Wychodzą Cytaty

Wychodzą Cytaty: Po bitwie widzowie wychodzą z ukrycia i dobijają rannych. -Walter Anderson


po-bitwie-widzowie-wychodzą-z-ukrycia-i-dobijają-rannych
Wychodzą Cytaty: prze­ciągi wchodzą sa­me niezauważone wychodzą trzaskiem  -Cykam


prze­ągi-wchodzą-­me-niezauważone-wychodzą-trzaskiem 
Wychodzą Cytaty: Dob­rze, że noc­ne spra­wy nie wychodzą na światło dzienne. -Tadeusz Gicgier


dob­rze-że noc­ne-spra­wy-nie wychodzą-na światło-dzienne
Wychodzą Cytaty: Są ludzie, których wiedza i życzenia nad brzuch ich nie wychodzą. -Jan Fedorowicz


są-ludzie-których-wiedza-i-życzenia-nad-brzuch-ich-nie-wychodzą
Wychodzą Cytaty: Zabawna rzecz dzieje się z końmi: wychodzą z użycia, a wchodzą w modę. -John Galsworthy


zabawna-rzecz-dzieje-ę-z-końmi-wychodzą-z-użycia-a-wchodzą-w-modę
Wychodzą Cytaty: Ta­jem­ni­ce trzy­mane pod kluczem zaw­sze wychodzą dziurką. -LiaMort


ta­jem­­-trzy­mane-pod-kluczem-zaw­sze-wychodzą-dziurką
Wychodzą Cytaty: Skąpych ludzi skarby wtedy na widok wychodzą, gdy oni sami znikną. -Bertrand Saadi z Szirazu


skąpych-ludzi-skarby-wtedy-na-widok-wychodzą-gdy-oni-sami-znikną
Wychodzą Cytaty: Dlaczego przyjemne kobiety wychodzą za mąż za nudnych mężczyzn? Ponieważ inteligentni mężczyźni nie żenią się nigdy z przyjemnymi kobietami. -William Somerset Maugham


dlaczego-przyjemne-kobiety-wychodzą-za-mąż-za-nudnych-mężczyzn-ponieważ-inteligentni-mężczyź-nie-żenią-ę-nigdy-z-przyjemnymi-kobietami
Wychodzą Cytaty: Anglicy wychodzą żegnając się, a Polacy żegnają się nie wychodząc. -Anonim


anglicy-wychodzą-żegnając-ę-a-polacy-żegnają-ę-nie-wychodząc
Wychodzą Cytaty: Mężczyźni żenią się, bo są zmęczeni, kobiety wychodzą za mąż, bo są ciekawe - obie strony rozczarowują się. -Oscar Wilde


mężczyź-żenią-ę-bo-są-zmęczeni-kobiety-wychodzą-za-mąż-bo-są-ciekawe-obie-strony-rozczarowują-ę
Wychodzą Cytaty: Cywilizacje albo wychodzą w kosmos, albo giną. -Carl Sagan


cywilizacje-albo-wychodzą-w-kosmos-albo-giną
Wychodzą Cytaty: Prawdziwe oburzenie wybucha tylko w gromadzie, i tylko wtedy, kiedy na jaw wychodzą fakty od dawna już powszechnie znane. -Henryk Mann


prawdziwe-oburzenie-wybucha-tylko-w-gromadzie-i-tylko-wtedy-kiedy-na-jaw-wychodzą-fakty-od-dawna-już-powszechnie-znane
Wychodzą Cytaty: Pot­ra­fię słuchać bal­lad i ryczeć jak dziec­ko, po­nieważ mu­zyka spra­wia, iż naj­mniej­sze smut­ki wychodzą z mo­jego wnętrza i zmieniają się w krop­le słonej wody.. -AnDree


pot­ra­fię-słuchać-bal­lad-i ryczeć-jak dziec­ko-po­nieważ-mu­zyka-spra­wia-iż naj­mniej­sze-smut­ki-wychodzą-z mo­jego-wnętrza
Wychodzą Cytaty: Wasze dzieci nie są waszy­mi dziećmi. Są sy­nami i córka­mi tęskno­ty Życia za nim sa­mym. Przechodzą przez was, ale z was nie wychodzą, i cho­ciaż są z wa­mi, nie na­leżą do was. -Michal Viewegh


Wychodzą Cytaty: Jedyni ludzie którzy nigdy nie wychodzą z mody to anarchiści jest ich tak niewielu że nie mogą nawet wychodzić z mody. -Gertruda Stein


jedyni-ludzie-którzy-nigdy-nie-wychodzą-z-mody-to-anarchiś-jest-ich-tak-niewielu-że-nie-mogą-nawet-wychodzić-z-mody
Wychodzą Cytaty: Dlacze­go przy­jem­ne ko­biety wychodzą za mąż za nud­nych mężczyzn? Po­nieważ in­te­ligen­tni mężczyźni nie żenią się nig­dy z przy­jem­ny­mi kobietami. -William Somerset Maugham


dlacze­go-przy­jem­ne-ko­biety-wychodzą-za mąż-za nud­nych-mężczyzn-po­nieważ-in­te­ligen­tni-mężczyź-nie żenią ę-nig­dy
Wychodzą Cytaty: Po wielu wielu dniach, ty­god­niach, miesiącach nas­to­tolat­ki wychodzą z pokoju... ich oczy z zachwy­tem pat­rzą na słońce... Tak daw­no nie widzieli słońca... Po­tyka­ja się o korzeń drze­wa i po chwi­li za­daja so­bie py­tanie co to jest drzewo?! Od­kry­wają świat na nowo... -Dreams come true ☆


Wychodzą Cytaty: nie wiecie jak jest z kolarzami to posłuchaj­cie sami ta­ki ko­larz kiedy ma chęci żeby so­bie pokręcić wsiada na ro­wer z pedałami z wy­siłku płonie cały gdy ciśnie te pedały tre­ning by­wa owocny kiedy trud jest tak mocny aż mu wychodzą gały Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin