Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty

Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Czysty automatyzm psychiczny, który ma służyć do wyrażania bądź w słowie, bądź w pamięci, bądź innym sposobem rzeczywistego funkcjonowania myśli. Dyktowanie myśli wolne od wszelkiej kontroli umysłu, poza wszelkimi względami etycznymi czy moralnymi. (o surrealizmie) -Anonim


Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Prawdziwy spokój umysłu przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego. Dla naszego umysłu oznacza to, jak sądzę uwolnienie energii. -Lin Yutang


prawdziwy-spokój-umysłu-przychodzi-po-zaakceptowaniu-najgorszego-dla-naszego-umysłu-oznacza-to-jak-sądzę-uwolnienie-energii
Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Gdy­by Je­zus zstąpił dziś na ziemię zos­tałby za­bity przez CIA lub FBI z po­wodu strachu przed przejęciem kontroli. -Serj Tankian


gdy­by-je­zus-zstąpił-dziś-na ziemię-zos­łby-za­bity-przez-cia-lub-fbi-z po­wodu-strachu-przed-przejęciem-kontroli
Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Gdy widziałem, z jaką jas­nością umysłu i wewnętrzną lo­giką niektórzy wa­riaci wy­jaśniają so­bie sa­mym i in­nym swe obłąka­ne idee, na zaw­sze stra­ciłem pew­ność co do jas­ności me­go umysłu. -Fernando Pessoa


Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Muzyka - to początek i koniec wszelkiej mowy. -Ryszard Wagner


muzyka-to-początek-i-koniec-wszelkiej-mowy
Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy. -Richard Wagner


muzyka-to-początek-i-koniec-wszelkiej-mowy
Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Nie żałować niczego - to początek wszelkiej wiedzy. -Max Born


nie-żałować-niczego-to-początek-wszelkiej-wiedzy
Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Są rynki, gdzie matematyka przeczy wszelkiej logice. -Urszula Zybura


są-rynki-gdzie-matematyka-przeczy-wszelkiej-logice
Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Dobra wola - to czasem: brak wszelkiej woli. -Tristan Bernard


Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć. -Johann Gottlieb Fichte


niezawodnym-końcem-wszelkiego-bólu-i-wszelkiej-wrażliwoś-na-ból-jest-śmierć
Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Najsilniejsza wspólnota wszelkiej wiedzy, naukowa republika, to wysoki cel uczonych. -Novalis


najsilniejsza-wspólnota-wszelkiej-wiedzy-naukowa-republika-to-wysoki-cel-uczonych
Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet, gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. -Biblia. Ewangelia św. Łukasza (Łk 12


uważajcie-i-strzeżcie-ę-wszelkiej-chciwoś-bo-nawet-gdy-ktoś-opływa-we-wszystko-życie-jego-nie-jest-zależne-od-jego-mienia
Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Mądrzy są wszyscy ci, którzy poznali zarówno potrzebę, jak i granice wiedzy wszelkiej i którzy zrozumieli, że miłość jest większa niż wiedza. -Paul Tillich


mądrzy-są-wszyscy-którzy-poznali-zarówno-potrzebę-jak-i-granice-wiedzy-wszelkiej-i-którzy-zrozumieli-że-miłość-jest-większa-ż-wiedza
Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Milczenie skarb wszelkiej polityki: milcząc nie urazisz, milcząc zbędziesz, milcząc wyrozumiesz, milcząc dokażesz. -Andrzej Maksymilian Fredro


milczenie-skarb-wszelkiej-polityki-milcząc-nie-urazisz-milcząc-zbędziesz-milcząc-wyrozumiesz-milcząc-dokażesz
Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Milczenie skarb wszelkiej polityki; milcząc nie urazisz, milcząc zbędziesz, milcząc wyrozumiesz, milcząc dokażesz. -Andrzej Maksymilian Fredro


milczenie-skarb-wszelkiej-polityki-milcząc-nie-urazisz-milcząc-zbędziesz-milcząc-wyrozumiesz-milcząc-dokażesz
Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Czym jest równość, jak nie zaprzeczeniem wszelkiej wolności. Równość jest niewolą. -Gustaw Flaubert


czym-jest-równość-jak-nie-zaprzeczeniem-wszelkiej-wolnoś-równość-jest-niewolą
Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Zawsze się na coś czeka, co nie przychodzi. A to, co przychodzi, to najczęściej jest co innego - jest właśnie porażką i klęską oczekiwania - zaprzeczeniem wszelkiej nadziei. -Zofia Nałkowska


zawsze-ę-na-coś-czeka-co-nie-przychodzi-a-to-co-przychodzi-to-najczęściej-jest-co-innego-jest-właśnie-porażką-i-klęską-oczekiwania
Wszelkiej Kontroli Umysłu Cytaty: Słowa są skrzydłami umysłu. -Helen Adams Keller