Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty

Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Za­mykam oczy i widzę Ciebie Alicjo żeg­lu­jemy po oceanach roz­koszy. *** *** *** *** *** MP  -Marek1410


za­mykam-oczy-i widzę-ciebie-alicjo-żeg­lu­jemy-po oceanach-roz­koszy-mp 
Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Prze­myśleń koniec Dość charytatywności Uśmie­chem żeg­nam :) K.A.Sz. 2015r.05.14. -Cris


prze­myśń-koniec-dość-charytatywnoś-uśmie­chem-żeg­nam-kasz-2015r0514
Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Codzien­ność samotnika: wi­tam ludzi spoj­rze­niem, żeg­nam uśmiechem. -marchand de sommeil


codzien­ność-samotnika-wi­tam-ludzi-spoj­rze­niem-żeg­nam-uśmiechem
Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Od­chodząc z czy­jegoś życia, pa­miętaj by odejśc ze słowem


od­chodząc-z czy­jegoś-życia-pa­miętaj-by odejśc-ze słowemżeg­naj-a nie spier­da­laj-na ustach 
Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Cudzym wiosłem żeg­lo­wała i tak szczy­ty marzeń zdobywała. Juści ho­la, wiśta wio, cudze nie tuczy. -Twarz


cudzym-wiosłem-żeg­lo­wała-i tak-szczy­ty-marzeń-zdobywała-juś-ho­-wiś-wio-cudze-nie tuczy
Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Za­mykam oczy uczę się Ciebie dotykiem... każdy łuk Twe­go ciała każde zagięcie poz­nać chcę przed świtem nim znikniesz jak Księżyc odchodzi ustępując miej­sca Jutrzence tak bym chciała poz­nać Cię bliżej lecz od­chodzisz zawsze gdy za­padnę w sen... masz chab­ro­we oczy... Nieznajomy, ścis­kam Twoją dłoń, zostań, kocham Cię!  -Uśmiechnięta Anielica


Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Żyj dniem, a nie nocą. -Bujak Bogusław


Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Nac­jo­nalizm nie wy­da już no­wej kul­tu­ry, bo się wyp­rzty­kał. I zdradą sta­nu mi­mo to jest w każdym kra­ju an­ty­nac­jo­nalizm spe­cyficzny pro­duko­wać - właśnie mi­mo że on to jest przyczyną wo­jen, między­naro­dowych kon­cernów zbro­jeniowych, ba­rier cel­nych, nędzy, bez­ro­bocia i kry­zysu. I trwa ta ma­ra na hańbę ludzkości i tę nędzną, niegodną siebie, na głupio sa­mobójczą ludzkość, po­wiadam: pokryje!  -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Bóstwa giną wraz ze swy­mi wyznawcami. -Karol Bunsch


bóstwa-giną-wraz-ze swy­mi-wyznawcami
Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Mądrość przychodzi wraz z ut­ratą złudzeń. -George Santayana


mądrość-przychodzi-wraz-z ut­ratą-złudzeń
Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Bóstwa giną wraz ze swoimi wyznawcami. -Anonim


bóstwa-giną-wraz-ze-swoimi-wyznawcami
Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Mądrość przychodzi wraz z utratą złudzeń. -George Santayana


mądrość-przychodzi-wraz-z-utratą-złudzeń
Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: W młodości mało kto przeczu­wa, że życie nie jest niczym in­nym jak ciągłym żeg­na­niem się z życiem. -Michal Viewegh


w młodoś-ło-kto-przeczu­wa-że życie-nie jest niczym-in­nym-jak ągłym-żeg­na­niem ę-z życiem
Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Do Boga trzeba przychodzć dnem i nocą. -Anonim


do-boga-trzeba-przychodzć-dnem-i-nocą
Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Dniem czcić - po co? Ja czczę kobiety - nocą! -Anonim


dniem-czcić-po-co-ja-czczę-kobiety-nocą
Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. -Dante Alighieri


nadzieja-przychodzi-do-człowieka-wraz-z-drugim-człowiekiem
Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Mo­je ser­ce umiera wraz ze wscho­dem słońca. -Van Kalisz


mo­-ser­-umiera-wraz-ze wscho­dem-słońca
Wraz Z nocą I żeg­nać Cytaty: Dowcip i mądrość rodzą się wraz z człowiekiem. -John Sheldon


dowcip-i-mądrość-rodzą-ę-wraz-z-człowiekiem