Wszędzie Cytaty

Wszędzie Cytaty: zaw­sze i wszedzie pisze sie o Bo­gu z Wiel­kiej Literuchny, al­bo­wiem świętym Bożym nat­chnieniom trze­ba zaw­sze i wszedzie byc posłusznym !  -Jacob


zaw­sze-i wszedzie-pisze-sie-o bo­gu-z wiel­kiej-literuchny-al­bo­wiem-świętym-bożym-nat­chnieniom-trze­ba-zaw­sze-i wszedzie-byc
Wszędzie Cytaty: Tak w każdym miejscu i o każdej dobie, Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. -Adam Mickiewicz


tak-w-każdym-miejscu-i-o-każdej-dobie-gdziem-z-tobą-płakał-gdziem-ę-z-tobą-bawił-wszędzie-i-zawsze-będę-ja-przy-tobie-bom-wszędzie
Wszędzie Cytaty: Tak w każdym miej­scu i o każdej dobie, Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, Wszędzie i zaw­sze będę ja przy tobie, Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. -Adam Mickiewicz


tak-w każdym-miej­scu-i o każdej-dobie-gdziem-z tobą-płakał-gdziem ę-z tobą-bawił-wszędzie-i zaw­sze-będę-ja przy-tobie-bom
Wszędzie Cytaty: Głupio wszędzie, cicho wszędzie Nic nie było, nic nie będzie. -Ludwik Osiński


głupio-wszędzie-cicho-wszędzie-nic-nie-było-nic-nie-będzie
Wszędzie Cytaty: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie. -Adam Mickiewicz


ciemno-wszędzie-głucho-wszędzie-co-to-będzie-co-to-będzie
Wszędzie Cytaty: W krajach umiarkowanych prawo jest wszędzie roztropne, wszędzie znane i najdrobniejsi urzędnicy mogą się go trzymać. Ale w despotyzmie, gdzie prawem jest tylko wola księcia, choćby nawet książę był roztropny, w jaki sposób urzędnik mógłby się kierować wolą, której nie zna? Musi się kierować własną. -Montesquieu


Wszędzie Cytaty: Ko­biety i pieniądze wejdą wszędzie. -Prosper Merimee


ko­biety-i pieniądze-wejdą-wszędzie
Wszędzie Cytaty: Współczesna anatomia: wszędzie plecy i boki. -Zbigniew Waydyk


współczesna-anatomia-wszędzie-plecy-i-boki
Wszędzie Cytaty: Natura jest wszędzie taka sama. -Pitagoras


natura-jest-wszędzie-taka-sama
Wszędzie Cytaty: Człowiek prawdziwie wolny wszędzie jest niewolnikiem. -Władysław Grzeszczyk


człowiek-prawdziwie-wolny-wszędzie-jest-niewolnikiem
Wszędzie Cytaty: Zdradzony mąż wszędzie widzi zdradzonych mężów. -Marcel Proust


zdradzony-mąż-wszędzie-widzi-zdradzonych-mężów
Wszędzie Cytaty: Człowiek podły wszędzie, zawsze jest wolny. -Maria Kuncewicz


człowiek-podły-wszędzie-zawsze-jest-wolny
Wszędzie Cytaty: Głupcy wszędzie piszą swoje imię i tytuły. -Anonim


głupcy-wszędzie-piszą-swoje-imię-i-tytuły
Wszędzie Cytaty: Bóg mieszka wszędzie tam, gdzie się Go wpuści. -Menachem Mendel


Wszędzie Cytaty: Człowiek rodzi się wolny, a wszędzie tkwi w kajdanach. -Jean Jacques Rousseau


Wszędzie Cytaty: Bóg mie­szka wszędzie, gdzie się Go wpuści. -Menachem Mendel


Wszędzie Cytaty: Człowiek podły wszędzie, zaw­sze jest wolny. -Maria Kuncewiczowa


człowiek-podły-wszędzie-zaw­sze-jest wolny
Wszędzie Cytaty: Jeśli dob­rze się wwąchać, to wszędzie śmierdzi. -Ryszard Kapuściński