Wyjaśnić Cytaty

Wyjaśnić Cytaty: Humor jest najhumorystyczniejszy wtedy, gdy usiłuje sam siebie wyjaśnić. -Fryderyk Chrystian Hebbel


humor-jest-najhumorystyczniejszy-wtedy-gdy-usiłuje-sam-siebie-wyjaść
Wyjaśnić Cytaty: Hu­mor jest najhu­morys­tyczniej­szy wte­dy, gdy usiłuje sam siebie wyjaśnić. -Fryderyk Chrystian Hebbel


hu­mor-jest najhu­morys­tyczniej­szy-wte­dy-gdy-usiłuje-sam-siebie-wyjaść
Wyjaśnić Cytaty: Życzenia kochanka dają się w gruncie rzeczy wyjaśnić ciekawością. To ona jest sprężyną serca. -Ninon De Lenclos


Życzenia-kochanka-dają-ę-w-gruncie-rzeczy-wyjaść-ciekawośą-to-ona-jest-sprężyną-serca
Wyjaśnić Cytaty: Nikt, nawet sam malarz nie potrafi wyjaśnić tego jedynego co w obrazie jest naprawdę istotne... -Georges Braque


nikt-nawet-sam-malarz-nie-potrafi-wyjaść-tego-jedynego-co-w-obrazie-jest-naprawdę-istotne
Wyjaśnić Cytaty: Można ludziom wyjaśnić, dlaczego poślubiło się swego męża, ale siebie nie można o tym przekonać. -George Sand


można-ludziom-wyjaść-dlaczego-poślubiło-ę-swego-męża-ale-siebie-nie-można-o-tym-przekonać
Wyjaśnić Cytaty: Można ludziom wyjaśnić dlaczego poślubiło się swego męża, ale siebie nie można o tym przekonać. -George Sand


można-ludziom-wyjaść-dlaczego-poślubiło-ę-swego-męża-ale-siebie-nie-można-o-tym-przekonać
Wyjaśnić Cytaty: Bóg nie zszedł na ziemię, aby cierpienie znieść czy wyjaśnić, ale aby je napełnić swoją obecnością. -Paul Claudel


bóg-nie-zszedł-na-ziemię-aby-cierpienie-znieść-czy-wyjaść-ale-aby-napełć-swoją-obecnośą
Wyjaśnić Cytaty: Któż potrafi wyjaśnić to niezwykłe przeczucie, które mówi nam, nierzadko nawet po pierwszym spotkaniu, że właśnie poznana osoba w jakiś tajemniczy sposób ma dla nas znaczenie? -Christopher Arthur Benson


Wyjaśnić Cytaty: Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić dla kogo właściwie są wywieszki


czy-ktoś-mógłby-mi-wyjaść-dla-kogo-właściwie-są-wywieszki-psom-wstęp-wzbroniony-nie-dotyczy-psów-przewodników-dla-psa-czy-niewidomego
Wyjaśnić Cytaty: Była w tym człowieku tajemnica, tajemnica, którą chciał wyjaśnić. Ale w gruncie rzeczy jest tylko tajemnica biedy, która ludziom odbiera imię i przeszłość. -Albert Camus


była-w-tym-człowieku-tajemnica-tajemnica-którą-chciał-wyjaść-ale-w-gruncie-rzeczy-jest-tylko-tajemnica-biedy-która-ludziom-odbiera-imię-i
Wyjaśnić Cytaty: Istota filozofii przyrody polega na tym, by na podstawie zjawiska ruchu zbadać siły przyrody, a na podstawie tych sił wyjaśnić inne zjawiska. -Isaac Newton


istota-filozofii-przyrody-polega-na-tym-by-na-podstawie-zjawiska-ruchu-zbadać-ły-przyrody-a-na-podstawie-tych-ł-wyjaść-inne-zjawiska
Wyjaśnić Cytaty: W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić. -Tadeusz Olszański