Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty

Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu. -Aidan


Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: Każdy mężczyzna może być dobrym kochankiem. To zależy tylko od nauczycielki. -Sharon Stone


każdy-mężczyzna-może-być-dobrym-kochankiem-to-zależy-tylko-od-nauczycielki
Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: Nie będzie przyjacielem kobiety, kto może być jej kochankiem. -Honore de Balzac


nie-będzie-przyjacielem-kobiety-kto-może-być-jej-kochankiem
Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: -Nig­dy nie byłeś dob­rym kochankiem. Po­wie­działo ser­ce do rozumu. -loquentia


nig­dy-nie byłeś-dob­rym-kochankiem-po­wie­działo-ser­-do rozumu
Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: Kobieta, która odchodzi od męża z kochankiem, nie porzuca go, lecz uwalnia od niewiernej żony. -Sacha Guitry


kobieta-która-odchodzi-od-męża-z-kochankiem-nie-porzuca-go-lecz-uwalnia-od-niewiernej-żony
Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: Kiedyś zapytano mnie, czy według mnie wraz ze śmiercią wszystko przemija. Odpowiedziałam: Jeżeli ty dla siebie jesteś


kiedyś-zapytano-mnie-czy-według-mnie-wraz-ze-śmiercią-wszystko-przemija-odpowiedziałam-jeżeli-ty-dla-siebie-jesteś-wszystkim-to-rzeczywiscie
Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: Przeszłość darzyła kobietę kochankiem, przyszłość obdarzy ją mężem. Oto jedyna prawdziwa tragedia w jej życiu. -Oscar Wilde


przeszłość-darzyła-kobietę-kochankiem-przyszłość-obdarzy-ją-mężem-oto-jedyna-prawdziwa-tragedia-w-jej-życiu
Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: Najrozumniejszym kochankiem był Don Kichot, który z prostej dziewki wyidealizował sobie najwznioślejszą istotę i nie znał jej. -Aleksander Świętochowski


najrozumniejszym-kochankiem-był-don-kichot-który-z-prostej-dziewki-wyidealizował-sobie-najwznioślejszą-istotę-i-nie-znał-jej
Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: Mężczyznę można „wy­kas­tro­wać” jed­nym zda­niem: wolę, abyś był moim przy­jacielem niż kochankiem. -Woody Allen


mężczyznę-można-wy­kas­tro­wać-jed­nym-zda­niem-wolę-abyś-był-moim-przy­jacielem-ż-kochankiem
Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: Różnica między kochankiem a kochanką polega na tym, że kobieta potrafi kochać całymi dniami, mężczyzna zaś tylko od czasu do czasu. -William Somerset Maugham


różnica-między-kochankiem-a-kochanką-polega-na-tym-że-kobieta-potrafi-kochać-całymi-dniami-mężczyzna-zaś-tylko-od-czasu-do-czasu
Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: po­cie­szyć cie spieszę w te zam­glo­ne dni gdy na jaw cała praw­da wyj­dzie ci  uśmie­chem swym sa­mo słon­ce zaw­stydzisz w pochmur­nej oświacie uk­ry­je swój wstyd cze­kając na pier­wsze pro­mienie ciszy wie­czor­nej we mgłach spo­wijających dzień odej­dzie by ra­no powrócić w swym tańcu wie­czności trwając  -samothnick


Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: Wraz z produkcją towarową, produkcją przeznaczoną już nie na własne spożycie, lecz na wymianę, produkty z konieczności przechodzą z rąk do rąk. Producent oddaje swój produkt przy wymianie i już nie wie, co się z nim dzieje. Gdy pieniądz, a wraz z pieniądzem kupiec, występuje jako pośrednik między producentami, proces wymiany staje się jeszcze bardziej [...] -Fryderyk Engels


Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: Jest się wiernym, dopóki trwa miłość, a kochankiem, dopóki przedmiot miłości jest blisko. -Carlo Goldoni


jest-ę-wiernym-dopóki-trwa-miłość-a-kochankiem-dopóki-przedmiot-miłoś-jest-blisko
Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie. -MyArczi


Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: Dziel się z ludźmi swym bogactwem. -Bujak Bogusław


Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: Mądrość przychodzi wraz z utratą złudzeń. -George Santayana


mądrość-przychodzi-wraz-z-utratą-złudzeń
Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: Mądrość przychodzi wraz z ut­ratą złudzeń. -George Santayana


mądrość-przychodzi-wraz-z ut­ratą-złudzeń
Wraz Ze swym Kochankiem Cytaty: Bóstwa giną wraz ze swy­mi wyznawcami. -Karol Bunsch


bóstwa-giną-wraz-ze swy­mi-wyznawcami