Wszelkiego Stworzenia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
walka-jest-ojcem-wszelkiego-stworzenia
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Kobieta jest kresem i królową wszelkiego stworzenia; jest jego ozdobą, doskonałością i sławą. -Marek Agrypa
kobieta-jest-kresem-i-królową-wszelkiego-stworzenia-jest-jego-ozdobą-doskonałośą-i-sławą
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Bystrość - dusza wszelkiego czynu. -Philip Chesterfield
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Źródłem wszelkiego grzechu jest pycha. -Augustyn Św
Źródłem-wszelkiego-grzechu-jest-pycha
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Ruch jest przyczyną wszelkiego życia. -Leonardo da Vinci
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Morze - to wiel­ka mo­giła stworzenia. -Juliusz Słowacki
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła. -Helen Keller Adams
miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wszelkiego rodzaju fascynacja jest pokrowcem duszy. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain
brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Doskonalenie siebie to źródło wszelkiego postępu i rozwoju moralnego. -Konfucjusz
doskonalenie-siebie-to-źródło-wszelkiego-postępu-i-rozwoju-moralnego
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. -Biblia
albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
wal­ka-jest oj­cem-wszel­kiego-stworzenia
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Na ziemi nie ma słabszego stworzenia niż człowiek. -Homer
na-ziemi-nie-słabszego-stworzenia-ż-człowiek
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Pieniądze to korzeń wszelkiego zła, a człowiek powinien mieć korzenie. -Scott Adams
pieniądze-to-korzeń-wszelkiego-zła-a-człowiek-powinien-mieć-korzenie
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła. -Tadeusz Olszański
rzeczą-czujnoś-jest-wyrażać-protest-w-obliczu-wszelkiego-zła
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć. -Johann Gottlieb Fichte
niezawodnym-końcem-wszelkiego-bólu-i-wszelkiej-wrażliwoś-na-ból-jest-śmierć
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Uprawiać fizykę, znaczy podglądać Boga przy akcie stworzenia. -Walter Nernst
uprawiać-fizykę-znaczy-podglądać-boga-przy-akcie-stworzenia
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wiedza nie rozstrzygnie jednego problemu, bez stworzenia dziesięciu nowych. -George Bernard Shaw
wiedza-nie-rozstrzygnie-jednego-problemu-bez-stworzenia-dziesięciu-nowych
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Zajmować się biologią oznacza podglądać Boga przy akcie stworzenia. -Walter Nernst
zajmować-ę-biologią-oznacza-podglądać-boga-przy-akcie-stworzenia
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Miłość, śmierć, sprawiedliwość ślepe są do szczętu, kochają, biorą, karzą bez wszelkiego względu. -Wespazjan Hieronim Kochowski
miłość-śmierć-sprawiedliwość-ślepe-są-do-szczę-kochają-biorą-karzą-bez-wszelkiego-wzglę
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wiedza nigdy nie rozstrzygnie jednego problemu bez stworzenia dziesięciu nowych. -George Bernard Shaw
wiedza-nigdy-nie-rozstrzygnie-jednego-problemu-bez-stworzenia-dziesięciu-nowych
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Jeśli jest Bóg, trzeba kochać tylko Jego, a nie doczesne stworzenia. -Blaise Pascal
jeśli-jest-bóg-trzeba-kochać-tylko-jego-a-nie-doczesne-stworzenia
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Redakcja w dziwny jakiś sposób przyciąga ludzi wszelkiego rodzaju ze szkodą dla samego zawodu. -Rudyard Kipling
redakcja-w-dziwny-jakiś-sposób-przyciąga-ludzi-wszelkiego-rodzaju-ze-szkodą-dla-samego-zawodu
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Jak lekkomyślnie wszyscy słuchamy anegdotek, zapominamy przy tym, że anegdotki to stworzenia skrzydlate. -Anna Sztaudynger - Kalisiewicz
jak-lekkomyślnie-wszyscy-słuchamy-anegdotek-zapominamy-przy-tym-że-anegdotki-to-stworzenia-skrzydlate
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Gdyby w dziele stworzenia Bóg korzystał tylko z równań, to co najwyżej zdołałby stworzyć jakiś mebel. -Thomasin
gdyby-w-dziele-stworzenia-bóg-korzystał-tylko-z-równań-to-co-najwyżej-zdołałby-stworzyć-jakiś-mebel
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: `NIEKTÓRZY fa­ceci to strasznie niew­dzięczne stworzenia.. zu­pełnie no pot­ra­fią do­cenić sta­rań dziewczyn. -bluecaffe
`niektÓrzy-fa­ceci-to strasznie-niew­dzięczne-stworzenia-zu­pełnie-no pot­ra­fią-do­cenić-sta­rań-dziewczyn
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Rzeczy is­tniejące łączą się na za­sadzie prze­ciwieństw. Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
rzeczy-is­tnieją-łączą ę-na za­sadzie-prze­ciwieństw-wal­ka jest oj­cem-wszel­kiego-stworzenia
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Mnóstwo inteligencji wkłada się w ignorancję, gdy istnieje silna potrzeba stworzenia sobie jakiejś iluzji. -Saul Bellow
mnóstwo-inteligencji-wkłada-ę-w-ignorancję-gdy-istnieje-silna-potrzeba-stworzenia-sobie-jakiejś-iluzji
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Nie obcowanie z pięknymi chłopcami i kobietami czynią życie przyjemnym, ale trzeźwy rozum, dociekający przyczyn wszelkiego wyboru i unikania. -Epikur
nie-obcowanie-z-pięknymi-chłopcami-i-kobietami-czynią-życie-przyjemnym-ale-trzeźwy-rozum-dociekający-przyczyn-wszelkiego-wyboru-i-unikania
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła. -Anne Rand
wystrzegaj-ę-altruizmu-płynie-on-z-samooszukiwania-ę-które-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Trzeba ratować człowieka. Trzeba go wyzwolić ze wszelkiego niewolnictwa i umożliwić mu szczęśliwe przeżycia niewielu lat życia. -Albert Camus
trzeba-ratować-człowieka-trzeba-go-wyzwolić-ze-wszelkiego-niewolnictwa-i-umożliwić-mu-szczęśliwe-przeżycia-niewielu-lat-życia
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wydaje się, że nie udała się naturze próba ukształtowania na ziemi stworzenia myślącego. -Max Born
wydaje-ę-że-nie-udała-ę-naturze-próba-ukształtowania-na-ziemi-stworzenia-myślącego
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Pan Bóg nigdy nie opuszcza swojego stworzenia. To raczej człowiek porzuca swojego Stwórcę. -Soren Aabye Kierkegaard
pan-bóg-nigdy-nie-opuszcza-swojego-stworzenia-to-raczej-człowiek-porzuca-swojego-stwórcę
Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wmyślić się w znak krzyża, który jest znakiem chrześcijaństwa: korzenie jego tkwią w ziemi, a ramiona obejmują całość stworzenia, by unieść je w górę, do nieba. -Jerzy Zawieyski
wmyślić-ę-w-znak-krzyża-który-jest-znakiem-chrześcijaństwa-korzenie-jego-tkwią-w-ziemi-a-ramiona-obejmują-całość-stworzenia-by-unieść-w