Wszystkim Siebie Cytaty

Go to Gemtracks
Wszystkim Siebie Cytaty: Każdy, kto narzeka na niedocenianie wybitnych, ma na myśli przede wszystkim siebie. I ja też! -Edward Szuniewicz
każdy-kto-narzeka-na-niedocenianie-wybitnych-na-myśli-przede-wszystkim-siebie-i-ja-też
Wszystkim Siebie Cytaty: Wtedy będzie wszystkim źle, gdy wszyscy będą się zajmowali wszystkim. -Ezop
wtedy-będzie-wszystkim-ź-gdy-wszyscy-będą-ę-zajmowali-wszystkim
Wszystkim Siebie Cytaty: Myśląc o ludzkości, mamy na uwadze przede wszystkim siebie jako jej przedstawicieli, toteż cenimy ludzkość wysoko. -Bertrand Russell
myśląc-o-ludzkoś-mamy-na-uwadze-przede-wszystkim-siebie-jako-jej-przedstawicieli-toteż-cenimy-ludzkość-wysoko
Wszystkim Siebie Cytaty: Czym jest Bóg? Wszystkim co widzisz i wszystkim, czego nie widzisz. -Seneka
czym-jest-bóg-wszystkim-co-widzisz-i-wszystkim-czego-nie-widzisz
Wszystkim Siebie Cytaty: Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać. -Karol Irzykowski
najstraszniejsze-jest-nienawidzić-siebie-wstydzić-ę-siebie-a-jednak-nie-móc-od-siebie-uciec-wciąż-do-siebie-wracać-i-dlatego-siebie
Wszystkim Siebie Cytaty: Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim, i jedna materia i jedno prawo i jeden rozum wspólny wszystkim stworzeniom rozumnym i prawda jedna. -Marek Aureliusz
jeden-bowiem-jest-świat-a-składa-ę-nań-wszystko-i-bóg-jeden-we-wszystkim-i-jedna-materia-i-jedno-prawo-i-jeden-rozum-wspólny-wszystkim
Wszystkim Siebie Cytaty: Kiedyś zapytano mnie, czy według mnie wraz ze śmiercią wszystko przemija. Odpowiedziałam: Jeżeli ty dla siebie jesteś
kiedyś-zapytano-mnie-czy-według-mnie-wraz-ze-śmiercią-wszystko-przemija-odpowiedziałam-jeżeli-ty-dla-siebie-jesteś-wszystkim-to-rzeczywiscie
Wszystkim Siebie Cytaty: Ostatecznie bowiem czymże jest człowiek w przyrodzie? Nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości, pośrodkiem między wszystkim a niczym. Jest nieskończenie oddalony od rozumienia ostateczności; cel rzeczy i ich początki są dlań na zawsze ukryte w nieprzeniknionej tajemnicy; równie niezdolny jest dojrzeć nicości, z której wyrwano, jak nieskończoności, w której go pogrążono. -Anonim
Wszystkim Siebie Cytaty: Szu­kaj włas­nej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim. -Janusz Korczak
Wszystkim Siebie Cytaty: Praca fizyczna to wytchnienie w stosunku do pracy umysłu. Pracując rękami przesuwamy coś, poruszamy rzeczy i przedmioty. Pracując umysłem i wyobraźnią, trzeba ruszyć z miejsca siebie, przeobrażać siebie, kształtować siebie. A to o wiele trudniejsze. -Anna Kamieńska
Wszystkim Siebie Cytaty: dałam Ci całą siebie na­wet so­bie z siebie nie zos­ta­wiłam nic a teraz te­raz to już na­wet siebie nie mam... -Schmerz
dałam-ci całą-siebie-na­wet-so­bie-z siebie-nie zos­­wiłam-nic-a-teraz-te­raz-to już-na­wet-siebie-nie mam
Wszystkim Siebie Cytaty: O wszystkim trzeba rozmawiać. -Bogusław Kowalewski
Wszystkim Siebie Cytaty: Protekcja jest wszystkim. -Margaret Mitchell
Wszystkim Siebie Cytaty: Wszystkim to tyle, co nikomu. -Antoni Słonimski
Wszystkim Siebie Cytaty: Wszystkim to tyle co nikomu. -Antoni Regulski
Wszystkim Siebie Cytaty: Nie to samo wszystkim przystoi. -Tacyt
nie-to-samo-wszystkim-przystoi
Wszystkim Siebie Cytaty: We wszystkim musi być umiar. -Pitagoras
we-wszystkim-musi-być-umiar
Wszystkim Siebie Cytaty: Plany są niczym, planowanie wszystkim. -Eisenhower
plany-są-niczym-planowanie-wszystkim
Wszystkim Siebie Cytaty: Miłość jest wszystkim, co istnieje. -Emily Dickinson
Wszystkim Siebie Cytaty: Wszystko jest poezją, ale pieniądz nie jest poezją. Ale też pieniądz jest niczym, sam z siebie immanentnie nie istnieje, został wymyślony, jest niczym, choć w tym świecie do tego doszło, że pieniądz jest wszystkim, wszystko można kupić, najgenialniejsze dzieła sztuki, ludzi nawet można kupić, oczywiście tych sprzedajnych, ale poezji się nie kupi. -Edward Stachura
Wszystkim Siebie Cytaty: Wszystko jest powiązane ze wszystkim innym. -Leonardo da Vinci
wszystko-jest-powiązane-ze-wszystkim-innym
Wszystkim Siebie Cytaty: Miłość jest gorącym zapomnieniem o wszystkim. -Wictor Hugo
miłość-jest-gorącym-zapomnieniem-o-wszystkim
Wszystkim Siebie Cytaty: Starzeje się przede wszystkim nowość. -Jan Cybis
starzeje-ę-przede-wszystkim-nowość
Wszystkim Siebie Cytaty: Kochać to przede wszystkim słuchać w ciszy. -Antoine De Saint - Exupery
Wszystkim Siebie Cytaty: Miłość jest wszystkim co dobre i złe. -Ludwik Munk
miłość-jest-wszystkim-co-dobre-i-złe
Wszystkim Siebie Cytaty: Pochlebstwo to potrawa, która wszystkim smakuje. -Carlo Goldoni
pochlebstwo-to-potrawa-która-wszystkim-smakuje
Wszystkim Siebie Cytaty: Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis
jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
Wszystkim Siebie Cytaty: We wszystkim trzeba umieć uchwycić odpowiedni moment. -James Joyce
we-wszystkim-trzeba-umieć-uchwycić-odpowiedni-moment
Wszystkim Siebie Cytaty: Żyć to przede wszystkim przyjąć swoje życie. -Michel Quoist
Żyć-to-przede-wszystkim-przyjąć-swoje-życie
Wszystkim Siebie Cytaty: Tra­dyc­ja wol­ności jest wszystkim. -B » Anthony Burgess » Mechaniczna pomarańcza
Wszystkim Siebie Cytaty: Miłość żywi się przede wszystkim cierpieniem. -Maurice Maeterlinck
Wszystkim Siebie Cytaty: Jest miara we wszystkim, są w końcu pewne granice. -Horacy
jest-miara-we-wszystkim-są-w-końcu-pewne-granice
Wszystkim Siebie Cytaty: Miłość zapomina o wszystkim: o fortunie, rodzinie, przyjaciołach. -Blaise Pascal
miłość-zapomina-o-wszystkim-o-fortunie-rodzinie-przyjaciołach
Wszystkim Siebie Cytaty: Przestępstwo przeciwko wszystkim nie zagraża nikomu. -Anonim
przestępstwo-przeciwko-wszystkim-nie-zagraża-nikomu
Wszystkim Siebie Cytaty: Miłość jest gorącym za­pom­nieniem o wszystkim. -Victor Marie Hugo
miłość-jest gorącym-za­pom­nieniem-o wszystkim