaszcz-konrada
Wolną Cytaty: Szczęście jest przyjemnością wolną od wyrzutów sumienia. -Sokrates


szczęście-jest-przyjemnośą-wolną-od-wyrzutów-sumienia
Wolną Cytaty: Szczęście jest przyjemnością wolną od wyrzutów sumienia -Sokrates


szczęście-jest-przyjemnośą-wolną-od-wyrzutów-sumienia
Wolną Cytaty: Milsza śmierć wolna, niż życie w kajdanach. -Ignacy Krasicki


milsza-śmierć-wolna-ż-życie-w-kajdanach
Wolną Cytaty: Nawet w zniewolonym ciele myśl jest wolna. -Sofokles


nawet-w-zniewolonym-ciele-myśl-jest-wolna
Wolną Cytaty: I wolna miłość może z mężczyzny zrobić niewolnika. -Tadeusz Gicgier


i-wolna-miłość-może-z-mężczyzny-zrobić-niewolnika
Wolną Cytaty: Odejdź z mojej pamięci, dopiero wtedy będę wolna.. -Michaił Bułhakow


Wolną Cytaty: Na­wet w zniewo­lonym ciele myśl jest wolna. -Sofokles


na­wet-w zniewo­lonym-ciele-myśl-jest wolna
Wolną Cytaty: Szczęście jest przy­jem­nością wolną od wyrzutów sumienia. -Sokrates


szczęście-jest przy­jem­nośą-wolną-od wyrzutów-sumienia
Wolną Cytaty: Dusza powinna być wolna. Nie trzeba tez żałować łez i lamentów. -Sokrates


dusza-powinna-być-wolna-nie-trzeba-tez-żałować-łez-i-lamentów
Wolną Cytaty: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną racz wrócić, Panie. -Alojzy Feliński


przed-twe-ołtarze-zanosim-błaganie-ojczyznę-wolną-racz-wróć-panie
Wolną Cytaty: Jakakolwiek byłaby szczęśliwa w małżeństwie, zawsze miłym jej będzie odkrycie, że istnieje jakiś sympatyczny mężczyzna, który życzyłby sobie, żeby była wolna. -Henry Louis Mencken


jakakolwiek-byłaby-szczęśliwa-w-łżeństwie-zawsze-miłym-jej-będzie-odkrycie-że-istnieje-jakiś-sympatyczny-mężczyzna-który-życzyłby-sobie
Wolną Cytaty: Boże, coś Polskę przez tak długie wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. -Alojzy Feliński


boże-coś-polskę-przez-tak-długie-wieki-otaczał-blaskiem-potęgi-i-chwały-przed-twe-ołtarze-zanosim-błaganie-ojczyznę-wolną-racz-nam-wróć
Wolną Cytaty: Bogactwo jest żaglem przy łodzi życia - rozum, talenta - wiosłami; łatwo i szybko płynie się pod żaglem, ciężko i z wolna za samych wioseł pomocą. -Alojzy Żółkowski


bogactwo-jest-żaglem-przy-łodzi-życia-rozum-talenta-wiosłami-łatwo-i-szybko-płynie-ę-pod-żaglem-ężko-i-z-wolna-za-samych-wioseł
Wolną Cytaty: Wol­ność... nie czu­je się wolna Szcze­rość... nie wiem, czy sa­ma jes­tem ze sobą szczera Miłość.... wyrzecze­nia, tru­dy, bez­sensow­na gra  -zuzus


wol­ność-nie czu­ ę-wolna-szcze­rość-nie wiem-czy-­-jes­tem-ze sobą-szczera-miłość-wyrzecze­nia tru­dy-bez­sensow­na
Wolną Cytaty: Od­kry­wasz się da­jesz mi wolną rękę mam Cię jak na dłoni cza­sem w garści cza­sem w jed­nym palcu. -bystry.76


od­kry­wasz-ę-da­jesz-mi wolną-rękę-mam-cię-jak na dłoni-cza­sem-w garś-cza­sem-w jed­nym-palcu
Wolną Cytaty: Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. -Jan Paweł II


Wolną Cytaty: Od regionalizmu zaczynać musi każdy człowiek z ziemi wyrosły, gorąco czujący, co czerpiąc siłę i podnietę z zetknięciem się z rodzonym podłożem, skupia się z wolna, rośnie, rozszerza widnokrąg, niepostrzeżenie przesuwa granice regionu, aż staną się one jednym z granicami świata. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska