Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty

Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Najlepszym lekarstwem i pocieszeniem chorego jest wyśmiać jego chorobę. -Zofia Nałkowska


najlepszym-lekarstwem-i-pocieszeniem-chorego-jest-wyśmiać-jego-chorobę
Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Analiza uryny może wykryć chorobę jednostki, analiza urny-chorobę całego społeczeństwa. -Anonim


analiza-uryny-może-wykryć-chorobę-jednostki-analiza-urny-chorobę-całego-społeczeństwa
Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Każdy lekarz ma swoją ulubioną chorobę. -Henry Fielding


Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Lekarz leczy chorobę, a zabija pacjenta. -Franciszek Bacon


Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Poczucie zdrowia zdobywamy tylko przez chorobę. -Georg Christoph Lichtenberg


Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Można wyleczyć chorobę, ale zabić pacjenta. -Franciszek Bacon


można-wyleczyć-chorobę-ale-zabić-pacjenta
Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Umiera się nie na jakąś chorobę, lecz na całe życie. -Charles Peguy


umiera-ę-nie-na-jakąś-chorobę-lecz-na-całe-życie
Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Kto się złości na swoją chorobę, ten ją niezawodnie pokona. -Iwan Turgieniew


kto-ę-złoś-na-swoją-chorobę-ten-ją-niezawodnie-pokona
Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Gdybym miał w tej sprawie coś do powiedzenia, uczyniłbym zaraźliwym zdrowie, a nie chorobę. -Robert Ingersoll


gdybym-miał-w-tej-sprawie-coś-do-powiedzenia-uczyniłbym-zaraźliwym-zdrowie-a-nie-chorobę
Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Po tej pla­necie chodzą pa­lan­ty, które mogą po­wie­dzieć najgłup­szą rzecz na świecie, ale nikt nie waży się te­go sko­men­to­wać czy wyśmiać, bo ta­kie pa­lan­ty zaw­sze mają sil­ne ar­gu­men­ty w pos­ta­ci ciężkiej rączki... -Kaye


Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza. -Artur Schopenhauer


lekarz-stara-ę-ujrzeć-w-człowieku-jego-niedomagania-sędzia-jego-złe-strony-a-ksiądz-jego-głupotę-im-głębsza-tym-lepsza
Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Nie wyleczy się chorego, który nie wierzy w swoją chorobę. -Henri Frederic Amiel


nie-wyleczy-ę-chorego-który-nie-wierzy-w-swoją-chorobę
Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Nie wy­leczy się cho­rego, który nie wie­rzy w swoją chorobę. -Henri Frédéric Amiel


nie-wy­leczy ę-cho­rego-który-nie wie­rzy-w swoją-chorobę
Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. -Jan Paweł II


miłość-jest-łą-która-nie-narzuca-ę-człowiekowi-od-zewnątrz-lecz-rodzi-ę-w-jego-wnętrzu-w-jego-sercu-jako-jego-najbardziej-wewnętrzna
Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: W narodzie tkwi artysta, ale nie w jego polityce, nie w jego zewnętrznych przemianach, tylko w tym, co jest w narodzie wieczne: w jego odrębności od wszystkich innych narodów, w rzeczy niezmiennej i odwiecznej - w rasie. -Stanisław Przybyszewski


Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Niebezpiecznie jest zanadto pokazywać człowiekowi, jak bardzo podobny jest zwierzętom, nie wskazując mu jego wielkości. Równie niebezpiecznie jest zanadto mu ukazywać jego wielkość bez jego nikczemnoścl -Blaise Pascal


Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Godność człowieka potęguje się jego obowiązkami, a domierza wielkością jego zadania. -Maurice Maeterlinck


godność-człowieka-potęguje-ę-jego-obowiązkami-a-domierza-wielkośą-jego-zadania
Wyśmiać Jego Chorobę Cytaty: Bóg także był autorem: jego proza to mężczyzna, jego poezja to kobieta -Napoleon Bonaparte


bóg-także-był-autorem-jego-proza-to-mężczyzna-jego-poezja-to-kobieta