Wstydzić Się Siebie Cytaty

Wstydzić Się Siebie Cytaty: Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać. -Karol Irzykowski


najstraszniejsze-jest-nienawidzić-siebie-wstydzić-ę-siebie-a-jednak-nie-móc-od-siebie-uciec-wciąż-do-siebie-wracać-i-dlatego-siebie
Wstydzić Się Siebie Cytaty: Nie na­leży się wstydzić ubóstwa. Is­tnieje o wiele więcej ludzi, którzy po­win­ni się wstydzić swe­go bogactwa. -Johann Nestroy


nie-na­ży ę-wstydzić-ubóstwa-is­tnieje o wiele-więcej-ludzi-którzy-po­win­ ę-wstydzić-swe­go-bogactwa
Wstydzić Się Siebie Cytaty: Nie należy wstydzić się ubóstwa. Istnieje o wiele więcej ludzi, którzy powinni się wstydzić swego bogactwa. -Johann Nestroy


nie-należy-wstydzić-ę-ubóstwa-istnieje-o-wiele-więcej-ludzi-którzy-powinni-ę-wstydzić-swego-bogactwa
Wstydzić Się Siebie Cytaty: Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność -Melania Mazzucco


nie-wstydzić-ę-siebie-to-jest-jedyna-prawdziwa-wolność
Wstydzić Się Siebie Cytaty: Naucz się wstydzić o wiele bardiej samego siebie niż innych. -Demokryt


naucz-ę-wstydzić-o-wiele-bardiej-samego-siebie-ż-innych
Wstydzić Się Siebie Cytaty: Naucz się wstydzić o wiele bar­dziej sa­mego siebie niż innych. -Demokryt


naucz ę-wstydzić-o wiele-bar­dziej-­mego-siebie-ż-innych
Wstydzić Się Siebie Cytaty: Suf­le­ra nie trze­ba się wstydzić. -Tadeusz Boy-Żeleński


Wstydzić Się Siebie Cytaty: Suflera nie trzeba się wstydzić. -Tadeusz Żeleński - Boy


Wstydzić Się Siebie Cytaty: Śniący na jawie starannie ukrywa swoje fantazje przed innymi, ponieważ wyczuwa powody, by się ich wstydzić. -Zygmunt Freud


Śący-na-jawie-starannie-ukrywa-swoje-fantazje-przed-innymi-ponieważ-wyczuwa-powody-by-ę-ich-wstydzić
Wstydzić Się Siebie Cytaty: Nig­dy nie po­win­niśmy się wstydzić przeszłości. To ona nas kształtu­je.. to dzięki niej jes­teśmy ja­cy jesteśmy... To ona jest tym co było, jest i będzie... -NieBędęJulią


nig­dy-nie po­win­śmy ę-wstydzić-przeszłoś-to-ona-nas-kształ­-to dzięki-niej-jes­teśmy-ja­cy-jesteśmy-to-ona-jest tym
Wstydzić Się Siebie Cytaty: Życie można zrozumieć, tylko oglądając się za siebie, ale żyć trzeba, patrząc przed siebie. -Soren Aabye Kierkegaard


Życie-można-zrozumieć-tylko-oglądając-ę-za-siebie-ale-żyć-trzeba-patrząc-przed-siebie
Wstydzić Się Siebie Cytaty: Nie ma innej drogi, by odnaleźć siebie, jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić -Eduard Spranger


nie-innej-drogi-by-odnaleźć-siebie-jak-żeby-choć-raz-całkiem-ę-od-siebie-uwolnić
Wstydzić Się Siebie Cytaty: Nie ma innej drogi by odnaleźć siebie jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić. -Eduard Spranger


nie-innej-drogi-by-odnaleźć-siebie-jak-żeby-choć-raz-całkiem-ę-od-siebie-uwolnić
Wstydzić Się Siebie Cytaty: To brak wiary w siebie spra­wia, że ludzie boją się po­dej­mo­wać wyz­wa­nia. Ja w siebie wierzę. -Muhammad Ali


to brak-wiary-w siebie-spra­wia-że ludzie-boją ę-po­dej­mo­wać-wyz­wa­nia-ja w siebie-wierzę
Wstydzić Się Siebie Cytaty: Miłość daje siebie i tylko siebie, w niej wszystko się zawiera. Miłość nic nie pochłania i nie da się pochłonąć, gdyż miłość samą miłością się napełnia. -Khalil Gibran


miłość-daje-siebie-i-tylko-siebie-w-niej-wszystko-ę-zawiera-miłość-nic-nie-pochłania-i-nie-da-ę-pochłonąć-gdyż-miłość-samą-miłośą
Wstydzić Się Siebie Cytaty: Jeśli tyl­ko będziemy tu­lić się moc­no do siebie, możemy ut­ra­cić całą resztę świata, ale przy­naj­mniej na zaw­sze zacho­wamy siebie. -Mian Mian


jeśli-tyl­ko-będziemy-­lić ę-moc­no-do siebie-możemy-ut­ra­ć-całą-resztę-świata-ale-przy­naj­mniej-na zaw­sze-zacho­wamy-siebie
Wstydzić Się Siebie Cytaty: Praca fizyczna to wytchnienie w stosunku do pracy umysłu. Pracując rękami przesuwamy coś, poruszamy rzeczy i przedmioty. Pracując umysłem i wyobraźnią, trzeba ruszyć z miejsca siebie, przeobrażać siebie, kształtować siebie. A to o wiele trudniejsze. -Anna Kamieńska


Wstydzić Się Siebie Cytaty: dałam Ci całą siebie na­wet so­bie z siebie nie zos­ta­wiłam nic a teraz te­raz to już na­wet siebie nie mam... -Schmerz


dałam-ci całą-siebie-na­wet-so­bie-z siebie-nie zos­­wiłam-nic-a-teraz-te­raz-to już-na­wet-siebie-nie mam