Wszelkie Cytaty

Wszelkie Cytaty: Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia! -Henry Van Dyke


Wszelkie Cytaty: Czas goi wszelkie rany. -Menander


czas-goi-wszelkie-rany
Wszelkie Cytaty: Dobre ubranie otwiera wszelkie drzwi. -Thomas Fuller


dobre-ubranie-otwiera-wszelkie-drzwi
Wszelkie Cytaty: Od skargi biednego człeka wszelkie bóstwo ucieka. -Eurypides


od-skargi-biednego-człeka-wszelkie-bóstwo-ucieka
Wszelkie Cytaty: Bogactwo pozbawia wrażliwości - jak wszelkie szczęście. -Stefan Napierski


bogactwo-pozbawia-wrażliwoś-jak-wszelkie-szczęście
Wszelkie Cytaty: Wszelkie stadne skupiska to azyl dla beztalenci. -Borys Pasternak


wszelkie-stadne-skupiska-to-azyl-dla-beztalenci
Wszelkie Cytaty: Powinniśmy wytępić w sobie wszelkie ślady zbytku. -Włodzimierz Lenin


powinniśmy-wytępić-w-sobie-wszelkie-ślady-zbytku
Wszelkie Cytaty: Fałszywy krok może zepsuć wszelkie dobro. -Arnold Janssen Bł


fałszywy-krok-może-zepsuć-wszelkie-dobro
Wszelkie Cytaty: Na wszelkie zło istnieją dwa lekarstwa: czas i cisza. -Aleksander Dumas


na-wszelkie-zło-istnieją-dwa-lekarstwa-czas-i-cisza
Wszelkie Cytaty: Wszelkie religie są przesądem, więc porzuć swoją, a przyjm moją. -Henryk Sienkiewicz


wszelkie-religie-są-przesądem-więc-porzuć-swoją-a-przyjm-moją
Wszelkie Cytaty: Niepowodzenie przywraca ludziom wszelkie cnoty, jakie pomyślność im odbiera. -Eugene Delacroix


niepowodzenie-przywraca-ludziom-wszelkie-cnoty-jakie-pomyślność-im-odbiera
Wszelkie Cytaty: Wszelkie cierpienie jest tylko doznaniem. Istnieje o tyle, o ile je odczuwamy. -Zygmunt Freud


wszelkie-cierpienie-jest-tylko-doznaniem-istnieje-o-tyle-o-ile-odczuwamy
Wszelkie Cytaty: Wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, płynie z braku wdzięczności za to, co posiadamy. -Daniel Dafoe


wszelkie-niezadowolenie-z-tego-czego-nam-brak-płynie-z-braku-wdzięcznoś-za-to-co-posiadamy
Wszelkie Cytaty: Lekarstwem na wszelkie nieszczęścia i krzywdy, troski, smutki i zbrodnie ludzkości jest miłość. -Child


lekarstwem-na-wszelkie-nieszczęścia-i-krzywdy-troski-smutki-i-zbrodnie-ludzkoś-jest-miłość
Wszelkie Cytaty: Gdzie nie wystarczą wszelkie słowa, tam zbędne jest każde słowo. -Wiktor Frankl


gdzie-nie-wystarczą-wszelkie-słowa-tam-zbędne-jest-każde-słowo
Wszelkie Cytaty: Kobieta jest stworzona do małżeństwa, a mężczyzna do kawalerstwa, i stąd wynikają wszelkie nieporozumienia. -Jeanne Moreau


kobieta-jest-stworzona-do-łżeństwa-a-mężczyzna-do-kawalerstwa-i-stąd-wynikają-wszelkie-nieporozumienia
Wszelkie Cytaty: Wszelkie skarby tego świata są niczym przy szczęściu, jakie daje wzajemność miłości. -Pedro Calderon


wszelkie-skarby-tego-świata-są-niczym-przy-szczęściu-jakie-daje-wzajemność-miłoś
Wszelkie Cytaty: Wszelkie dzieła, których wartość wiąże się z przemijającymi okolicznościami, nie zyskują niezniszczalnej chwały. -Anne Louise Stael - Holstein


wszelkie-dzieła-których-wartość-wiąże-ę-z-przemijającymi-okolicznościami-nie-zyskują-niezniszczalnej-chwały