Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Wspólne niebezpieczeństwo należy odpierać zgodą. -Tacyt
wspólne-niebezpieczeństwo-należy-odpierać-zgodą
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Wspólne życie to wspólny dom, wspólne za­kupy, wspólne marze­nia, ale prze­cież także i to... mój do­mowy pan­to­fel pod je­go tap­cza­nem. Ni­by pro­zai­czna rzecz, a prze­cież za­myka się tu cała poezja. -Krystyna Siesicka
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Czy wiesz, że wspólne czy­tanie książek na głos moc­niej wiąże ludzi niż wspólne spłaca­nie kredytu?  -Janusz Leon Wiśniewski
czy-wiesz-że wspólne-czy­tanie-książek-na głos-moc­niej-wiąże-ludzi-ż-wspólne-spłaca­nie-kredytu 
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Te­lewiz­ja Pub­liczna ma ty­le sa­mo wspólne­go z pub­liczną co dom ma wspólne­go z Do­mem Publicznym. -DariuszS
te­lewiz­ja-pub­liczna- ty­-­mo-wspólne­go-z pub­liczną-co dom- wspólne­go-z do­mem-publicznym
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Wszys­cy ludzie, ludzie każdej wiary i ra­sy, ze wszys­tkich war­stw społecznych, usłysze­li wte­dy, że w Ame­ryce nasze przez­nacze­nie jest wspólne. Że jak będziemy ra­zem, nasze marze­nia mogą być wspólne. -Barack Obama
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Niebezpieczeństwo w zwłoce. -Tytus Liwiusz
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Wąż w trawie - ukryte niebezpieczeństwo. -Anonim
wąż-w-trawie-ukryte-niebezpieczeństwo
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Nie tylko do przemysłu stosować należy pojęcie postępu, należy nim objąć również obyczaje i mechanizm socjalny. -Karol Fourier
nie-tylko-do-przemysłu-stosować-należy-pojęcie-postępu-należy-nim-objąć-również-obyczaje-i-mechanizm-socjalny
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Kobieta stanowi niebezpieczeństwo dla każdego raju. -Paul Claudel
kobieta-stanowi-niebezpieczeństwo-dla-każdego-raju
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: W nagości, a zwłaszcza w dwu nagościach tkwi niebezpieczeństwo. -Emil Zegadłowicz
w-nagoś-a-zwłaszcza-w-dwu-nagościach-tkwi-niebezpieczeństwo
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Francuz kocha niebezpieczeństwo, bo widzi w nim chwałę... -Francois Chateaubriand
francuz-kocha-niebezpieczeństwo-bo-widzi-w-nim-chwałę
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Wielkie niebezpieczeństwo jest w poddaniu się jednej idei. -Andre Gide
wielkie-niebezpieczeństwo-jest-w-poddaniu-ę-jednej-idei
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Niebezpieczeństwo naśladownictwa grozi tylko tym, którzy są podatni na tresurę. -Klaudiusz Debussy
niebezpieczeństwo-naśladownictwa-grozi-tylko-tym-którzy-są-podatni-na-tresurę
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: U przyjaciół wszystko jest wspólne. -Pitagoras
u-przyjaciół-wszystko-jest-wspólne
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy. -Epiktet z Hierapolis
w-czasie-uczty-nie-opowiadaj-jak-należy-ść-ale-jedz-jak-należy
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: His­to­ria rzad­ko ma coś wspólne­go z elegancją. -Maria Dąbrowska
his­to­ria-rzad­ko- coś-wspólne­go-z elegancją
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment gdy ono na człowieka spada. -Alfred Hitchcock
oczekiwanie-na-niebezpieczeństwo-jest-gorsze-ż-moment-gdy-ono-na-człowieka-spada
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Niebezpieczeństwo przy szukaniu prawdy leży w tym, że czasami się ją rzeczywiście znajduje. -William Faulkner
niebezpieczeństwo-przy-szukaniu-prawdy-ży-w-tym-że-czasami-ę-ją-rzeczywiście-znajduje
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada. -Alfred Hitchcock
oczekiwanie-na-niebezpieczeństwo-jest-gorsze-ż-moment-gdy-ono-na-człowieka-spada
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Między przyjaciółmi wszystko wspólne być powinno. -Eurypides
między-przyjaciółmi-wszystko-wspólne-być-powinno
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Łzy nie mają nic wspólne­go ze słabością. -Margit Sandemo
Łzy-nie mają-nic-wspólne­go-ze słabośą
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Dob­ry gust nie ma nic wspólne­go z pieniędzmi. -Orson Scott Card
dob­ry-gust-nie  nic-wspólne­go-z pieniędzmi
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić. -Lilian Seymour - Tułasiewicz
aby-ludzi-rozłączyć-należy-ich-sobie-narzucać-żeby-ich-połączyć-należy-ich-rozdzielić
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Mężczyzna bojaźliwy nie może być mądrym, fakt, że przecenia niebezpieczeństwo, świadczy o braku rozsądku. -Anonim
mężczyzna-bojaźliwy-nie-może-być-mądrym-fakt-że-przecenia-niebezpieczeństwo-świadczy-o-braku-rozsądku
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniejszości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle
zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniejszoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Niedostatek wiedzy to rzecz niebezpieczna, lecz amatorska dobroczynność kryje w sobie stokroć groźniejsze niebezpieczeństwo. -Karol Dickens
niedostatek-wiedzy-to-rzecz-niebezpieczna-lecz-amatorska-dobroczynność-kryje-w-sobie-stokroć-groźniejsze-niebezpieczeństwo
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Prag­nienie zaszczytów wspólne jest wszys­tkim ludziom. -Mencjusz
prag­nienie-zaszczytów-wspólne-jest wszys­tkim-ludziom
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Każdy prze­jaw Bos­kości służy dob­ru wspólne­mu ... -Cykam
każdy-prze­jaw-bos­koś-służy-dob­ru-wspólne­mu
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Wspólne wakacje Przeżycia war­te wspomnień Zalążek uczuć K.A.Sz.  13.07.2015r. -Cris
wspólne-wakacje-przeżycia-war­te-wspomnień-zalążek-uczuć-kasz- 13072015r
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Nic tak ludzi nie dzieli jak wspólne mieszkanie. -Zbigniew Hołodiuk
nic-tak-ludzi-nie dzieli-jak wspólne-mieszkanie
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniej­szości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle
zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniej­szoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Lenistwo to sztuka tak długo nic nie robić, aż minie niebezpieczeństwo, gdzie trzeba by coś zrobić. -Guntner Philipp
lenistwo-to-sztuka-tak-długo-nic-nie-robić-aż-minie-niebezpieczeństwo-gdzie-trzeba-by-coś-zrobić
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Wszystkie małżeństwa są udane. Trudności powstają dopiero, gdy zaczyna się wspólne pożycie. -Francoise Sagan
wszystkie-łżeństwa-są-udane-trudnoś-powstają-dopiero-gdy-zaczyna-ę-wspólne-pożycie
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Wspólnie przeżyte niebezpieczeństwo zdolne jest stworzyć między ludźmi więzy, łączące - jak most nad głębią czasu - odległe chwile. -Halina Rodzińska
wspólnie-przeżyte-niebezpieczeństwo-zdolne-jest-stworzyć-między-ludźmi-więzy-łączą-jak-most-nad-głębią-czasu-odległe-chwile
Wspólne Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: — Szyb­ko! Mu­sisz pójść ze mną — rzu­ciła. — Gro­zi ci wiel­kie niebezpieczeństwo! — Dlaczego? — Bo cię za­biję, jeśli nie pójdziesz. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo