Wszędy Pełno Cytaty

Wszędy Pełno Cytaty: Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. -Jan Kochanowski


kośół-cię-nie-ogarnie-wszędy-pełno-ciebie-i-w-otchłaniach-i-w-morzu-na-ziemi-na-niebie
Wszędy Pełno Cytaty: Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary! - Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. -Jan Kochanowski


czego-chcesz-od-nas-panie-za-twe-hojne-dary-kośół-cię-nie-ogarnie-wszędy-pełno-ciebie-i-w-otchłaniach-i-w-morzu-na-ziemi-na-niebie
Wszędy Pełno Cytaty: Niech cię nie niepokoją Cier­pienia twe i błędy. Wszędy są dro­gi proste Lecz i ma­now­ce wszędy. -Leopold Staff


niech-ę-nie niepokoją-cier­pienia-twe-i błędy-wszędy-są dro­gi-proste-lecz-i ­now­-wszędy
Wszędy Pełno Cytaty: Klika i klaka wszędy jednaka. -Andrzej Monastyrski


Wszędy Pełno Cytaty: Jest pełno samców, ale bardzo mało mężczyzn. -Juliette Greco


jest-pełno-samców-ale-bardzo-ło-mężczyzn
Wszędy Pełno Cytaty: W pracy twórczej pełno niepewności i tachykardii jak w miłości. -Nikos Kazantzakis


w-pracy-twórczej-pełno-niepewnoś-i-tachykardii-jak-w-miłoś
Wszędy Pełno Cytaty: Gdy skończysz 18 lat, zos­ta­jesz pełno­let­nim. Do­rosłym będziesz do­piero po 30-tce. -Rima


gdy-skończysz-18 lat-zos­­jesz-pełno­let­nim-do­rosłym będziesz-do­piero-po 30-tce
Wszędy Pełno Cytaty: Pełno nas, a jakoby nikogo nie było: Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. -Jan Kochanowski


pełno-nas-a-jakoby-nikogo-nie-było-jedną-maluczką-duszą-tak-wiele-ubyło
Wszędy Pełno Cytaty: Pełno tu­taj sztucznych ludzi. Chu­dych, bla­dych ma­nekinów bez rumieńców. -dooorotis


pełno-­taj-sztucznych-ludzi-chu­dych-bla­dych-­nekinów-bez-rumieńców
Wszędy Pełno Cytaty: Miłość - wszędzie jej pełno, a każdemu jej brak. -Wojciech Bartoszewski


Wszędy Pełno Cytaty: Miłość - wszędzie jej pełno, a każde­mu jej brak. -Wojciech Bartoszewski


miłość- wszędzie-jej-pełno-a każde­mu-jej-brak
Wszędy Pełno Cytaty: Żyjemy złudzeniem, że jesteśmy w centrum uwagi i pełno ludzi wokół nas. W gruncie rzeczy jednak każdy z nas jest samotny. -Anonim


Żyjemy-złudzeniem-że-jesteśmy-w-centrum-uwagi-i-pełno-ludzi-wokół-nas-w-gruncie-rzeczy-jednak-każdy-z-nas-jest-samotny
Wszędy Pełno Cytaty: Tak mnie to bo­li...Bo­li mnie to, że wszys­tko, co się wokół kręci, nie do­tyczy mnie. Jes­tem sa­ma. Sa­ma z chorą wyob­raźnią, która wpędza mnie w obłęd. Sa­ma, choć pełno wokół mnie ludzi. -Breath


Wszędy Pełno Cytaty: Zapewniam cię, miłość nosi zawsze dwa kołczany. W jednym pełno strzał płomiennych: przeszywają cię i czujesz jakąś błogość, szlachetniejesz w swych upodobaniach i uczuciach, stajesz się czuły i wrażliwy. Ale w drugim tkwią strzały okrutne: niosą podejrzenia i swary, przejmują lękiem i chłodem, wywołują niechęć po najgorętszych pragnieniach. -Wolter


Wszędy Pełno Cytaty: Komunizmu nie da się obronić w żaden sposób. To była totalna porażka. Z kolei spóźnieni antykomuniści, których pełno w Polsce, na Węgrzech czy w Słowenii, na pytanie, dlaczego nasze życie bywa nadal tak podłe, skoro kapitalizm jest lepszy od socjalizmu, odpowiadają: Ponieważ to jeszcze nie jest prawdziwy kapitalizm. Nadal rządzi nami wąska grupa komunistów. Dlatego [...] -Slavoj Žižek


Wszędy Pełno Cytaty: Możność mnie zawetowania Możność, gdyż prozą karmię Biel czer­ni w oczach, su­mienie przesłania Jak Pan wam, kochaj­cie Pa­na z dnia na dzień bardziej Możność zabetonowania Możność, kiedy masz okazję Syn­drom sztokhol­mski z ofiara­mi się nie bratać Kiedy rolę ka­ta przydzielo­no To­bie właśnie Z po­zor­nym przeświad­cze­niem opar­tym na życiu Od zdra­dy po grób, na którym pełno róż Bu­kiet ich jed­nak nie przesłoni całego wstydu Bo każdy pa­mięta, jak wbiłeś bra­tu w ple­cy nóż. -Bruno


Wszędy Pełno Cytaty: Ma­ma hu­mor ma anielski, w do­mu sa­lon jest fryzjerski. Zu­zia pełno ma roboty, przes­traszo­ne siedzą koty. Sie­dzi je­den,sie­dzi drugi, nie są łase na usługi. Miś Michaszek ma życzenie! i za­mowił już golenie! Do strzyżenia siedzą lale, chcą być piękne w Karnawale! I lokówka,papiloty... re­ce bolą od roboty! Zu­ziu obiad! ma­ma wo­la.prze­cież jut­ro cze­ka szkoła! Masz rachunki,malowanie i do­mowe jest zadanie. Zu­zia śpie­sznie kar­tkę wiesza: Sa­lon,,Zu­zia,, zamykamy, bar­dzo pan­stwa przep­rasza­my i na jut­ro zapraszamy. 12.02.2013 mo­jej kocha­nej Mai  -Anja16