Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Wspólne niebezpieczeństwo należy odpierać zgodą. -Tacyt
wspólne-niebezpieczeństwo-należy-odpierać-zgodą
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Swoboda to nie nasza zgoda z rzeczywistością, lecz zgoda rzeczywistości z nami. -Stanisław Brzozowski
swoboda-to-nie-nasza-zgoda-z-rzeczywistośą-lecz-zgoda-rzeczywistoś-z-nami
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Prawdziwa zgoda na życie jest jednocześnie zgodą na śmierć. -Anna Kamieńska
prawdziwa-zgoda-na-życie-jest-jednocześnie-zgodą-na-śmierć
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Wspólne życie to wspólny dom, wspólne za­kupy, wspólne marze­nia, ale prze­cież także i to... mój do­mowy pan­to­fel pod je­go tap­cza­nem. Ni­by pro­zai­czna rzecz, a prze­cież za­myka się tu cała poezja. -Krystyna Siesicka
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Czy wiesz, że wspólne czy­tanie książek na głos moc­niej wiąże ludzi niż wspólne spłaca­nie kredytu?  -Janusz Leon Wiśniewski
czy-wiesz-że wspólne-czy­tanie-książek-na głos-moc­niej-wiąże-ludzi-ż-wspólne-spłaca­nie-kredytu 
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Te­lewiz­ja Pub­liczna ma ty­le sa­mo wspólne­go z pub­liczną co dom ma wspólne­go z Do­mem Publicznym. -DariuszS
te­lewiz­ja-pub­liczna- ty­-­mo-wspólne­go-z pub­liczną-co dom- wspólne­go-z do­mem-publicznym
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Wszys­cy ludzie, ludzie każdej wiary i ra­sy, ze wszys­tkich war­stw społecznych, usłysze­li wte­dy, że w Ame­ryce nasze przez­nacze­nie jest wspólne. Że jak będziemy ra­zem, nasze marze­nia mogą być wspólne. -Barack Obama
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Zgoda buduje, niezgoda mieszka! -Joanna Wyszkowska
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Rybom woda, ludziom zgoda. -Aleksander Fredro
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Zgoda: Nie ma nic lepszego od zgody. -Pittakos
zgoda-nie-nic-lepszego-od-zgody
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Pokora jest pewnym stosunkiem duszy do czasu. To zgoda na czekanie. -Simone Weil
pokora-jest-pewnym-stosunkiem-duszy-do-czasu-to-zgoda-na-czekanie
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Zgoda na własną śmierć pozwala odnaleźć główny nurt życia. -Roger Brat
zgoda-na-własną-śmierć-pozwala-odnaleźć-główny-nurt-życia
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: W miłości, jak we wszystkich niemal sprawach, zgoda serc jest wynikiem nieporozumienia. -Charles Baudelaire
w-miłoś-jak-we-wszystkich-niemal-sprawach-zgoda-serc-jest-wynikiem-nieporozumienia
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem - jedność i zgoda, celem - prawda. -Cyprian Kamil Norwid
głosem-narodu-jest-harmonia-czysta-mieczem-jedność-i-zgoda-celem-prawda
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Niebezpieczeństwo w zwłoce. -Tytus Liwiusz
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Wąż w trawie - ukryte niebezpieczeństwo. -Anonim
wąż-w-trawie-ukryte-niebezpieczeństwo
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Nie tylko do przemysłu stosować należy pojęcie postępu, należy nim objąć również obyczaje i mechanizm socjalny. -Karol Fourier
nie-tylko-do-przemysłu-stosować-należy-pojęcie-postępu-należy-nim-objąć-również-obyczaje-i-mechanizm-socjalny
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Kobieta stanowi niebezpieczeństwo dla każdego raju. -Paul Claudel
kobieta-stanowi-niebezpieczeństwo-dla-każdego-raju
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Francuz kocha niebezpieczeństwo, bo widzi w nim chwałę... -Francois Chateaubriand
francuz-kocha-niebezpieczeństwo-bo-widzi-w-nim-chwałę
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: W nagości, a zwłaszcza w dwu nagościach tkwi niebezpieczeństwo. -Emil Zegadłowicz
w-nagoś-a-zwłaszcza-w-dwu-nagościach-tkwi-niebezpieczeństwo
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Wielkie niebezpieczeństwo jest w poddaniu się jednej idei. -Andre Gide
wielkie-niebezpieczeństwo-jest-w-poddaniu-ę-jednej-idei
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Niebezpieczeństwo naśladownictwa grozi tylko tym, którzy są podatni na tresurę. -Klaudiusz Debussy
niebezpieczeństwo-naśladownictwa-grozi-tylko-tym-którzy-są-podatni-na-tresurę
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: U przyjaciół wszystko jest wspólne. -Pitagoras
u-przyjaciół-wszystko-jest-wspólne
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy. -Epiktet z Hierapolis
w-czasie-uczty-nie-opowiadaj-jak-należy-ść-ale-jedz-jak-należy
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: His­to­ria rzad­ko ma coś wspólne­go z elegancją. -Maria Dąbrowska
his­to­ria-rzad­ko- coś-wspólne­go-z elegancją
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Niebezpieczeństwo przy szukaniu prawdy leży w tym, że czasami się ją rzeczywiście znajduje. -William Faulkner
niebezpieczeństwo-przy-szukaniu-prawdy-ży-w-tym-że-czasami-ę-ją-rzeczywiście-znajduje
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment gdy ono na człowieka spada. -Alfred Hitchcock
oczekiwanie-na-niebezpieczeństwo-jest-gorsze-ż-moment-gdy-ono-na-człowieka-spada
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada. -Alfred Hitchcock
oczekiwanie-na-niebezpieczeństwo-jest-gorsze-ż-moment-gdy-ono-na-człowieka-spada
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Łzy nie mają nic wspólne­go ze słabością. -Margit Sandemo
Łzy-nie mają-nic-wspólne­go-ze słabośą
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Między przyjaciółmi wszystko wspólne być powinno. -Eurypides
między-przyjaciółmi-wszystko-wspólne-być-powinno
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Dob­ry gust nie ma nic wspólne­go z pieniędzmi. -Orson Scott Card
dob­ry-gust-nie  nic-wspólne­go-z pieniędzmi
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Wniebowzięcie można by chyba zakwalifikować jako porwanie, ale tylko wtedy, gdyby dokonane zostało przy użyciu siły. Ja jednak myślę, że normalnie odbywa się ono za zgodą zainteresowanego. -Karel Capek
wniebowzięcie-można-by-chyba-zakwalifikować-jako-porwanie-ale-tylko-wtedy-gdyby-dokonane-zostało-przy-użyciu-ły-ja-jednak-myślę-że-normalnie
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić. -Lilian Seymour - Tułasiewicz
aby-ludzi-rozłączyć-należy-ich-sobie-narzucać-żeby-ich-połączyć-należy-ich-rozdzielić
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniejszości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle
zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniejszoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Niedostatek wiedzy to rzecz niebezpieczna, lecz amatorska dobroczynność kryje w sobie stokroć groźniejsze niebezpieczeństwo. -Karol Dickens
niedostatek-wiedzy-to-rzecz-niebezpieczna-lecz-amatorska-dobroczynność-kryje-w-sobie-stokroć-groźniejsze-niebezpieczeństwo