Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty

Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: myśli pobiegły swoimi ścieżkami a ja zos­tałem w tyle zas­ta­nawiając się jak je dogonić w tej gmatwaninie czasów miej­sc i zdarzeń pot­knąłem się o znak zapytania wys­tający z za ster­ty roz­praw naukowych za­kurzo­nych i zbutwiałych po co one tu leżą daw­no już przes­tały być modne pomyślałem usiłując do­gonić mo­je myśli zmęczo­ny usiadłem re­zyg­nując z pościgu wte­dy chyłkiem wróciły wszys­tkie lek­ko zasapane tyl­ko o czym wte­dy myślałem *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: Żeby coś wy­naleźć, wys­tar­czy od­ro­bina wyob­raźni i ster­ta złomu. -Thomas Alva Edison


Żeby-coś-wy­naleźć-wys­tar­czy-od­ro­bina-wyob­raź-i ster­-złomu
Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: Po­zos­tają słowa które do mnie trafiają.. i te co ster­czą w gar­dle, jak źle wys­trze­lona strzała. -Smurf007


po­zos­tają-słowa-które-do mnie-trafiają-i-te co ster­czą-w gar­dle-jak ź-wys­trze­lona-strzała
Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: Egzys­ten­cja na­rodu to codzien­ny, nieus­tający plebiscyt. -Ernest Renan


egzys­ten­cja-na­rodu-to codzien­ny-nieus­tający-plebiscyt
Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: Umysł - pow­stał in­stru­ment prze­ras­tający je­go właściciela. -Alfred Russel Wallace


umysł- pow­stał-in­stru­ment-prze­ras­tający-­go-właściciela
Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: Każdy może trzymać ster na spokojnym morzu. -Publiusz Syrus


każdy-może-trzymać-ster-na-spokojnym-morzu
Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: Nie łap za ster, gdy masz śliskie ręce. -Elżbieta Grabosz


Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: Kochaj i baw się i łap życia ster, bo każdy, jak myszka, ma szanse na ser. -Anonim


kochaj-i-baw-ę-i-łap-życia-ster-bo-każdy-jak-myszka-szanse-na-ser
Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: Roz­rzu­cone głodną ręką ru­miane ziar­na gęsiego lęku doj­rzały kiełkując ster­czący­mi włoskami Po­ra na żniwo… Staję nap­rze­ciw do­lin i pagórków Twoich pot­rzeb – na­pawam się nimi Ciągle niena­wykłe do Ciebie dłonie drżą gdy za­kasują pośpie­sznie ręka­wy sukienki Nie ma­my zbyt wiele czasu lecz wys­tar­czająco ciasno Więc koszę chci­wie ile się da za­nim na­dej­dzie mok­re zmęczenie Gasząc nie pier­wsze… i nie os­tatnie (pragnienie) Prag­nienie – Odys, kwiecień 2015 (do Jes­sie Wa­re – Desire) https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/04/29/nie-pierwszy-raz/  -Odys syn Laertesa


Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: ja­ja mi wiszą cza­sem ster­czą nabrzmiałe zrównoważone  -Cykam


ja­ja-mi wiszą-cza­sem-ster­czą-nabrzmiałe-zrównoważone 
Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: Sam so­bie jes­tem stat­kiem, ster­ni­kiem i ste­rem, lecz morze nieubłagane. -Ryder


sam-so­bie-jes­tem-stat­kiem-ster­­kiem-i ste­rem-lecz-morze-nieubłagane
Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: Dwadzieścia trzy la­ta przeżyłem, I cóż zdziałałem dla nieśmiertelności?   Dreiun­dzwanzig Jahre, und nichts fűr die Un­ster­blichkeit ge­tan! (niem.)  -Friedrich von Schiller


dwadzieścia-trzy-­-przeżyłem-i-cóż-zdziałałem-dla-nieśmiertelnoś- -dreiun­dzwanzig-jahre-und-nichts-fűr-die-un­ster­blichkeit-ge­tan
Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: Chciałbym coś zmienić, ale jak mam zmienić, sko­ro gdy mówię to ludzi są jak ster­ta ka­mieni - niczym niewzruszeni. -szajbuss


chciałbym-coś-zmienić-ale-jak mam-zmienić-sko­ro-gdy-mówię-to ludzi-są jak ster­-ka­mieni- niczym-niewzruszeni
Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: I znów ot­worzyłam się przed kimś, zry­wając krępujące mnie więzy sa­mot­ności…Znów wys­ta­wiłam ko­niu­szek no­sa zza klat­ki, która dotąd służyła mi za mie­szka­nie…Wys­tar­czył usil­ny po­wiew wiat­ru…, by drzwi na powrót zat­rzasnęły się z hukiem…  -agusia96


Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: Kochaj mnie miłością gorącą Jak ocean sze­roką, bez kresu. Po­całun­kiem mnie prze­nieś daleko Gdzieś na wys­py szczęścia i uśmiechu. Ciszą ukołysz mnie do snu. Z gwieździs­tym niebem zaśpiewaj mi kołysankę. Nocą księżycową bądź przy mnie, Bo ciebie tyl­ko pragnę... In­spi­rowa­ne wier­szem K.I.Gałczyńskiego pt. ,,Wys­py szczęśliwe


Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: Każdy bez wyjątku Żyd, które­go pochwy­cimy, będzie pod­le­gać ek­ster­mi­nac­ji. Jeżeli nie uda nam się te­raz zniszczyć biolo­gicznych pod­staw żydos­twa, to pew­ne­go dnia Żydzi zniszczą naród niemiecki. -Heinrich Himmler


Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: Dro­ga do gwiazd nie jest łat­wa z ziemi. Non est ad as­tra mol­lis e ter­ris via. (łac.) The­re is no easy way from the ear­th to the stars. (ang.) Není lehká ces­ta ze země ke hvězdám. (czes.) Der Weg von der Er­de zu den Ster­nen ist nicht eben. (niem.)  -Seneka Młodszy


Wys­tający Z Za ster­ty Cytaty: Pod moim pra­wie niewin­nym spojrzeniem ster­czysz dum­nie, wspaniały blas­kiem źre­nic przy­zywam Cię sokami sta­lowym uchwy­tem ud wy­cis­kam do os­tatniej krop­li miłości opa­dasz we mnie ekstazą wez­bra­na, płynę w Ciebie, miły... -AMA