Wymyślił Cytaty

Wymyślił Cytaty: Najszlachetniejsze dzieło Boga - człowiek. Kto to wymyślił? -Mark Twain


najszlachetniejsze-dzieło-boga-człowiek-kto-to-wymyślił
Wymyślił Cytaty: Nie wierzcie zegarom - czas wymyślił je dla zabawy. -Wojciech Bartoszewski


Wymyślił Cytaty: Człowiek wymyślił mowę, by zaspokoić swą potrzebę skarżenia się. -Lily Tomlin


człowiek-wymyślił-mowę-by-zaspokoić-swą-potrzebę-skarżenia-ę
Wymyślił Cytaty: Mężczyzna wymyślił ogień, ale to kobieta wymyśliła wzniosłą sztukę gotowania. -Allegrucci I


mężczyzna-wymyślił-ogień-ale-to-kobieta-wymyśliła-wzniosłą-sztukę-gotowania
Wymyślił Cytaty: Pan Bóg wymyślił pogodę, żeby ludzie mieli o czym mówić. -Janina Ipohorska


pan-bóg-wymyślił-pogodę-żeby-ludzie-mieli-o-czym-mówić
Wymyślił Cytaty: Ktokolwiek wymyślił powiedzenie, że pieniądze nie przynoszą szczęścia, zapomniał o słodkich szczeniaczkach. -Gene Hill


ktokolwiek-wymyślił-powiedzenie-że-pieniądze-nie-przynoszą-szczęścia-zapomniał-o-słodkich-szczeniaczkach
Wymyślił Cytaty: Chciałbym spotkać człowieka, który wymyślił seks, żeby zobaczyć, nad czym teraz pracuje. -George Nathan


chciałbym-spotkać-człowieka-który-wymyślił-seks-żeby-zobaczyć-nad-czym-teraz-pracuje
Wymyślił Cytaty: Żaden literat nigdy nie wymyślił nic tak niesłychanego, jak prawdziwe ludzkie życie. -Andrzej Strug


Żaden-literat-nigdy-nie-wymyślił-nic-tak-niesłychanego-jak-prawdziwe-ludzkie-życie
Wymyślił Cytaty: Pieniądz symbolizuje pracę, pożywienie, najrozmaitsze rodzaje energii. Człowiek wymyślił ten symbol dla wygody. -Stefan Kisielewski


pieniądz-symbolizuje-pracę-pożywienie-najrozmaitsze-rodzaje-energii-człowiek-wymyślił-ten-symbol-dla-wygody
Wymyślił Cytaty: Czymże jest cywilizacja, jak nie umiejętnością wykorzystania tych rzeczy, które wymyślił kto inny? -Karel Capek


czymże-jest-cywilizacja-jak-nie-umiejętnośą-wykorzystania-tych-rzeczy-które-wymyślił-kto-inny
Wymyślił Cytaty: Kiedy człowiek chciał naśladować chód, wymyślił koło, które nie przypomina w niczym nogi. W ten sposób stworzył surrealizm, sam o tym nie wiedząc. -Guillaume Appolinaire


kiedy-człowiek-chciał-naśladować-chód-wymyślił-koło-które-nie-przypomina-w-niczym-nogi-w-ten-sposób-stworzył-surrealizm-sam-o-tym-nie
Wymyślił Cytaty: nie chce mi się jutra drętwych słów półuśmiechów nieod­po­wied­nich gestów codzien­nie le­pię się od nowa wypalona trwam bo tak ktoś wymyślił  -onejka


nie chce-mi ę-jutra-drętwych-słów-półuśmiechów-nieod­po­wied­nich-gestów-codzien­nie-­pię ę-od nowa-wypalona-trwam-bo-tak-ktoś
Wymyślił Cytaty: Cały ten tylko mój, moimi oczami widziany i sercem przeżywany świat - to wspaniałe piękno, które stworzyło się samo? Czy Bóg je stworzył? Czy wymyślił człowiek? Czy szatan, żeby omamić, zauroczyć, rozkochać a potem zabrać, zgasić, kazać opuścić? -Zofia Kucówna


Wymyślił Cytaty: Kiedy myślę i nic nie wy­myślę, to so­bie myślę, po co ja ty­le myślałem, żeby nic nie wy­myślić. Prze­cież mogłem nic nie myśleć i ty­le sa­mo bym wymyślił. -Jan Twardowski


kiedy-myślę-i nic-nie wy­myślę-to so­bie-myślę-po co ja ty­-myśłem-żeby-nic-nie wy­myślić-prze­cież mogłem-nic-nie myść
Wymyślił Cytaty: Kiedy myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę, po co ja tyle myślałem, żeby nic nie wymyślić. Przecież mogłem nic nie myśleć i tyle samo bym wymyślił. -Jan Twardowski


kiedy-myślę-i-nic-nie-wymyślę-to-sobie-myślę-po-co-ja-tyle-myśłem-żeby-nic-nie-wymyślić-przecież-mogłem-nic-nie-myść-i-tyle-samo-bym
Wymyślił Cytaty: cza­sem udaję że jesteś w cieniu za filiżanką uk­ry­wam drżące palce nie mówi­my o śmierci i że miesiąc deszczowy każdą barwą stęsknioną woła cię twój ogród ane­mony w białych sukienkach i pi­wonia wariatka ta co lu­bi moknąć i ze wszys­tkich próśb moich ta naj­bar­dziej uparta i naj­bar­dziej samotna ale jeśli poproszę może nie zdarzy się środa może ktoś źle to wszys­tko wymyślił że pat­rzę te­raz w niebo ten dom dziwny bez okna  -luterin