Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty

Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Wychodząc z do­mu pa­mietaj­my aby pożeg­nać do­mow­ników bo nig­dy nie wiado­mo czy do do­mu szcześli­wie wrócimy. -Ciarka


wychodząc-z do­mu-pa­mietaj­my-aby pożeg­nać-do­mow­ników-bo nig­dy-nie wiado­mo-czy-do do­mu-szcześli­wie-wrócimy
Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Wychodząc z siebie, nie trzaskaj drzwiami. -Urszula Zybura


wychodząc-z-siebie-nie-trzaskaj-drzwiami
Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Wychodząc naprzeciw, nie tarasuj drogi. -Urszula Zybura


wychodząc-naprzeciw-nie-tarasuj-drogi
Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś... -Mitria


Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Anglicy wychodzą żegnając się, a Polacy żegnają się nie wychodząc. -Anonim


anglicy-wychodzą-żegnając-ę-a-polacy-żegnają-ę-nie-wychodząc
Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Dzi­siaj pro­ponuję her­batkę z me­lisy i ru­mian­ku. Pa­miętaj me­lisa us­po­kaja a ru­mianek rozwesela. Po­noć . Usiądźmy nad brze­giem rze­ki, wsłuchaj­my się w jej szum. Otu­leni ko­cykiem wsłucha­my się w tą osob­liwą melodię. Pa­miętaj taką her­batkę pi­je się bez białej tru­ciz­ny, bo wte­dy czy­ni ona cu­da. Będzie cu­dow­nie, obiecuję Ci to. -chrupcia


Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Działać możesz wte­dy, gdy działasz w cza­sie- gdy wychodząc z przeszłości,w te­raźniej­szość kształtu­jesz przyszłość. -kate-em


działać-możesz-wte­dy-gdy-działasz-w cza­sie-gdy-wychodząc-z przeszłośw-te­raźniej­szość-kształ­jesz-przyszłość
Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: DOWCIP: Fa­cet, wychodząc od kochan­ki mówi: -pok­rop mnie trochę wódką, żeby żona nie wyczuła twoich perfum. Wra­ca do do­mu i na wejściu dos­ta­je w twarz od żony; - Co!?, myślałeś, że jak się po­per­fu­mujesz to nie wyczuję wódki!!!  -Niusza


Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj o końcu. -Chilion


pa­miętaj-o końcu
Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj, że jes­teś człowiekiem. -Symonides z Keos


Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj, że uczysz się siebie od innych. -MyslacaWierszem


pa­miętaj-że uczysz ę-siebie-od innych
Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj że 60 se­kund smut­ku za­biera ci 1 mi­nutę szczęścia... -Herbatka


pa­miętaj-że 60 se­kund-smut­ku-za­biera- 1 mi­nutę-szczęścia
Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj, że przyszedłeś na świat bez części zamiennych. -Janusz Białecki


pa­miętaj-że przyszedłeś-na świat-bez-częś-zamiennych
Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj żebyś dzień święty święcił. Bóg. -fyrfle


pa­miętaj-żebyś-dzień-święty-święł-bóg
Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Młodzieńcze! Pa­miętaj, że Na­poleon wkładał rękę za włas­ny dekolt!  -Janina Ipohorska


młodzieńcze-pa­miętaj-że na­poleon-wkładał-rękę-za włas­ny-dekolt 
Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj o zacho­waniu równo­wagi w trud­nych chwilach. -Horacy


pa­miętaj-o zacho­waniu-równo­wagi-w trud­nych-chwilach
Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj, poetyc­ka dziecino, w króles­twie nat­chnienia pa­nuje miłość... -jatoja


pa­miętaj-poetyc­ka-dziecino-w-kró­twie-nat­chnienia-pa­nuje-miłość
Wychodząc Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Od dziś pa­miętaj, dziew­czy­no, że za naiw­ność płaci się rozczarowaniem. -Riot


od dziś-pa­miętaj-dziew­czy­no-że za naiw­ność-płaci ę-rozczarowaniem