Wolne Od Wszelkiej Cytaty

Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Czysty automatyzm psychiczny, który ma służyć do wyrażania bądź w słowie, bądź w pamięci, bądź innym sposobem rzeczywistego funkcjonowania myśli. Dyktowanie myśli wolne od wszelkiej kontroli umysłu, poza wszelkimi względami etycznymi czy moralnymi. (o surrealizmie) -Anonim


Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Nic co ludzkie nie jest wolne od trosk. -Simonides


nic-co-ludzkie-nie-jest-wolne-od-trosk
Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Gdyby urządzić całkowicie wolne wybory, każdy głosowałby na siebie. -Janina Ipohorska


gdyby-urządzić-całkowicie-wolne-wybory-każdy-głosowałby-na-siebie
Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Nie ma powiedzenia, tak w życiu publicznym jak prywatnym, które byłoby wolne od obowiązków. -Cyceron


nie-powiedzenia-tak-w-życiu-publicznym-jak-prywatnym-które-byłoby-wolne-od-obowiązków
Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością. -Augustyn Św


pamiętaj-o-tym-że-twoje-swobodne-i-wolne-od-zajęć-chwile-obciążone-są-największymi-zadaniami-i-odpowiedzialnośą
Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy. -Richard Wagner


muzyka-to-początek-i-koniec-wszelkiej-mowy
Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Muzyka - to początek i koniec wszelkiej mowy. -Ryszard Wagner


muzyka-to-początek-i-koniec-wszelkiej-mowy
Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Jakże miłe, wolne od męki i samotności myśli jest natychmiastowe rozpoznanie prawdziwej obecności niekwestionowanego ludzkiego piękna! -Virginia Woolf


jakże-miłe-wolne-od-męki-i-samotnoś-myśli-jest-natychmiastowe-rozpoznanie-prawdziwej-obecnoś-niekwestionowanego-ludzkiego-piękna
Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Dobra wola - to czasem: brak wszelkiej woli. -Tristan Bernard


Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Są rynki, gdzie matematyka przeczy wszelkiej logice. -Urszula Zybura


są-rynki-gdzie-matematyka-przeczy-wszelkiej-logice
Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Nie żałować niczego - to początek wszelkiej wiedzy. -Max Born


nie-żałować-niczego-to-początek-wszelkiej-wiedzy
Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć. -Johann Gottlieb Fichte


niezawodnym-końcem-wszelkiego-bólu-i-wszelkiej-wrażliwoś-na-ból-jest-śmierć
Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Najsilniejsza wspólnota wszelkiej wiedzy, naukowa republika, to wysoki cel uczonych. -Novalis


najsilniejsza-wspólnota-wszelkiej-wiedzy-naukowa-republika-to-wysoki-cel-uczonych
Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet, gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. -Biblia. Ewangelia św. Łukasza (Łk 12


uważajcie-i-strzeżcie-ę-wszelkiej-chciwoś-bo-nawet-gdy-ktoś-opływa-we-wszystko-życie-jego-nie-jest-zależne-od-jego-mienia
Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Mądrzy są wszyscy ci, którzy poznali zarówno potrzebę, jak i granice wiedzy wszelkiej i którzy zrozumieli, że miłość jest większa niż wiedza. -Paul Tillich


mądrzy-są-wszyscy-którzy-poznali-zarówno-potrzebę-jak-i-granice-wiedzy-wszelkiej-i-którzy-zrozumieli-że-miłość-jest-większa-ż-wiedza
Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Milczenie skarb wszelkiej polityki: milcząc nie urazisz, milcząc zbędziesz, milcząc wyrozumiesz, milcząc dokażesz. -Andrzej Maksymilian Fredro


milczenie-skarb-wszelkiej-polityki-milcząc-nie-urazisz-milcząc-zbędziesz-milcząc-wyrozumiesz-milcząc-dokażesz
Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Milczenie skarb wszelkiej polityki; milcząc nie urazisz, milcząc zbędziesz, milcząc wyrozumiesz, milcząc dokażesz. -Andrzej Maksymilian Fredro


milczenie-skarb-wszelkiej-polityki-milcząc-nie-urazisz-milcząc-zbędziesz-milcząc-wyrozumiesz-milcząc-dokażesz
Wolne Od Wszelkiej Cytaty: Czym jest równość, jak nie zaprzeczeniem wszelkiej wolności. Równość jest niewolą. -Gustaw Flaubert


czym-jest-równość-jak-nie-zaprzeczeniem-wszelkiej-wolnoś-równość-jest-niewolą