Wypowiedziane Mimochodem Cytaty

Wypowiedziane Mimochodem Cytaty: Nieraz zauważyłem, że właśnie rzeczy ledwie dostrzeżone w czasie dnia, nie sformułowane wyraźnie myśli, wypowiedziane mimochodem słowa, które przeszły bez echa, wracają w nocy w namacalnym kształcie, stają się tematem snów, jakby w zadośćuczynieniu za to, że wzgardzono nimi na jawie. -Borys Pasternak


Wypowiedziane Mimochodem Cytaty: Czasem ot tak, mimochodem, coś czegoś staje się powodem. -Anonim


czasem-ot-tak-mimochodem-coś-czegoś-staje-ę-powodem
Wypowiedziane Mimochodem Cytaty: Czas przemija, wypowiedziane słowo pozostaje. -Lew Tołstoj


czas-przemija-wypowiedziane-słowo-pozostaje
Wypowiedziane Mimochodem Cytaty: Słowo raz wypowiedziane nie powraca. -Horacy


słowo-raz-wypowiedziane-nie-powraca
Wypowiedziane Mimochodem Cytaty: Każde wypowiedziane słowo wyzywa swoją negację. -Johann Wolfgang Goethe


każde-wypowiedziane-słowo-wyzywa-swoją-negację
Wypowiedziane Mimochodem Cytaty: To ledwo jeden krok dla człowieka, lecz olbrzymi krok dla ludzkości. - wypowiedziane 21 lipca 1969 na Księżycu -Neil Armstrong


to-ledwo-jeden-krok-dla-człowieka-lecz-olbrzymi-krok-dla-ludzkoś-wypowiedziane-21-lipca-1969-na-księżycu
Wypowiedziane Mimochodem Cytaty: At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane. -Arundhati Roy


at­mosfe­ra-była-gęsta-od myśli-i rzeczy-do po­wie­dze­nia-ale w ­kich-mo­men­tach-mówi ę-tyl­ko-małe-rzeczy-duże rzeczy
Wypowiedziane Mimochodem Cytaty: nie ufam swoim zmysłom kiedy pod­chodzisz zbyt blisko za­cis­kam moc­no powieki gdy szept prze­nika przez skronie nie wol­no nam mówić nic ale zdradza nas wszystko im bar­dziej mimochodem mi­jamy się na spoj­rzeń urwisku tym bliższa mi źre­nic twych przełęcz i ra­mion ska­lis­te granie  -giulietka


Wypowiedziane Mimochodem Cytaty: wyrwana w oder­wa­niu niż zwykle wypowiedziane Ja nigdy wy­budzo­na uczuciem ub­rudzo­na pas­te­lami słów fragmentami błyszczyk,konwalia, kla­sycznie wy­tuszo­wa­ne rzęsy mo­der­nis­tyczna panna cierpnę nie mniej w niezłym stylu bez pieszczot an­tykwa­ryczna sen­ność * nie is­tniejąc -zwier­ciadłem mgiełki odbitej  -Thé vert


Wypowiedziane Mimochodem Cytaty: Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli także. Wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak - wypowiedziane po powrocie premiera Chamberlaina z Monachium. -Arthur Neville Chamberlain