Wys­chnięte Cytaty

Wys­chnięte Cytaty: Idź mi z myśli OGŁOSZENIE zamienię natchnienie na spokój o zmroku od­dam pamięć to jed­no znamię za darmo (na darmo?) sprzedam wys­chnięte łzy i mok­re sny za złotych osiem dni, w których - proszę idź mi  z myśli  -jatoja


Wys­chnięte Cytaty: W pa­radzie smut­ku idę wol­no chcąc zro­zumieć coś cze­go mi nie wolno. Oczy suche, już wys­chnięte, z każdym mrug­nięciem co­raz bar­dziej ślepnę. Ser­ce scho­wane, dusza błądząca. Co­raz bar­dziej, co­raz ciszej, aż do os­tatniego od­dechu cierpiąca. -Chemicals


Wys­chnięte Cytaty: Wyrozumiałość- uśmie­chnięte spojrzenie ...jut­ro, pojutrze... K.A.Sz. 20.01.2016r. -Cris


wyrozumiałość-uśmie­chnięte-spojrzenie-jut­ro-pojutrze-kasz-20012016r
Wys­chnięte Cytaty: ser­ce miłością nasiąknięte uśmie­chnięte na sze­rokość nieba  -wenaa01


ser­-miłośą-nasiąknięte-uśmie­chnięte-na sze­rokość-nieba 
Wys­chnięte Cytaty: Dziel i ciesz życiem Po szczęście stoi szereg Uśmie­chnięte łzy K.A.Sz. 27.09.2015r. -Cris


dziel-i ciesz-życiem-po-szczęście-stoi-szereg-uśmie­chnięte-łzy-kasz-27092015r
Wys­chnięte Cytaty: I znów ot­worzyłam się przed kimś, zry­wając krępujące mnie więzy sa­mot­ności…Znów wys­ta­wiłam ko­niu­szek no­sa zza klat­ki, która dotąd służyła mi za mie­szka­nie…Wys­tar­czył usil­ny po­wiew wiat­ru…, by drzwi na powrót zat­rzasnęły się z hukiem…  -agusia96


Wys­chnięte Cytaty: Kochaj mnie miłością gorącą Jak ocean sze­roką, bez kresu. Po­całun­kiem mnie prze­nieś daleko Gdzieś na wys­py szczęścia i uśmiechu. Ciszą ukołysz mnie do snu. Z gwieździs­tym niebem zaśpiewaj mi kołysankę. Nocą księżycową bądź przy mnie, Bo ciebie tyl­ko pragnę... In­spi­rowa­ne wier­szem K.I.Gałczyńskiego pt. ,,Wys­py szczęśliwe


Wys­chnięte Cytaty: to ten mój urodzi­nowy tort bezowy z które­go bi­ta śmieta­na i ba­nany aż kipiały był tak wspaniały jak wasze uśmie­chnięte twarze nieułożone włosy z oczu wy­lewająca się radość nieok­rze­sany po­tok słów i niepop­rawna gestykulacja każde­go dnia dziękuję że was mam bo z wami na­wet pier­wszo­lis­to­pado­we urodziny choć ob­chodzo­ne według tra­dyc­ji dzień wcześniej są nap­rawdę wyjątkowe  -dooorotis


Wys­chnięte Cytaty:


Wys­chnięte Cytaty: Dob­ra to te­raz na se­rio. Wys­ka­kiwać z kasy!!!  -AlCapone


dob­ra-to te­raz-na se­rio-wys­ka­kiwać z kasy 
Wys­chnięte Cytaty: Po co la­birynt? Nie wys­tar­czy klatka?  -Jan Czarny


po co ­birynt-nie-wys­tar­czy-klatka 
Wys­chnięte Cytaty: Ob­ry­wał


ob­ry­wał-po-głowie-bo wys­­wała-mu po­nad-przeciętne
Wys­chnięte Cytaty: ...czu­je sie jak błogoslawiona i od­stra­wiona na bok życia prze­raza mnie i jed­noczes­nie cie­szy nieod­sta­wal­nosc tego co prze­de mna en­dorfi­nowa rze­ka raz sie burzy od fal i zry­wa brzegi raz opada od zes­chniete­go od słońca dna straszy pus­ty­nią krajobrazu dziw­ne sny za­mie­szku­ja w za­kamar­kach mej głowy biały mo­tyl wy­latu­je z pod mo­jej pachy we włosach zapląta­la sie wiosna niech w mym sercu ona pozostanie i rozkwita...   -czarna mamba


Wys­chnięte Cytaty: Możesz wys­tarto­wać z niczym i coś osiągnąć. -Lilliana


możesz-wys­tarto­wać-z niczym-i coś-osiągnąć
Wys­chnięte Cytaty: Jed­na ak­torka w Rządzie to wys­tar­czająco dużo. -Eva Perón (Evita)


jed­na-ak­torka-w rządzie-to wys­tar­czająco-żo
Wys­chnięte Cytaty: To nic Wys­tar­czy kochać, słuchać i obejmować. -Jan Twardowski


to nic-wys­tar­czy-kochać-słuchać-i obejmować
Wys­chnięte Cytaty:


wys­tar­czy-chcieć-by to mieć-~pa­weł-rychlica 
Wys­chnięte Cytaty: Wys­chnięta trawa Wa­kacyj­ne wspomnienia La­to się kończy 22.08.15  -Lola_♡


wys­chnię-trawa-wa­kacyj­ne-wspomnienia-la­to ę-kończy-220815