Wolne Od Cytaty

Wolne Od Cytaty: Nic co ludzkie nie jest wolne od trosk. -Simonides


nic-co-ludzkie-nie-jest-wolne-od-trosk
Wolne Od Cytaty: Gdyby urządzić całkowicie wolne wybory, każdy głosowałby na siebie. -Janina Ipohorska


gdyby-urządzić-całkowicie-wolne-wybory-każdy-głosowałby-na-siebie
Wolne Od Cytaty: Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością. -Augustyn Św


pamiętaj-o-tym-że-twoje-swobodne-i-wolne-od-zajęć-chwile-obciążone-są-największymi-zadaniami-i-odpowiedzialnośą
Wolne Od Cytaty: Nie ma powiedzenia, tak w życiu publicznym jak prywatnym, które byłoby wolne od obowiązków. -Cyceron


nie-powiedzenia-tak-w-życiu-publicznym-jak-prywatnym-które-byłoby-wolne-od-obowiązków
Wolne Od Cytaty: Jakże miłe, wolne od męki i samotności myśli jest natychmiastowe rozpoznanie prawdziwej obecności niekwestionowanego ludzkiego piękna! -Virginia Woolf


jakże-miłe-wolne-od-męki-i-samotnoś-myśli-jest-natychmiastowe-rozpoznanie-prawdziwej-obecnoś-niekwestionowanego-ludzkiego-piękna
Wolne Od Cytaty: Czysty automatyzm psychiczny, który ma służyć do wyrażania bądź w słowie, bądź w pamięci, bądź innym sposobem rzeczywistego funkcjonowania myśli. Dyktowanie myśli wolne od wszelkiej kontroli umysłu, poza wszelkimi względami etycznymi czy moralnymi. (o surrealizmie) -Anonim


Wolne Od Cytaty: Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę. -Montesquieu


Wolne Od Cytaty: Wsiadam, wsiadam do tamwaju. Widzę, widzę miejsce, -puste. Lecz gdy od­wra­cam wzrok, w od­bi­ciu widzę duszę. Sa­motną, smutną... za­dużoną w płaczu. Gdy pytam -Co się stało? Cisza... -Dlacze­go płaczesz? Cisza... PRZYSTANEK Pat­rzę... Widzę miejsce, pus­te miejsce. -Przep­raszam nie widział pan płaczące­go chłop­ca?- słyszę. -Nies­te­ty ale nie widziałem go.- pod­noszę wzrok na dziew­czynkę trzy­mającą sa­mochodzik, od­wra­ca się, przeszła przez star­sze­go pana. Po­wie­dział: -Przep­raszam, czy to miej­sce jest wolne? -Tak.-od­po­wie­działem myśląc