Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty

Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Pogarda jest źródłem wszelkich niesprawiedliwości. -Herbert George Wells


pogarda-jest-źródłem-wszelkich-niesprawiedliwoś
Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Po­gar­da jest źródłem wszel­kich niesprawiedliwości. -Herbert George Wells


po­gar­da-jest źródłem-wszel­kich-niesprawiedliwoś
Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Dość jednej niesprawiedliwości, by cały naród obumierał zwolna, rażony obłędem. -Emil Zola


dość-jednej-niesprawiedliwoś-by-cały-naród-obumierał-zwolna-rażony-obłędem
Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Ubóstwo uczy wszelkich sztuk. -Plaut


ubóstwo-uczy-wszelkich-sztuk
Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Śmierć zwalnia nas od wszelkich zobowiązań. -Michel de Montaigne


Śmierć-zwalnia-nas-od-wszelkich-zobowiązań
Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Unikać wojen - kanału wszelkich nieprawości. -Savinien Cyrano De Bergerac


Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Podstawą wszelkich zwycięstw jest strój. -Salvador Dali


podstawą-wszelkich-zwycięstw-jest-strój
Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Lepiej, gdyby istniały niesprawiedliwości, niż gdyby je usunąć w niesprawiedliwy sposób. -Johann Wolfgang Goethe


lepiej-gdyby-istniały-niesprawiedliwoś-ż-gdyby-usunąć-w-niesprawiedliwy-sposób
Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Przyroda jest lekarzem dla wszelkich chorób. -Hipokrates


przyroda-jest-lekarzem-dla-wszelkich-chorób
Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Pobłażliwość, jeśli nie chce pobudzić niesprawiedliwości, nie może być zbyt wielka. -Jouvert


pobłażliwość-śli-nie-chce-pobudzić-niesprawiedliwoś-nie-może-być-zbyt-wielka
Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Miłość jest to wszechmocna podnieta do wszelkich szlachetnych uczynków i działań. -Jules Michelet


miłość-jest-to-wszechmocna-podnieta-do-wszelkich-szlachetnych-uczynków-i-działań
Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Milczenie w odpowiednim momencie jest ważniejsze i lepsze od wszelkich słów. -Plutarch


milczenie-w-odpowiednim-momencie-jest-ważniejsze-i-lepsze-od-wszelkich-słów
Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Czyż przyjaźń prawdziwa nie polega na łamaniu wszelkich przepisów dyskrecji? -Maria Dąbrowska


czyż-przyjaźń-prawdziwa-nie-polega-na-łamaniu-wszelkich-przepisów-dyskrecji
Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Jestem wolny od wszelkich uprzedzeń - wszystkich ludzi nie znoszę jednakowo. -Walter Fields


jestem-wolny-od-wszelkich-uprzedzeń-wszystkich-ludzi-nie-znoszę-jednakowo
Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek. -Thomas Stearns Eliot


Świat-jest-peł-niesprawiedliwoś-bankier-może-napisać-zły-poemat-i-nic-a-niech-tylko-poeta-spróbuje-wypisać-zły-czek
Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Należy zabegać o istnienie działanie wszelkich kanałów komunkatów jako nośników informacji. -Janusz Detrych


należy-zabegać-o-istnienie-działanie-wszelkich-kanałów-komunkatów-jako-nośników-informacji
Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Na człowieka sytego pracują setki głodnych, niedożywionych, wyzyskiwanych, żyjących w poczuciu krzywdy społecznej, niesprawiedliwości i doznanego zawodu; są to ludzie, o których nie wolno zapominać, gdy siadamy do stołu. -Stefan Wyszyński kard


Wszelkich Niesprawiedliwości Cytaty: Źródłem wszelkich osiągnięć jest wola, by być tak dobrym, jak to tylko możliwe. -Harold Taylor


Źródłem-wszelkich-osiągnięć-jest-wola-by-być-tak-dobrym-jak-to-tylko-możliwe