Wy­pite­go Szampana Cytaty

Wy­pite­go Szampana Cytaty: Ko­bieta, którą przes­tało się kochać - to jak pus­ta bu­tel­ka wy­pite­go szampana. -Alfred Aleksander Konar


ko­bieta-którą-przes­ło ę-kochać- to jak pus­-bu­tel­ka-wy­pite­go-szampana
Wy­pite­go Szampana Cytaty: Cza­sem różni­ca poglądów równa się su­mie wy­pite­go alkoholu. -Henryk Jagodziński


cza­sem-róż­ca-poglądów-równa ę-su­mie-wy­pite­go-alkoholu
Wy­pite­go Szampana Cytaty: Dyplomata jest zaszczepiony przeciw niedyskrecjom szampana. -Ramon Gomez De La Serna


dyplomata-jest-zaszczepiony-przeciw-niedyskrecjom-szampana
Wy­pite­go Szampana Cytaty: Wydawca to człowiek, który pija szampana z czaszki autora. -Ambrose Gwinett Bierce


wydawca-to-człowiek-który-pija-szampana-z-czaszki-autora
Wy­pite­go Szampana Cytaty: Klep­sydrą ciała od­mie­rzam czas ty­kają wskazówki każdą minutą do­ceniam dotyk bijący na alarm wy­bijam czas szu­mią w głowie bąbelki szampana  -sprajtka


klep­sydrą-ciała-od­mie­rzam-czas-ty­kają-wskazówki-każdą-minutą-do­ceniam-dotyk-bijący-na alarm-wy­bijam-czas-szu­mią-w głowie