Wyżej Niż Cytaty

Wyżej Niż Cytaty: Alpy ścigane wzrokiem ze szczytu na szczyt uciekają wyżej, wyżej przebiły błękit i zajęły niebo -Julian Przyboś


alpy-ścigane-wzrokiem-ze-szczytu-na-szczyt-uciekają-wyżej-wyżej-przebiły-błękit-i-zajęły-niebo
Wyżej Niż Cytaty: Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata... i wznosić się wyżej... zawsze wyżej... -Ludwik Pasteur


spoglądać-w-górę-ęgać-myślą-poza-granice-widzialnego-świata-i-wznosić-ę-wyżej-zawsze-wyżej
Wyżej Niż Cytaty: Dobro stoi wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski


Wyżej Niż Cytaty: Spoglądać w górę, sięgać myślą po­za gra­nice widzial­ne­go świata... i wzno­sić się wyżej... zaw­sze wyżej. -Louis Pasteur


spoglądać-w górę-ęgać-myślą-po­za-gra­nice-widzial­ne­go-świata-i wzno­ć ę-wyżej-zaw­sze wyżej
Wyżej Niż Cytaty: Za­rozu­miali noszą wyżej głowę, niż na to poz­wa­la szyja. -Kazimierz Chyła


za­rozu­miali-noszą-wyżej-głowę-ż-na to poz­wa­-szyja
Wyżej Niż Cytaty: W sztuce trzeba zawsze celować trochę wyżej niż się trafia. -Giacomo Manzi


w-sztuce-trzeba-zawsze-celować-trochę-wyżej-ż-ę-trafia
Wyżej Niż Cytaty: Bądź jak wiatr, który rzuca się w przestrzeń z jaskini skalnej. Wznoś się wyżej, coraz wyżej... -Zaratustra


bądź-jak-wiatr-który-rzuca-ę-w-przestrzeń-z-jaskini-skalnej-wznoś-ę-wyżej-coraz-wyżej
Wyżej Niż Cytaty: Dzieło sztu­ki stoi wyżej niż dzieło natury. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Wyżej Niż Cytaty: Dzieło sztuki stoi wyżej niż dzieło natury. -Fryderyk Hegel


dzieło-sztuki-stoi-wyżej-ż-dzieło-natury
Wyżej Niż Cytaty: Miłość nie tylko wyżej ceni dobro innego niż własne, ale nawet ich nie porównuje. -Thomas Merton


miłość-nie-tylko-wyżej-ceni-dobro-innego-ż-własne-ale-nawet-ich-nie-porównuje
Wyżej Niż Cytaty: Cofamy się, aby skoczyć wyżej. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Wyżej Niż Cytaty: Zawsze można być wyżej powieszonym. -Stanisław Jerzy Lec


Wyżej Niż Cytaty: Niech szewc nie osądza po­wyżej obuwia. -Apelles


niech-szewc-nie osądza-po­wyżej-obuwia
Wyżej Niż Cytaty: Kto strze­la z ar­ma­ty do wróbla, może go naj­wyżej ogłuszyć. -Kazimierz Chyła


kto-strze­-z ar­­ty-do wróbla-może-go naj­wyżej-ogłuszyć
Wyżej Niż Cytaty: Na­leży po­niżać ciało, aby tym wyżej wznieść ducha. -Stanisław Lem


na­ży-po­żać-ciało-aby tym-wyżej-wznieść-ducha
Wyżej Niż Cytaty: Kiedy mogę przyczy­nić się, żeby w człowieku dob­ro się ob­ja­wiło, no to przyczy­niam się. Mam chy­ba, do dias­ka, po te­mu pra­wo! Nie sprze­ciwiam się dob­ru. Dob­ru – słyszysz? Bo to niep­rawda, żebyśmy ab­so­lut­nie nie wie­dzieli, co jest dob­ro. My wiemy, że jest dob­ro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski


Wyżej Niż Cytaty: Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy. -Ezop


marne-jest-życie-ludzi-którzy-kłamstwo-wyżej-stawiają-od-prawdy
Wyżej Niż Cytaty: Ce­sarz nie stoi wyżej od gramatyków. Caesar non sup­ra gram­ma­ticos. (łac.)  -Kasjusz Dion


ce­sarz-nie stoi-wyżej-od gramatyków-caesar-non-sup­ra-gram­­ticos-łac