Wyjście Z Samochodu Cytaty

Wyjście Z Samochodu Cytaty: Nie boję się śmierci. Jestem na nią przygotowany, ponieważ nie wierzę w nią. Uważam, że jest to tylko wyjście z samochodu i wkroczenie w kolejny etap. -John Lennon


nie-boję-ę-śmierci-jestem-na-ą-przygotowany-ponieważ-nie-wierzę-w-ą-uważam-że-jest-to-tylko-wyjście-z-samochodu-i-wkroczenie-w-kolejny
Wyjście Z Samochodu Cytaty: Kobieta zawsze ma jakieś wyjście - choćby wyjście za mąż. -Regina Kantarska-Koper


Wyjście Z Samochodu Cytaty: Małżeństwo stanowi nieraz doskonałe wyjście z trudnych sytuacji. Wyjście i fortecę, w której można się zabarykadować przeciw zbyt uporczywej rozpaczy... -Henri Rene Albert Guy De Maupassant


małżeństwo-stanowi-nieraz-doskonałe-wyjście-z-trudnych-sytuacji-wyjście-i-fortecę-w-której-można-ę-zabarykadować-przeciw-zbyt-uporczywej
Wyjście Z Samochodu Cytaty: Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce. -Antoni Scheur


Wyjście Z Samochodu Cytaty: Czym różni się blacha­ra od samochodu? Jest bar­dziej wyklepana... -bystry.76


czym-róż ę-blacha­ra-od samochodu-jest-bar­dziej-wyklepana
Wyjście Z Samochodu Cytaty: Musisz być cały czas w ruchu. Przecież jeszcze żaden pies nie obsikał jadącego samochodu. -Tom Waits


musisz-być-cały-czas-w-ruchu-przecież-jeszcze-żaden-pies-nie-obsikał-jadącego-samochodu
Wyjście Z Samochodu Cytaty: Najlepsze wyjście jest zawsze zaminowanie. -Anonim


najlepsze-wyjście-jest-zawsze-zaminowanie
Wyjście Z Samochodu Cytaty: Mąż to taka osoba, która dzwoni do ciebie z biura, aby zapytać, jaki jest numer jego samochodu. -Anonim


mąż-to-taka-osoba-która-dzwoni-do-ciebie-z-biura-aby-zapytać-jaki-jest-numer-jego-samochodu
Wyjście Z Samochodu Cytaty: za­poda­jesz muzę w sam raz do samochodu jak to robisz..? że aż tańczyć chce się.. w skodzie do późne­go wschodu.. -dark smurf


za­poda­jesz-muzę-w-sam-raz-do samochodu-jak-to robisz-że-aż ńczyć-chce-ę-w-skodzie-do-późne­go-wschodu
Wyjście Z Samochodu Cytaty: W miłości jest tylko jedno wyjście - ucieczka. -Napoleon Bonaparte


Wyjście Z Samochodu Cytaty: Z miłości jest tylko jedno wyjście - ucieczka. -Napoleon Bonaparte


Wyjście Z Samochodu Cytaty: ...


in­te­res ę-krę- po­wie­dział-właś­ciel-zakładu-pog­rze­bowe­go-po­lerując-czarną-maskę-swo­jego-samochodu
Wyjście Z Samochodu Cytaty: Jeśli wydaje ci się, że nikogo nie obchodzisz, spróbuj spóźnić się z opłatą za ubezpieczenie samochodu. -Earl Wilson


jeśli-wydaje-ę-że-nikogo-nie-obchodzisz-spróbuj-spóźć-ę-z-opłatą-za-ubezpieczenie-samochodu
Wyjście Z Samochodu Cytaty: Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w która popadł z własnej winy. -Emanuel Kant


oświeceniem-nazywamy-wyjście-człowieka-z-niepełnoletnoś-w-która-popadł-z-własnej-winy
Wyjście Z Samochodu Cytaty: Dawniej oczekiwano w napięciu na nową książkę lub operę. Dziś ludzie oczekują w napięciu na nowy model samochodu. -Laurence Olivier


dawniej-oczekiwano-w-napięciu-na-nową-książkę-lub-operę-dziś-ludzie-oczekują-w-napięciu-na-nowy-model-samochodu
Wyjście Z Samochodu Cytaty: zaw­sze jest co naj­mniej o jed­no wyjście więcej niż uważasz  -badtomek


zaw­sze-jest co naj­mniej-o jed­no-wyjście-więcej-ż-uważasz 
Wyjście Z Samochodu Cytaty: Każdy dostaje swoją własną złotą nić i musi znaleźć własne wyjście z labiryntu. -Bede Griffiths


każdy-dostaje-swoją-własną-złotą-ć-i-musi-znaleźć-własne-wyjście-z-labiryntu
Wyjście Z Samochodu Cytaty: Kobiety popełniają - tak w życiu jak i za kierownicą samochodu -tylko dopuszczalne grzechy; mężczyźni natomiast popełniają w obu przypadkach najstraszliwsze akty gwałtu. -Jeanne Moreau


kobiety-popełniają-tak-w-życiu-jak-i-za-kierownicą-samochodu-tylko-dopuszczalne-grzechy-mężczyź-natomiast-popełniają-w-obu-przypadkach