Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty

Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Rzadkością jest, aby jakąkolwiek wolność stracono całkowicie od razu. -David Hume


rzadkośą-jest-aby-jakąkolwiek-wolność-stracono-całkowicie-od-razu
Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Wiele szans stracono, bo ludzie szukali czterolistnej koniczyny. -Philip Caldwell


wiele-szans-stracono-bo-ludzie-szukali-czterolistnej-koniczyny
Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie. -Gertrud von Le Fort


Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Wolność to znaczy odpowiedzialność za swe czyny, a nie wstrzymywanie się od tych czynów. Wolność - to znaczy świadomy czyn. -Janina Wieczerska - Zabłocka


wolność-to-znaczy-odpowiedzialność-za-swe-czyny-a-nie-wstrzymywanie-ę-od-tych-czynów-wolność-to-znaczy-świadomy-czyn
Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Nie przyjemność, nie chwała, nie władza – wolność, wyłącznie wolność. -Fernando Pessoa


nie-przyjemność-nie-chwała-nie-władza-wolność-wyłącznie-wolność
Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Nigdy nie zna się ludzi całkowicie. -Henryk Mann


nigdy-nie-zna-ę-ludzi-całkowicie
Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Nig­dy nie zna się ludzi całkowicie. -Henryk Mann


nig­dy-nie zna ę-ludzi-całkowicie
Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Z mojego subiektywnego punktu widzenia jestem całkowicie obiektywny. -Grzegorz Gigol


z-mojego-subiektywnego-punktu-widzenia-jestem-całkowicie-obiektywny
Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Dziecko poniżej pięciu lat to istota całkowicie szalona. -Duras


dziecko-poniżej-pięciu-lat-to-istota-całkowicie-szalona
Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Nasza cisza powstaje z poczucia, ze jesteśmy całkowicie w ręku Boga. -Aleksander Fedorowicz


nasza-cisza-powstaje-z-poczucia-ze-jesteśmy-całkowicie-w-ręku-boga
Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Miłość nie jest całkowicie ślepa, ale cierpi na daltonizm. -Henryk Sienkiewicz


miłość-nie-jest-całkowicie-ślepa-ale-cierpi-na-daltonizm
Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Gdyby urządzić całkowicie wolne wybory, każdy głosowałby na siebie. -Janina Ipohorska


gdyby-urządzić-całkowicie-wolne-wybory-każdy-głosowałby-na-siebie
Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Lepiej jest mieć częściowo rację, niż być całkowicie w błędzie. -Warren Buffet


lepiej-jest-mieć-częściowo-rację-ż-być-całkowicie-w-błędzie
Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Każdy z nas ma władzę, gdy jest całkowicie przekonany o słuszności tego, co robi. -Paulo Coelho


każdy-z-nas-władzę-gdy-jest-całkowicie-przekonany-o-słusznoś-tego-co-robi
Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Moralizowanie i moralność to zupełnie inne rzeczy, i zawsze dotyczą całkowicie innych ludzi. -Don Herold


moralizowanie-i-moralność-to-zupełnie-inne-rzeczy-i-zawsze-dotyczą-całkowicie-innych-ludzi
Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Prowadzić dziennik, wpatrywać się w siebie - to najskuteczniejszy sposób, by całkowicie zniekształcić własny wizerunek. -Paul Claudel


prowadzić-dziennik-wpatrywać-ę-w-siebie-to-najskuteczniejszy-sposób-by-całkowicie-zniekształć-własny-wizerunek
Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Trzeba być dorosłym i męskim, aby bez zagrożenia stać się całkowicie dzieckiem. -Magdalena Św


trzeba-być-dorosłym-i-męskim-aby-bez-zagrożenia-stać-ę-całkowicie-dzieckiem
Wolność Stracono Całkowicie Od Cytaty: Nawet najmniejsza rzecz ma swoje korzenie w nieskończoności, nie da się jej więc całkowicie zgłębić. -Wilhelm Busch


nawet-najmniejsza-rzecz-swoje-korzenie-w-nieskończonoś-nie-da-ę-jej-więc-całkowicie-zgłębić