Wrażenie Współczesnych Cytaty

Wrażenie Współczesnych Cytaty: Niez­wykłą jestem monadą mam okna bez firanek na parapetach siedzą czar­ne koty i nie ma luster tyl­ko obrazy spra­wiające wrażenie współczesnych tyl­ko gdy się przyj­rzeć bliżej wi­dać daw­ne bitwy kurtyzany ko­nie i śniada­nia na trawie długo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwo błędów złe pro­por­cje i brak idei a jednak mo­je obrazy zdają się bar­dziej prawdziwe niż niejedno lus­trza­ne odbicie  -jatoja


Wrażenie Współczesnych Cytaty: świat z końca romansu współczesnych kochanków  -kitsh


świat-z końca-romansu-współczesnych-kochanków 
Wrażenie Współczesnych Cytaty: Lektura wyłącznie współczesnych autorów wysusza mózg. -Mikołaj Gomez Davilla


lektura-wyłącznie-współczesnych-autorów-wysusza-mózg
Wrażenie Współczesnych Cytaty: Ludzie, którzy naprawdę przygotowują przyszłość, bywają najczęściej pomijani i zapominani przez współczesnych. -Stefan Świeżawski


ludzie-którzy-naprawdę-przygotowują-przyszłość-bywają-najczęściej-pomijani-i-zapominani-przez-współczesnych
Wrażenie Współczesnych Cytaty: Naszych współczesnych ustawicznie zżerają dwie namiętności: potrzeba by ktoś prowadził ich za rękę, oraz pragnienie zachowania wolności. -Alexis de Tocqueville


naszych-współczesnych-ustawicznie-zżerają-dwie-namiętnoś-potrzeba-by-ktoś-prowadził-ich-za-rękę-oraz-pragnienie-zachowania-wolnoś
Wrażenie Współczesnych Cytaty: Czy jest pisarz, który pisałby tylko dla potomnych? Nie, nawet jeśli tak twierdzi; gdyż może jedynie wyobrażać sobie potomnych na podstawie tego, co wie o współczesnych. -Umberto Eco


czy-jest-pisarz-który-pisałby-tylko-dla-potomnych-nie-nawet-śli-tak-twierdzi-gdyż-może-jedynie-wyobrażać-sobie-potomnych-na-podstawie-tego-co
Wrażenie Współczesnych Cytaty: Prawdę powiedziawszy, ten, kto jest wystarczająco silnie przekonany, by przeciwstawiać się tłumowi, jest raczej wyjątkiem niż zasadą, wyjątkiem podziwianym wieki później, najczęściej jednak wyśmiewanym przez współczesnych. -Erich Fromm


Wrażenie Współczesnych Cytaty: Czułem ciężar na ser­cu, mając wrażenie, że nasz związek zaczy­na przy­pomi­nać wi­rowa­nie dziecin­ne­go bąka. Gdy by­liśmy ra­zem mieliśmy siłę, by ut­rzy­mać go w ruchu, a re­zul­ta­tem było piękno, ma­gia i niemal dziecin­ne wrażenie cu­du. Gdy się roz­dzieli­liśmy, wi­rowa­nie nieu­chron­nie wy­hamo­wało. Sta­liśmy się chwiej­nie, nies­ta­bil­ni i wie­działem, że muszę zna­leźć ja­kiś sposób, by uchro­nić nas od przewróce­nia się. -Nicholas Sparks


Wrażenie Współczesnych Cytaty: Milczący głupiec czyni korzystniejsze wrażenie niż gadający mędrzec. -Lech Konopiński


milczący-głupiec-czyni-korzystniejsze-wrażenie-ż-gadający-mędrzec
Wrażenie Współczesnych Cytaty: Człowiek, na którym pochlebstwo robi wrażenie jest człowiekiem bezbronnym. -Oskar Graf


człowiek-na-którym-pochlebstwo-robi-wrażenie-jest-człowiekiem-bezbronnym
Wrażenie Współczesnych Cytaty: Mam wrażenie, iż niektórym przeszkadzam swoją obec­nością w ich życiu. -AnDree


mam-wrażenie-iż niektórym-przeszkadzam-swoją-obec­nośą-w ich-życiu
Wrażenie Współczesnych Cytaty: Dziesięć tysięcy obnażonych dziewic czyni mniejsze wrażenie niż jedna. -Henryk Sienkiewicz


dziesięć-tysięcy-obnażonych-dziewic-czyni-mniejsze-wrażenie-ż-jedna
Wrażenie Współczesnych Cytaty: Mam ciągle wrażenie, że jestem na świecie tylko urlopowany przez grabarza. -Bohumil Hrabal


mam-ągle-wrażenie-że-jestem-na-świecie-tylko-urlopowany-przez-grabarza
Wrażenie Współczesnych Cytaty: Ręcznie pisane listy czynią obecnie wrażenie pozdrowień z ubiegłego stulecia. -Thornton Niven Wilder


ręcznie-pisane-listy-czynią-obecnie-wrażenie-pozdrowień-z-ubiegłego-stulecia
Wrażenie Współczesnych Cytaty: Nie żyje­my obok siebie, a mam wrażenie, że gra­niczę z cudem. -MyArczi


nie-żyje­my-obok-siebie-a mam-wrażenie-że gra­niczę-z cudem
Wrażenie Współczesnych Cytaty: Rzeczy­wis­tość wzbudza u nas większe wrażenie niż fik­cja . -Chemicals


rzeczy­wis­tość-wzbudza-u nas-większe-wrażenie-ż-fik­cja
Wrażenie Współczesnych Cytaty: Wielkie szczęście robi wrażenie podobne do straszliwego ciosu, oba zabić mogą. -Józef Ignacy Kraszewski


wielkie-szczęście-robi-wrażenie-podobne-do-straszliwego-ciosu-oba-zabić-mogą
Wrażenie Współczesnych Cytaty: Kiedy ludzie są tego samego zdania co ja, mam zawsze wrażenie, że się pomyliłem. -Oscar Wilde


kiedy-ludzie-są-tego-samego-zdania-co-ja-mam-zawsze-wrażenie-że-ę-pomyliłem