Wy­pite­go Cytaty

Wy­pite­go Cytaty: Cza­sem różni­ca poglądów równa się su­mie wy­pite­go alkoholu. -Henryk Jagodziński


cza­sem-róż­ca-poglądów-równa ę-su­mie-wy­pite­go-alkoholu
Wy­pite­go Cytaty: Ko­bieta, którą przes­tało się kochać - to jak pus­ta bu­tel­ka wy­pite­go szampana. -Alfred Aleksander Konar


ko­bieta-którą-przes­ło ę-kochać- to jak pus­-bu­tel­ka-wy­pite­go-szampana