Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty

Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Gdzie kwitnie kwiat - musi być wiosna, a gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce rozkwitnie. -Friedrich Ruckert


gdzie-kwitnie-kwiat-musi-być-wiosna-a-gdzie-jest-wiosna-wszystko-wkrótce-rozkwitnie
Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Kocham cię tak bar­dzo, że nie zliczę sposobów Umarłem dla ciebie, a ludzie mówią tylko:


Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Opieka: Czasem taki jest mecenat, że z pupila wkrótce denat. -Stanisław Jerzy Lec


opieka-czasem-taki-jest-mecenat-że-z-pupila-wkrótce-denat
Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Wszystko ginie, wszystko niszczeje, wszystko przemija. Zostaje tylko świat. I czas, który trwa. -Denis Diderot


wszystko-ginie-wszystko-niszczeje-wszystko-przemija-zostaje-tylko-świat-i-czas-który-trwa
Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie. -Oscar Wilde


starość-we-wszystko-wierzy-wiek-średni-we-wszystko-wątpi-młodość-wszystko-wie
Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Starzy wierzą we wszystko; dorośli we wszystko wątpią; młodzi wszystko wiedzą. -Oscar Wilde


starzy-wierzą-we-wszystko-dorośli-we-wszystko-wątpią-młodzi-wszystko-wiedzą
Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Jeśli człowiek często bywa przedmiotem rozmowy, stanie się wkrótce obiektem krytyki. -Immanuel Kant


jeśli-człowiek-często-bywa-przedmiotem-rozmowy-stanie-ę-wkrótce-obiektem-krytyki
Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: po­niżej już jest tyl­ko piekło. cho­ciaż pew­nie wkrótce sa­ma się o tym przekonam. -thrillofit


po­żej-już-jest tyl­ko-piekło-cho­ciaż pew­nie-wkrótce-­ ę-o tym-przekonam
Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Jeśli człowiek, idąc przez życie, nie zawiera nowych przyjaźni, wkrótce zostanie zupełnie sam. Przyjaźnie należy stale kultywować. -Samuel Johnson


jeśli-człowiek-idąc-przez-życie-nie-zawiera-nowych-przyjaź-wkrótce-zostanie-zupełnie-sam-przyjaźnie-należy-stale-kultywować
Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Zwyciężaj bez przechwalania się, przegrywaj bez biadolenia, a inni wkrótce zaczną cię szanować. -Napoleon Hill


zwyciężaj-bez-przechwalania-ę-przegrywaj-bez-biadolenia-a-inni-wkrótce-zaczną-ę-szanować
Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Kobiety tak lubią szale, tak się szalami szeroko obwijają, iż wkrótce całkiem oszaleją. -Alojzy Żółkowski


kobiety-tak-lubią-szale-tak-ę-szalami-szeroko-obwijają-iż-wkrótce-całkiem-oszaleją
Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Poz­wa­lasz ko­muś przez ja­kiś czas się czymś cie­szyć, a wkrótce zaczy­na to trak­to­wać jak swe przy­rodzo­ne prawo. -Glenn Cook


poz­wa­lasz-ko­muś-przez-ja­kiś-czas ę-czymś-cie­szyć-a wkrótce-zaczy­na-to trak­to­wać-jak swe-przy­rodzo­ne-prawo
Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Wszystko na świecie poza miłością - i wszystko w miłości, co nie jest nią samą - jest tylko kłamstwem, krzywym zwierciadłem, w którym przegląda się nasza próżność i egoizm, i wszystko, co jest w nas śmieszne i małe. -J. Usarek


Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Bóg: początek, w którym się wszystko zaczyna; cel, w którym wszystko się kończy; teraźniejszość, która wszystko niesie. -Paul Claudel


bóg-początek-w-którym-ę-wszystko-zaczyna-cel-w-którym-wszystko-ę-kończy-teraźniejszość-która-wszystko-niesie
Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Mężczyz­na wy­bucha prze­ciw ko­biecie, która go przes­tała kochać, i wkrótce się po­cie­sza; ko­bieta porzu­cona mniej czy­ni hałasu, lecz długo jest niepocieszona. -Jean de La Bruyére


mężczyz­na-wy­bucha-prze­ciw-ko­biecie-która-go przes­ła-kochać-i wkrótce ę-po­cie­sza-ko­bieta-porzu­cona-mniej-czy­-hałasu-lecz
Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Wkrótce będziemy parą starych, pomarszczonych stworzeń. Nie szkodzi - im brzydsi będziemy w oczach innych, tym piękniejsi będziemy dla siebie nawzajem. -George Eliot


wkrótce-będziemy-ą-starych-pomarszczonych-stworzeń-nie-szkodzi-im-brzydsi-będziemy-w-oczach-innych-tym-piękniejsi-będziemy-dla-siebie
Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Przekonań nie zdobywa się łatwo, a jeśli dochodzi się do nich bez trudu, okazuje się wkrótce, że są bezwartościowe i niezdolne stawić opór w walce. -Zygmunt Freud


przekonań-nie-zdobywa-ę-łatwo-a-śli-dochodzi-ę-do-nich-bez-trudu-okazuje-ę-wkrótce-że-są-bezwartościowe-i-niezdolne-stawić-opór-w-walce
Wszystko Wkrótce Rozkwitnie Cytaty: Wo­da spływająca po mo­jej twarzy ma mdły, me­taliczny smak. Wkrótce będę wie­działa, czy jest to smak wol­ności, czy osamotnienia. -Ysabelle Lacamp


wo­da-spływająca-po mo­jej-twarzy- mdły-me­taliczny-smak-wkrótce będę-wie­działa-czy-jest to smak-wol­noś-czy-osamotnienia