Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Myśl ludzka jest jak mucha, siada na wszystkim. -Maryla Wolska
myśl-ludzka-jest-jak-mucha-siada-na-wszystkim
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Prawda leży pośrodku - może dlatego wszystkim zawadza. -Anonim
prawda-ży-pośrodku-może-dlatego-wszystkim-zawadza
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Nie pragnij wiedzieć wszystkiego, bo we wszystkim będziesz nieukiem. -Demokryt
nie-pragnij-wiedzieć-wszystkiego-bo-we-wszystkim-będziesz-nieukiem
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Po to, żeby być dobrym, trzeba przede wszystkim ćwiczyć. -Eldo
po-to-żeby-być-dobrym-trzeba-przede-wszystkim-ćwiczyć
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Pies powinien chodzić przede wszystkim na smyczy wierności. -Urszula Zybura
pies-powinien-chodzić-przede-wszystkim-na-smyczy-wiernoś
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: To, czego się nie widzi, istnieje przede wszystkim. -Leopold Staff
to-czego-ę-nie-widzi-istnieje-przede-wszystkim
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Myśl ludzka jest jak mucha: siada na wszystkim. -Maryla Wolska
myśl-ludzka-jest jak mucha-siada-na wszystkim
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Wolność myśli jest przede wszystkim wolnością błądzenia. -Konstantinos Tsatsos
wolność-myśli-jest-przede-wszystkim-wolnośą-błądzenia
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Wierność jest przede wszystkim aktem nadziei, a nie pamięci. -Józef Tischner
wierność-jest-przede-wszystkim-aktem-nadziei-a-nie-pamię
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Cóż za różni­ca, ja­ka ko­go wa­da ogłupia? Głupo­ta jed­na­ko pat­ro­nuje wszystkim. -Seneka Młodszy
cóż-za róż­ca-ja­ka-ko­go-wa­da-ogłupia-głupo­-jed­na­ko-pat­ro­nuje-wszystkim
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Są rzeczy, których nie ro­bimy na po­kaz lecz wbrew wszystkim. -Emilia Szumiło
są rzeczy-których-nie ro­bimy-na po­kaz-lecz-wbrew-wszystkim
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Wszystkim ludziom właściwy jest z natury pęd do życia we wspólnocie. -Arystoteles
wszystkim-ludziom-właściwy-jest-z-natury-pęd-do-życia-we-wspólnocie
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Mężczyzna nie znosi u innych przede wszystkim wad własnych. -Henryk Sienkiewicz
mężczyzna-nie-znosi-u-innych-przede-wszystkim-wad-własnych
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Człowiek nie znosi w innych przede wszystkim wad własnych. -Henryk Sienkiewicz
człowiek-nie-znosi-w-innych-przede-wszystkim-wad-własnych
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Przyjacielowi chwalącemu i nieprzyjacielowi ganiącemu nie należy we wszystkim wierzyć. -Augustyn Św
przyjacielowi-chwalącemu-i-nieprzyjacielowi-ganiącemu-nie-należy-we-wszystkim-wierzyć
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Podobanie się wszystkim nie jest zajęciem dla polityka. -Margaret Thatcher
podobanie-ę-wszystkim-nie-jest-zajęciem-dla-polityka
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Przede wszystkim drukować należy to, co nie było do druku przeznaczone. -Hipolit Taine
przede-wszystkim-drukować-należy-to-co-nie-było-do-druku-przeznaczone
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Tylko w miłości kompletne zero może być dla kogoś wszystkim. -Anonim
tylko-w-miłoś-kompletne-zero-może-być-dla-kogoś-wszystkim
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: W moralności, jak w sztuce, mówienie jest niczym, działanie wszystkim. -Ernest Renan
w-moralnoś-jak-w-sztuce-mówienie-jest-niczym-działanie-wszystkim
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: W prawdziwej miłości człowiek przede wszystkim zatraca wszelką oryginalność. -Michał Choromański
w-prawdziwej-miłoś-człowiek-przede-wszystkim-zatraca-wszelką-oryginalność
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Kto mówi o zwy­cięstwie? Przet­rwa­nie jest wszystkim. -Rainer Maria Rilke
kto-mówi-o zwy­ęstwie-przet­rwa­nie-jest wszystkim
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Głupstwa przede wszystkim robi się z lęku, by nie wyjść na głupca. -Krecia Pataczkówna
głupstwa-przede-wszystkim-robi-ę-z-lęku-by-nie-wyjść-na-głupca
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Tyl­ko w miłości kom­plet­ne ze­ro może być dla ko­goś wszystkim. -Jadwiga Rutkowska
tyl­ko-w miłoś-kom­plet­ne-ze­ro-może-być-dla-ko­goś-wszystkim
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Gdy dwóch Anglików się spotyka, mówią przede wszystkim o pogodzie. -Samuel Johnson
gdy-dwóch-anglików-ę-spotyka-mówią-przede-wszystkim-o-pogodzie
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Obowiązek rozpoznasz po tym przede wszystkim, że nie pozostawia ci on prawa wyboru. -Antoine De Saint - Exupery
obowiązek-rozpoznasz-po-tym-przede-wszystkim-że-nie-pozostawia-on-prawa-wyboru
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Pierwszy krok ku mądrości - wszystko oskarżać; ostatni - pogodzić się ze wszystkim. -Hans George Lichtenberg
pierwszy-krok-ku-mądroś-wszystko-oskarżać-ostatni-pogodzić-ę-ze-wszystkim
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Przez higienę mózgu wystrzegam się przede wszystkim kontaktu z durniami. -Stanisław Cat - Mackiewicz
przez-higienę-mózgu-wystrzegam-ę-przede-wszystkim-kontaktu-z-durniami
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Ukórz się, dumny człowieku, i przede wszystkim złam swoją dumę. -Fiodor Dostojewski
ukórz-ę-dumny-człowieku-i-przede-wszystkim-złam-swoją-dumę
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Nasz imponujący przyrost naturalny to przede wszystkim częsty brak żarówek. -Janina Ipohorska
nasz-imponujący-przyrost-naturalny-to-przede-wszystkim-częsty-brak-żarówek
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Każdy, kto narzeka na niedocenianie wybitnych, ma na myśli przede wszystkim siebie. I ja też! -Edward Szuniewicz
każdy-kto-narzeka-na-niedocenianie-wybitnych-na-myśli-przede-wszystkim-siebie-i-ja-też
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Błogosławione wieki, które zrozumieją że wiedza świat ocali, gdy wszystkim zaświeci. -Deotyma
błogosławione-wieki-które-zrozumieją-że-wiedza-świat-ocali-gdy-wszystkim-zaświeci
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Natura jest wszystkim i darmo sili się wychowanie, by złe w dobre przemienić. -Eurypides
natura-jest-wszystkim-i-darmo-sili-ę-wychowanie-by-złe-w-dobre-przemienić
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Kto oddaje się wszystkim rozkoszom życia, ten nie odczuwa żadnej. -Philip Chesterfield
kto-oddaje-ę-wszystkim-rozkoszom-życia-ten-nie-odczuwa-żadnej
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Zdrowie jest tym czynnikiem, który dodaje wartości wszystkim zerom w życiu. -Bernard Fontenelle
zdrowie-jest-tym-czynnikiem-który-dodaje-wartoś-wszystkim-zerom-w-życiu
Wszystkim Powinniście Wystrzegać Cytaty: Wszystkim mniej lub bardziej się zdaje, że nadzieja jest zasługą i cnotą. -Henryk Elzenberg
wszystkim-mniej-lub-bardziej-ę-zdaje-że-nadzieja-jest-zasługą-i-cnotą