Wszak Cytaty

Wszak Cytaty: Wszak jes­tem tyl­ko mięsem... jed­nak kręcą cię mo­je ko­biece kształty, wiec bez skru­pułów mogę na­zywać się sępem. Sępem miłości do mnie wszak mężczyz­na jest ino padlinożercą. -Ewerina


Wszak Cytaty: Wszak wiemy, że kłam­stwo zmie­rza ku zniszczeniu, że życie jest zbyt krótkie na niena­wiść i ho­dującą się w nas zgni­liznę duszy. Pa­mięta­my o niezłom­nych uzur­pa­torach miłości O wie­rze i oddaniu. Przy­pomi­nają nam, że cudzołóstwo zaw­sze zos­ta­je ukarane a niewiara, zos­ta­nie i tak osądzona. Wszak człowiek podąża i tak ścieżką zniszczenia, ob­darcia z szat człowieczeństwa, tro­pem nad­chodzącej ludzkości. -agoraa


Wszak Cytaty: Wszak to miłość sprawia, że ziemia się obraca. -S. Gilbert


wszak-to-miłość-sprawia-że-ziemia-ę-obraca
Wszak Cytaty: Ciebie wszak rzecz do­tyczy, gdy ściana u sąsiada płonie. -Horacy


ciebie-wszak-rzecz-do­tyczy-gdy-ściana-u sąsiada-płonie
Wszak Cytaty: Wszak serce ludzkie jest chyba najsłodsze z wszystkiego, co słabe. -Selma Lagerlof


wszak-serce-ludzkie-jest-chyba-najsłodsze-z-wszystkiego-co-słabe
Wszak Cytaty: Wszak w cza­sach chaosu zwykł żądać lud stosów. -Jacek Kaczmarski


wszak-w cza­sach-chaosu-zwykł-żądać-lud-stosów
Wszak Cytaty: Kłam­stwo by­wa wszak marze­niem złapa­nym na gorącym uczynku. -Kuba Wojewódzki


kłam­stwo-by­wa-wszak-marze­niem-złapa­nym-na gorącym-uczynku
Wszak Cytaty: Od­puść grzechy, szar­la­tanom, Pa­nie Boże, wszak ty jes­teś ta­kim sa­mym szarlatanem... -Konstanty Ildefons Gałczyński


od­puść-grzechy-szar­­tanom-pa­nie-boże-wszak-ty jes­teś-­kim-­mym-szarlatanem
Wszak Cytaty: Pała z tes­tu? Na to nic nie poradzę... Na mat­mie wszak Pe­gaz na­de mną miał władzę!  -SirNobody


pała-z ­-na to nic-nie poradzę-na-mat­mie-wszak-pe­gaz-na­de-mną-miał-władzę 
Wszak Cytaty: żakaz w sobie nie ma nic nowego, wszak już w raju było jedno drzewo zakazane. -Alojzy Żółkowski


żakaz-w-sobie-nie-nic-nowego-wszak-już-w-raju-było-jedno-drzewo-zakazane
Wszak Cytaty: Pisarz nie powinien objaśniać swojego dzieła, po cóż bowiem pisałby powieść, która jest wszak maszyną do wytwarzania interpretacji. -Umberto Eco


pisarz-nie-powinien-objaśniać-swojego-dzieła-po-cóż-bowiem-pisałby-powieść-która-jest-wszak-maszyną-do-wytwarzania-interpretacji
Wszak Cytaty: Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne. -Alfred Tennyson


mężczyź-różą ę-co naj­wyżej-ja­ko-niebo-i ziemia-ko­biety-wszak-jak niebo-i piekło-są różne
Wszak Cytaty: Zac­ny biz­nesmen, wszak to Stolica! Cnotę ko­biet na złote przeliczał. No­sy no­sił wysoko, aż nie wpadła mu w oko wy­pisz wy­maluj - Kaśka caryca. -Alfa Centauri


zac­ny-biz­nesmen-wszak-to stolica-cnotę-ko­biet-na złote-przeliczał-no­sy-no­ł-wysoko-aż-nie wpadła-mu w oko-wy­pisz-wy­maluj
Wszak Cytaty: Wśród Was, Psorów, z te­go właśnie słynę, Choć fałsz to - iż mój umysł toporny; Ja wszak swoją tyl­ko drogą idę! Pod­pi­sano: Uczeń Niepokorny. -SirNobody


wśród-was-psorów-z te­go-właśnie-słynę-choć-fałsz-to - iż mój-umysł-toporny-ja-wszak-swoją-tyl­ko-drogą-idę-pod­pi­sano-uczeń
Wszak Cytaty: Nie można twierdzić, że cywilizacja się nie rozwija. Wszak w każdej nowej wojnie zabijają ludzi w ulepszony sposób. -Will Rogers


nie-można-twierdzić-że-cywilizacja-ę-nie-rozwija-wszak-w-każdej-nowej-wojnie-zabijają-ludzi-w-ulepszony-sposób
Wszak Cytaty: Bo wszak niczym jest to, co jest - ponętnym jest tylko to, czego czekamy. -Zofia Nałkowska


bo-wszak-niczym-jest-to-co-jest-ponętnym-jest-tylko-to-czego-czekamy
Wszak Cytaty: Nie zmienisz siebie, siedząc bezczynnie, z doświad­cze­nia wszak wynika, że cięższa jest pra­ca nad myślami, niż nad ot­warciem słoika.... -emi@


nie-zmienisz-siebie-siedząc-bezczynnie-z-doświad­cze­nia-wszak-wynika-że-ęższa-jest pra­ca-nad-myślami-ż-nad-ot­warciem-słoika
Wszak Cytaty: Nie można twier­dzić, że cy­wili­zac­ja się nie roz­wi­ja. Wszak w każdej no­wej woj­nie za­bijają ludzi w ulep­szo­ny sposób. -Will Rogers


nie-można-twier­dzić-że cy­wili­zac­ja ę-nie roz­wi­ja-wszak w każdej-no­wej-woj­nie-za­bijają-ludzi-w ulep­szo­ny-sposób