Wolności Cytaty

Wolności Cytaty: Nie ma wolności dla wrogów wolności. -Antoine Louis Leon de Saint - Just


Wolności Cytaty: Nie ma poczucia wolności bez poczucia wolności wyboru. -Mieczysław Jastrun


Wolności Cytaty: Bra­kuje mi dziecięcej wolności. -MyslacaWierszem


Wolności Cytaty: Odpowiedzialność jest probierzem wolności. -Anonim


odpowiedzialność-jest-probierzem-wolnoś
Wolności Cytaty: Klucze nie są synonimem wolności. -Antoni Regulski


Wolności Cytaty: Ro­zum jest duszą wolności. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Wolności Cytaty: O, Wolności! Jakże cię przechytrzono! -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


Wolności Cytaty: Dyscyplina sztuki wymaga wolności. -Stanisław Jerzy Lec


Wolności Cytaty: Wolności nie można symulować. -Stanisław Jerzy Lec


Wolności Cytaty: Walka jest wychowawczynią wolności. -Friedrich Nietzsche


Wolności Cytaty: Rozum jest duszą wolności. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Wolności Cytaty: Cienia i wolności nie przydepniesz butem. -Antoni Regulski


Wolności Cytaty: Sztuka żyje z przymusu, a umiera od wolności. -Andre Gide


sztuka-żyje-z-przymusu-a-umiera-od-wolnoś
Wolności Cytaty: Im mniej polityki, tym więcej wolności. -Hannah Arendt


Wolności Cytaty: Wielkość człowieka mierzymy wielkością wolności. -Yannis Ritsos


wielkość-człowieka-mierzymy-wielkośą-wolnoś
Wolności Cytaty: Im mniej po­lity­ki, tym więcej wolności. -Hannah Arendt


im mniej-po­lity­ki-tym-więcej-wolnoś
Wolności Cytaty: Syci niewolnicy są największymi wrogami wolności. -Anonim


syci-niewolnicy-są-największymi-wrogami-wolnoś
Wolności Cytaty: Piękno jest jedynym miernikiem wolności człowieka. -Nikos Kazantzakis


piękno-jest-jedynym-miernikiem-wolnoś-człowieka