Wstyd Cytaty

Wstyd Cytaty: Pi­jako­wi wstyd pić, ale pi­jako­wi jeszcze gor­szy wstyd: nie pić. -Jerzy Pilch


pi­jako­wi-wstyd-pić-ale-pi­jako­wi-jeszcze-gor­szy-wstyd-nie pić
Wstyd Cytaty: Nie wstyd nie wie­dzieć, lecz wstyd nie pragnąć swo­jej wie­dzy uzupełnić. -Feliks Chwalibóg


nie-wstyd-nie wie­dzieć-lecz-wstyd-nie pragnąć-swo­jej-wie­dzy-uzupełć
Wstyd Cytaty: Wstyd mi za swo­je człowieczeństwo. -mockingbird


wstyd-mi za swo­-człowieczeństwo
Wstyd Cytaty: Wstyd jest barwą cnoty. -Wincenty Ignacy Marewicz


Wstyd Cytaty: Naj­większy wstyd,gdy go nie ma. -Urszula Zybura


Wstyd Cytaty: Kochając marność, wstyd zbierzesz jedynie. -William Shakespeare


Wstyd Cytaty: Hi­pok­ryzja to wstyd­li­wość łajdaka. -Demostenes


hi­pok­ryzja-to wstyd­li­wość-łajdaka
Wstyd Cytaty: Ludzie wstyd­li­wi są nap­rawdę god­ni pożałowania!  -Georges Courteline


ludzie-wstyd­li­wi-są nap­rawdę-god­-pożałowania 
Wstyd Cytaty: Kto ut­ra­cił wstyd, te­go można uz­nać za straconego. -Plaut


kto-ut­ra­ł-wstyd-te­go-można-uz­nać-za straconego
Wstyd Cytaty: Miłość zwycięża w kobiecie wstyd - budzi dumę kobiecości. -Henryk Ferdynand Kaden


miłość-zwycięża-w-kobiecie-wstyd-budzi-dumę-kobiecoś
Wstyd Cytaty: Kto utracił wstyd, tego można uznać za straconego. -Plaucjusz


kto-utracił-wstyd-tego-można-uznać-za-straconego
Wstyd Cytaty: Ból ma swoją wstyd­li­wość, tak jak miłość. -Malwida von Meysenbug


Wstyd Cytaty: Na­gość zaczy­na się od twarzy, a bez­wstyd od słów. -Simone de Beauvoir


na­gość-zaczy­na ę-od twarzy-a bez­wstyd-od słów
Wstyd Cytaty: Miłość zwy­cięża w ko­biecie wstyd - budzi dumę kobiecości. -Henryk Ferdynand Kaden


miłość-zwy­ęża-w ko­biecie-wstyd- budzi-dumę-kobiecoś
Wstyd Cytaty: Wstyd jest rodzajem gniewu zwróconego przeciwko sobie samemu. -Karol Marks


wstyd-jest-rodzajem-gniewu-zwróconego-przeciwko-sobie-samemu
Wstyd Cytaty: Szkod­liw­sze są bez­wstyd­ne ko­biety niż szarańcza. -Wincenty Ignacy Marewicz


szkod­liw­sze-są bez­wstyd­ne-ko­biety-ż-szarańcza
Wstyd Cytaty: na­gie twe oczy z bez­wstyd­ny­mi rzęsa­mi -  zachwyt nad... płótnem  -Maverick123


na­gie-twe-oczy-z-bez­wstyd­ny­mi-rzę­mi- -zachwyt-nad-płótnem 
Wstyd Cytaty: Wstyd jest parawanem zasłaniającym światło między miłością kobiety i mężczyzny. -Guillaume Apollinaire


wstyd-jest-parawanem-zasłaniającym-światło-między-miłośą-kobiety-i-mężczyzny