Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Wspólne niebezpieczeństwo należy odpierać zgodą. -Tacyt
wspólne-niebezpieczeństwo-należy-odpierać-zgodą
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Wspólne życie to wspólny dom, wspólne za­kupy, wspólne marze­nia, ale prze­cież także i to... mój do­mowy pan­to­fel pod je­go tap­cza­nem. Ni­by pro­zai­czna rzecz, a prze­cież za­myka się tu cała poezja. -Krystyna Siesicka
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Czy wiesz, że wspólne czy­tanie książek na głos moc­niej wiąże ludzi niż wspólne spłaca­nie kredytu?  -Janusz Leon Wiśniewski
czy-wiesz-że wspólne-czy­tanie-książek-na głos-moc­niej-wiąże-ludzi-ż-wspólne-spłaca­nie-kredytu 
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Te­lewiz­ja Pub­liczna ma ty­le sa­mo wspólne­go z pub­liczną co dom ma wspólne­go z Do­mem Publicznym. -DariuszS
te­lewiz­ja-pub­liczna- ty­-­mo-wspólne­go-z pub­liczną-co dom- wspólne­go-z do­mem-publicznym
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Wszys­cy ludzie, ludzie każdej wiary i ra­sy, ze wszys­tkich war­stw społecznych, usłysze­li wte­dy, że w Ame­ryce nasze przez­nacze­nie jest wspólne. Że jak będziemy ra­zem, nasze marze­nia mogą być wspólne. -Barack Obama
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Niebezpieczeństwo w zwłoce. -Tytus Liwiusz
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Wąż w trawie - ukryte niebezpieczeństwo. -Anonim
wąż-w-trawie-ukryte-niebezpieczeństwo
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: W nagości, a zwłaszcza w dwu nagościach tkwi niebezpieczeństwo. -Emil Zegadłowicz
w-nagoś-a-zwłaszcza-w-dwu-nagościach-tkwi-niebezpieczeństwo
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Kobieta stanowi niebezpieczeństwo dla każdego raju. -Paul Claudel
kobieta-stanowi-niebezpieczeństwo-dla-każdego-raju
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Francuz kocha niebezpieczeństwo, bo widzi w nim chwałę... -Francois Chateaubriand
francuz-kocha-niebezpieczeństwo-bo-widzi-w-nim-chwałę
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Wielkie niebezpieczeństwo jest w poddaniu się jednej idei. -Andre Gide
wielkie-niebezpieczeństwo-jest-w-poddaniu-ę-jednej-idei
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Niebezpieczeństwo naśladownictwa grozi tylko tym, którzy są podatni na tresurę. -Klaudiusz Debussy
niebezpieczeństwo-naśladownictwa-grozi-tylko-tym-którzy-są-podatni-na-tresurę
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: U przyjaciół wszystko jest wspólne. -Pitagoras
u-przyjaciół-wszystko-jest-wspólne
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: His­to­ria rzad­ko ma coś wspólne­go z elegancją. -Maria Dąbrowska
his­to­ria-rzad­ko- coś-wspólne­go-z elegancją
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment gdy ono na człowieka spada. -Alfred Hitchcock
oczekiwanie-na-niebezpieczeństwo-jest-gorsze-ż-moment-gdy-ono-na-człowieka-spada
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Niebezpieczeństwo przy szukaniu prawdy leży w tym, że czasami się ją rzeczywiście znajduje. -William Faulkner
niebezpieczeństwo-przy-szukaniu-prawdy-ży-w-tym-że-czasami-ę-ją-rzeczywiście-znajduje
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada. -Alfred Hitchcock
oczekiwanie-na-niebezpieczeństwo-jest-gorsze-ż-moment-gdy-ono-na-człowieka-spada
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Między przyjaciółmi wszystko wspólne być powinno. -Eurypides
między-przyjaciółmi-wszystko-wspólne-być-powinno
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Łzy nie mają nic wspólne­go ze słabością. -Margit Sandemo
Łzy-nie mają-nic-wspólne­go-ze słabośą
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Dob­ry gust nie ma nic wspólne­go z pieniędzmi. -Orson Scott Card
dob­ry-gust-nie  nic-wspólne­go-z pieniędzmi
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Niedostatek wiedzy to rzecz niebezpieczna, lecz amatorska dobroczynność kryje w sobie stokroć groźniejsze niebezpieczeństwo. -Karol Dickens
niedostatek-wiedzy-to-rzecz-niebezpieczna-lecz-amatorska-dobroczynność-kryje-w-sobie-stokroć-groźniejsze-niebezpieczeństwo
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniejszości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle
zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniejszoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Mężczyzna bojaźliwy nie może być mądrym, fakt, że przecenia niebezpieczeństwo, świadczy o braku rozsądku. -Anonim
mężczyzna-bojaźliwy-nie-może-być-mądrym-fakt-że-przecenia-niebezpieczeństwo-świadczy-o-braku-rozsądku
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Nic tak ludzi nie dzieli jak wspólne mieszkanie. -Zbigniew Hołodiuk
nic-tak-ludzi-nie dzieli-jak wspólne-mieszkanie
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Prag­nienie zaszczytów wspólne jest wszys­tkim ludziom. -Mencjusz
prag­nienie-zaszczytów-wspólne-jest wszys­tkim-ludziom
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Każdy prze­jaw Bos­kości służy dob­ru wspólne­mu ... -Cykam
każdy-prze­jaw-bos­koś-służy-dob­ru-wspólne­mu
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Wspólne wakacje Przeżycia war­te wspomnień Zalążek uczuć K.A.Sz.  13.07.2015r. -Cris
wspólne-wakacje-przeżycia-war­te-wspomnień-zalążek-uczuć-kasz- 13072015r
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Lenistwo to sztuka tak długo nic nie robić, aż minie niebezpieczeństwo, gdzie trzeba by coś zrobić. -Guntner Philipp
lenistwo-to-sztuka-tak-długo-nic-nie-robić-aż-minie-niebezpieczeństwo-gdzie-trzeba-by-coś-zrobić
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniej­szości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle
zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniej­szoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Wszystkie małżeństwa są udane. Trudności powstają dopiero, gdy zaczyna się wspólne pożycie. -Francoise Sagan
wszystkie-łżeństwa-są-udane-trudnoś-powstają-dopiero-gdy-zaczyna-ę-wspólne-pożycie
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: — Szyb­ko! Mu­sisz pójść ze mną — rzu­ciła. — Gro­zi ci wiel­kie niebezpieczeństwo! — Dlaczego? — Bo cię za­biję, jeśli nie pójdziesz. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Wspólnie przeżyte niebezpieczeństwo zdolne jest stworzyć między ludźmi więzy, łączące - jak most nad głębią czasu - odległe chwile. -Halina Rodzińska
wspólnie-przeżyte-niebezpieczeństwo-zdolne-jest-stworzyć-między-ludźmi-więzy-łączą-jak-most-nad-głębią-czasu-odległe-chwile
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Przesadny krytycyzm, który jest przykrywką minimalizmu duchowego, a nie wnikliwej inteligencji - jak niektórzy myślą - to wielkie niebezpieczeństwo osobiste i społeczne. -Stefan Wyszyński kard
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: Światu zagraża niebezpieczeństwo, albowiem ludzie zaczęli rządzić naturą, zanim nauczyli się rządzić sobą. -Albert Schweitzer
Światu-zagraża-niebezpieczeństwo-albowiem-ludzie-zaczęli-rządzić-naturą-zanim-nauczyli-ę-rządzić-sobą
Wspólne Niebezpieczeństwo Cytaty: W tym tkwi niebezpieczeństwo obrazów. Stają się skostniałymi pozami czegoś, co rozgrywa się bezustannie, długo, wciąż na nowo. -Matylda Canetti
w-tym-tkwi-niebezpieczeństwo-obrazów-stają-ę-skostniałymi-pozami-czegoś-co-rozgrywa-ę-bezustannie-długo-wciąż-na-nowo