Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty

Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: Pi­sany na wodzie mało real­ny świat wokół nas... Chwi­la zwątpienia i pa­niczny o Ciebie strach.... Ser­ca bi­cie wstrzy­mane w tęskno­cie dni egzystencji... bez Ciebie ukocha­na każda chwi­la mi udręką dos­trzeż mój ból ... Po­daruj mi mały skra­wek ziemi po której stąpasz Alicjo... *** *** *** *** *** Stąpać zaw­sze Twoimi śla­dami MP  -Marek1410


Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: Tęskno­ta, tęskno­ta... Uczu­cie naj­bar­dziej niewy­powie­dziane, stan próżny wsze­lakiej ul­gi, ucisk ser­ca ciągły i jednostajny. -Stefan Żeromski


tęskno­-tęskno­-uczu­cie naj­bar­dziej-niewy­powie­dziane-stan-próżny-wsze­lakiej-ul­gi-ucisk-ser­ca-ągły-i jednostajny
Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: Przy­jaciel to ciągła tęskno­ta do lep­szych miej­sc, dni i lat. To dru­giego człowieka ocho­ta nieza­wod­na jak sios­tra i brat. -PraJaszczur


przy­jaciel-to ągła-tęskno­-do-lep­szych-miej­sc-dni-i lat-to-dru­giego-człowieka-ocho­-nieza­wod­na-jak sios­tra-i brat
Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: .... la­ta będą Cię uczyć te­go cze­go nie nau­czyły Cię dni...pomyśl. -wesolutka214


­ będą-cię-uczyć-te­go-cze­go-nie nau­czyły-cię-dnipomyśl
Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: Nie widziała ce­lu. Biegła.Po pros­tu biegła. Wie­działa gdzie, do k o g o, ale nie wie­działa po co. Na­wet jeśli do­bieg­nie, jeśli po­kona wszys­tkie przeszko­dy, tra­fi w cho­re, błędne koło. Bo wa­riac­twem jest cier­pieć 351 dni, cie­szyć się 14 dni, które miną jak 2 dni. -MistrzyniPióra


Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: Im większe w człowieku wewnętrzne roz­bi­cie, poczu­cie włas­nej słabości, niepew­ności i lęk, tym większa tęskno­ta za czymś, co go z pow­ro­tem sca­li, da pew­ność i wiarę w siebie. -Antoni Kępiński


Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: Zniknąłeś... Nie ma Cię... Dni stały się długie i szare... W bez­nadziei dnia szu­kam Cię we wspom­nieniach. Nie ma Cię tam.. Is­tniałeś? Czy może mo­ja wyob­raźnia znów płata mi figle?  -opuszczona


Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: Usłysz no­cy łzę w tęskno­cie żałosną. Stwórz antidotum. z se­rii: Ko­leb­ka wspomnień. -Papużka


usłysz-no­cy-łzę-w-tęskno­cie-żałosną-stwórz-antidotum-z-se­rii-ko­leb­ka-wspomnień
Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: A kiedy cię pocałuję, Trzy dni w gębie cu­kier czuję. -Jan Kochanowski


a kiedy-ę-pocałuję-trzy-dni-w gębie-cu­kier-czuję
Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: A kiedy cię pocałuję, Trzy dni w gębie cukier czuję. -Jan Kochanowski


a-kiedy-ę-pocałuję-trzy-dni-w-gębie-cukier-czuję
Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: Ta­jem­ni­ce trzy­mane pod kluczem zaw­sze wychodzą dziurką. -LiaMort


ta­jem­­-trzy­mane-pod-kluczem-zaw­sze-wychodzą-dziurką
Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: Jak wios­na dla ma­larza nat­chnieniem tak ty jes­teś dla mnie. Pragnę cię wiel­bić po ko­niec moich dni ale wiem, że długo nie po­ciągnę z tą sa­mot­nością i uda­waną obojętnością na świat. Wiel­bię cię i kocham nic innego. Każda chwi­la gdy cię nie widzę jest chwilą straconą. Niema rzeczy ani czy­nu bym zmienił zda­nie boś ty mą gwiaz­dką w oku. Kocham Cię  -Nędznik


Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: By­wają dni, w których bi­cie włas­ne­go ser­ca by­wa nie do zniesienia i wpra­wia nas w szał... -Nadzieja21


by­wają-dni-w których-bi­cie-włas­ne­go-ser­ca-by­wa-nie do zniesienia-i wpra­wia-nas-w szał
Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: Kochać i tra­cić, pragnąć i żałować; Pa­dać bo­leśnie i znów się podnosić. Krzyczeć tęskno­cie: PRECZ! i błagać: PRO­WADŹ! - Oto jest życie: nic a jakże dosyć... -Leopold Staff


kochać-i tra­ć-pragnąć-i żałować-pa­dać-bo­śnie-i znów ę-podnosić-krzyczeć-tęskno­cie-precz-i błagać-pro­wadŹ-oto
Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: Subtelność kobieca jest tak cudowna, że kobieta żałuje już na kilka dni przedtem, zanim cię zdradziła. -Kornel Makuszyński


subtelność-kobieca-jest-tak-cudowna-że-kobieta-żałuje-już-na-kilka-dni-przedtem-zanim-ę-zdradziła
Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: Kochałbym cię ( psiak­rew, cho­lera ), gdy­by nie ta niepewność, gdy­by nie to, że ser­ce zżera złość, tęskno­ta i rzewność. -Władysław Broniewski


kochałbym-ę- psiak­rew-cho­lera-gdy­by-nie  niepewność-gdy­by-nie to-że ser­-zżera-złość-tęskno­-i rzewność
Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: we mnie zachód słońca za­tapiasz się by nie wypłynąć ciągniesz mnie głębiej ku rozkoszy wstrzy­muje­my oddech gdy pełnia nas spełnia  -Deszcz


we mnie-zachód-słońca-za­tapiasz ę-by nie wypłynąć-ągniesz-mnie-głębiej-ku-rozkoszy-wstrzy­muje­my-oddech-gdy-pełnia-nas-spełnia 
Wstrzy­mane W tęskno­cie Dni Cytaty: Jeśli z premedytacją planujesz, by nie wykorzystać w pełni swojego potencjału - muszę Cię ostrzec - będziesz nieszczęśliwy do końca swoich dni. -Abraham Maslow


jeśli-z-premedytacją-planujesz-by-nie-wykorzystać-w-peł-swojego-potencjału-muszę-cię-ostrzec-będziesz-nieszczęśliwy-do-końca-swoich