Wszystkim Obywatelom Cytaty

Wszystkim Obywatelom Cytaty: Staraj się podobać wszystkim obywatelom, w jakimkolwiek mieście przebywasz, bo to najwięcej przynosi wdzięczności; a postępowanie zadufane w sobie częstokroć ciężkie i szkodliwe przynosi skutki. -Bias z Prieny


Wszystkim Obywatelom Cytaty: Gdy pomnożycie liczbę instancji sądowych, zobaczycie, że troską ich stanie się w mniejszym stopniu wymierzenie sprawiedliwości obywatelom, w większym zaś wzajemne spory. -Montesquieu


gdy-pomnożycie-liczbę-instancji-sądowych-zobaczycie-że-troską-ich-stanie-ę-w-mniejszym-stopniu-wymierzenie-sprawiedliwoś-obywatelom-w-większym
Wszystkim Obywatelom Cytaty: Wtedy będzie wszystkim źle, gdy wszyscy będą się zajmowali wszystkim. -Ezop


wtedy-będzie-wszystkim-ź-gdy-wszyscy-będą-ę-zajmowali-wszystkim
Wszystkim Obywatelom Cytaty: Czym jest Bóg? Wszystkim co widzisz i wszystkim, czego nie widzisz. -Seneka


czym-jest-bóg-wszystkim-co-widzisz-i-wszystkim-czego-nie-widzisz
Wszystkim Obywatelom Cytaty: Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim, i jedna materia i jedno prawo i jeden rozum wspólny wszystkim stworzeniom rozumnym i prawda jedna. -Marek Aureliusz


jeden-bowiem-jest-świat-a-składa-ę-nań-wszystko-i-bóg-jeden-we-wszystkim-i-jedna-materia-i-jedno-prawo-i-jeden-rozum-wspólny-wszystkim
Wszystkim Obywatelom Cytaty: Chytrość zajmuje coraz bardziej miejsce zdrowego rozsądku i roztropności, które powinny przewodzić obywatelom. Adwokaci wielce są zadowoleni, gdy widzą, że na każdym kroku trzeba korzystać z ich usług w zarządzaniu swoimi sprawami, sędziom zaś wcale nie sprawia przykrości sprawowanie władzy nad tymi, których im naraili adwokaci. -Montesquieu


Wszystkim Obywatelom Cytaty: Ostatecznie bowiem czymże jest człowiek w przyrodzie? Nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości, pośrodkiem między wszystkim a niczym. Jest nieskończenie oddalony od rozumienia ostateczności; cel rzeczy i ich początki są dlań na zawsze ukryte w nieprzeniknionej tajemnicy; równie niezdolny jest dojrzeć nicości, z której wyrwano, jak nieskończoności, w której go pogrążono. -Anonim


Wszystkim Obywatelom Cytaty: O wszystkim trzeba rozmawiać. -Bogusław Kowalewski


Wszystkim Obywatelom Cytaty: Wszystkim to tyle co nikomu. -Antoni Regulski


Wszystkim Obywatelom Cytaty: Wszystkim to tyle, co nikomu. -Antoni Słonimski


Wszystkim Obywatelom Cytaty: Protekcja jest wszystkim. -Margaret Mitchell


Wszystkim Obywatelom Cytaty: Miłość jest wszystkim, co istnieje. -Emily Dickinson


Wszystkim Obywatelom Cytaty: Plany są niczym, planowanie wszystkim. -Eisenhower


plany-są-niczym-planowanie-wszystkim
Wszystkim Obywatelom Cytaty: Nie to samo wszystkim przystoi. -Tacyt


nie-to-samo-wszystkim-przystoi
Wszystkim Obywatelom Cytaty: We wszystkim musi być umiar. -Pitagoras


we-wszystkim-musi-być-umiar
Wszystkim Obywatelom Cytaty: Miłość jest gorącym zapomnieniem o wszystkim. -Wictor Hugo


miłość-jest-gorącym-zapomnieniem-o-wszystkim
Wszystkim Obywatelom Cytaty: Kochać to przede wszystkim słuchać w ciszy. -Antoine De Saint - Exupery


Wszystkim Obywatelom Cytaty: Miłość jest wszystkim co dobre i złe. -Ludwik Munk


miłość-jest-wszystkim-co-dobre-i-złe