Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty

Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Człowiek, na którym pochlebstwo robi wrażenie jest człowiekiem bezbronnym. -Oskar Graf


człowiek-na-którym-pochlebstwo-robi-wrażenie-jest-człowiekiem-bezbronnym
Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Miłość czyni człowieka bezbronnym. -Enzo Hauser


miłość-czyni-człowieka-bezbronnym
Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Życie jest twardą walką między człowiekiem a człowiekiem, pierwszym zaś przeciwnikiem mężczyzny jest jego ojciec. -Giovanni Guareschi


Życie-jest-twardą-walką-między-człowiekiem-a-człowiekiem-pierwszym-zaś-przeciwnikiem-mężczyzny-jest-jego-ojciec
Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Niejedno może być udziałem człowieka poza krzywdą wyrządzoną bezbronnym przez mających narzędzia władzy. -Zofia Bystrzycka


niejedno-może-być-udziałem-człowieka-poza-krzywdą-wyrządzoną-bezbronnym-przez-mających-narzędzia-władzy
Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Człowiek sta­je się człowiekiem przez in­te­ligen­cję, ale jest człowiekiem tyl­ko przez serce. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Trzeba ze szczególną starannością dobierać sobie towarzystwo. Gdy spotkam jakąś osobę, zwracam szczególną uwagę na to, jakim jest człowiekiem; jakie ma wartości, w które wierzy i którym jest wierny. Interesuje mnie także podejście do zasad etycznych. To jakie jakie ma stanowisko, ile ma kasy - jest drugorzędne. NAJWAŻNIEJSZE JEST JAKIM CZŁOWIEKIEM JESTEŚ. -Piotr Galon


Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. -Stefan Wyszyński kard


nie-wystarczy-urodzić-ę-człowiekiem-trzeba-jeszcze-być-człowiekiem
Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym -Albert Einstein


nie-staraj-ę-zostać-człowiekiem-sukcesu-lecz-człowiekiem-wartościowym
Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Nie wys­tar­czy urodzić się człowiekiem, trze­ba jeszcze być człowiekiem. -Stefan Wyszyński


nie-wys­tar­czy-urodzić ę-człowiekiem-trze­ba-jeszcze-być-człowiekiem
Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty:


Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Zap­rawdę po­wiadam - szyb­ciej po­rozu­miesz się z człowiekiem, które­mu


zap­rawdę-po­wiadam- szyb­ciej-po­rozu­miesz ę-z człowiekiem-które­mu-nic-co ludzkie-ż-z człowiekiem-porządnym-świętoś-pra­wa
Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem to już bardzo dużo -Albert Camus


nie-każdy-musi-być-wielkim-człowiekiem-być-człowiekiem-to-już-bardzo-żo
Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Różnica między człowiekiem obyczajnym i człowiekiem honoru polega na tym, że ten drugi żałuje niegodnego czynu, nawet wtedy, jeśli przyniósł mu on korzyść i nie został na jego popełnieniu przyłapany. -Henry Louis Mencken


Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Wrażenie, jakie miłość zostawia w sercu kobiety, podobne jest do rysunku nakreślonego na śniegu. Pierwszy promień słońca roztapia go. -William Shakespeare


wrażenie-jakie-miłość-zostawia-w-sercu-kobiety-podobne-jest-do-rysunku-nakreślonego-na-śniegu-pierwszy-promień-słońca-roztapia-go
Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Struś chowający głowę w piasek w każdym razie pragnie wywołać wrażenie, że jest ona najważniejszą częścią jego ciała. -Katherine Mansfield


struś-chowający-głowę-w-piasek-w-każdym-razie-pragnie-wywołać-wrażenie-że-jest-ona-najważniejszą-częśą-jego-ciała
Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Spożywając przysmaki narodowej kuchni ma sie wrażenie, że się jest zawsze we własnym domu. -Zofia Loren


spożywając-przysmaki-narodowej-kuchni-sie-wrażenie-że-ę-jest-zawsze-we-własnym-domu
Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Człowiekiem się nie rodzi. Człowiekiem się staje... -Papillondenuit


człowiekiem ę-nie rodzi-człowiekiem ę-staje
Wrażenie Jest Człowiekiem Bezbronnym Cytaty: Może właśnie ludzie niezdolni do miłości najżywiej odczuwają piękno, jest to przynajmniej najsilniejsze wrażenie, jakie może im dać kobieta. -Stendhal


może-właśnie-ludzie-niezdolni-do-miłoś-najżywiej-odczuwają-piękno-jest-to-przynajmniej-najsilniejsze-wrażenie-jakie-może-im-dać-kobieta