Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty

Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Zdarzenia rosną i potęgują się wraz z charakterem. -Ralph Waldo Emerson


zdarzenia-rosną-i-potęgują-ę-wraz-z-charakterem
Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Mo­je ser­ce umiera wraz ze wscho­dem słońca. -Van Kalisz


mo­-ser­-umiera-wraz-ze wscho­dem-słońca
Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Gdy problemy odchodzą, wraz z nimi giną szanse. -H. Jackson Brown


gdy-problemy-odchodzą-wraz-z-nimi-giną-szanse
Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością. -Jean Paul Sartre


przeszłość-organizuje-ę-wciąż-na-nowo-wraz-z-teraźniejszośą
Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Ry­zyko niezapłace­nia rośnie wraz z wy­sokością nagrody. -karaczan19


ry­zyko-niezapłace­nia-rośnie-wraz-z wy­sokośą-nagrody
Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z dru­gim człowiekiem. -Alighieri Dante


nadzieja-przychodzi-do człowieka-wraz-z dru­gim-człowiekiem
Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Życie po prostu jest. Trzeba płynąć wraz z nim. -Jerry Brown


Życie-po-prostu-jest-trzeba-płynąć-wraz-z-nim
Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Jed­nym amor przy­pina skrzydła, a in­nym rogi. -Wiesław Czermak-Nowina


Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Te sa­me fak­ty jed­nym dają dużo do myśle­nia, in­nym tyl­ko do gadania. -Janusz Roś


te ­me-fak­ty-jed­nym-dają-żo-do myś­nia-in­nym-tyl­ko-do gadania
Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Rany się zabliźniają, ale blizny rosną wraz z nami. -Stanisław Jerzy Lec


Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Wraz z pospolitą rzeczą i własna korzyść każdego przepada i ginie. -Francois Rabelais


wraz-z-pospolitą-rzeczą-i-własna-korzyść-każdego-przepada-i-ginie
Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Po­tokiem Twych słów płynę Wraz z prądem pochłonięta Ich wil­gotnym dotykiem Pogłaskana Tak nag­le przez każde z osobna Wyb­ra­na spośród tłumu W ich objęciach tonę I w Twym szep­cie kojącym Ser­ce dla Ciebie bijące Tonące w Two­jej piersi Szem­rzącej mną w Tobie O miłości ob­la­na cudem Rozpływaj się w naszych ciałach Złączo­nych przys­pie­szo­nym oddechem Z na­giej pier­si ula­tuje westchnienie Wspólne­go jęku Po­wol­ny szum ciał ogar­nia zmysły I gu­bi się jaźń w dwóch słowach  -Innael


Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: półka nad łóżkiem wraz z ko­lek­cją aniołów wzrost bezpieczeństwa...   -Natuuś


półka-nad-łóżkiem-wraz-z ko­lek­cją-aniołów-wzrost-bezpieczeństwa- 
Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Miałam piękny sen... Nies­te­ty szyb­ko się skończył, a wraz z nim mo­je szczęście. -opuszczona


miałam-piękny-sen-nies­te­ty szyb­ko ę-skończył-a wraz-z nim-mo­-szczęście
Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Niektórzy wolą żyć wraz ze swoimi wspom­nieniami, niżeli z żywym człowiekiem. -Bruno


niektórzy-wolą-żyć-wraz-ze swoimi-wspom­nieniami-żeli-z żywym-człowiekiem
Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Ten, kto trzymał się kurczowo życia, może zginąć wraz z nim. -Stanisław Jerzy Lec


ten-kto-trzymał-ę-kurczowo-życia-może-zginąć-wraz-z-nim
Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: W ciasnym kręgu zwęża się umysł, wraz z wielkimi celami rośnie i człowiek. -Fryderyk Schiller


w-ciasnym-kręgu-zwęża-ę-umysł-wraz-z-wielkimi-celami-rośnie-i-człowiek
Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Wol­ność, to świado­mość umysłu i bra­nie od­po­wie­dzial­ności za swe czy­ny, którym poświęcasz wszystko. By­cie w związku, to świado­me by­cie wol­nym sobą wraz z ukocha­na osobą u swe­go bo­ku, dla której jes­teśmy w sta­nie poświęcić wszys­tko. Co wybierzesz? Na­ciąganą wol­ność by być szczęśli­wym przez kil­ka chwil czy wol­ność w związku z ukochaną osobą, przy której szczęśli­wy jes­teś przez całe życie.. -szajbuss